Đội ngũ giảng viên

GV Hoàng Bảo Ngân

GV Hoàng Bảo Ngân

Giảng viên, 2 years
Sáng tạo, khả năng kết nối, lên động lực cho học viên tốt.
Xem Profile
GV Trần Thị Oanh

GV Trần Thị Oanh

Giảng viên, 1,5 years
Quan sát tốt, khả năng chịu áp lực cao, thích nghi nhanh với môi trường mới.
Xem Profile
GV Nguyễn Phương Dung

GV Nguyễn Phương Dung

Giảng viên, 5 years ex
Năng động, sáng tạo, khả năng kết nối tốt.
Xem Profile
GV Hoàng Thị Hương Giang

GV Hoàng Thị Hương Giang

Giảng viên, 3 years ex
Sáng tạo, kết nối tốt, vì người hơn vì mình!
Xem Profile
ĐĂNG KÝ HỌC THỬ NGAY
Hơn 5.000 đã tham gia học và thành công, giờ tới lượt bạn