Giới thiệu


BÀI KIỂM TRA XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP HỌC VAK

(Visual – Auditory – Kinesthetic)

Chúng ta học hỏi và tiếp nhận thông tin qua 05 giác quan gồm: thị giác (nhìn), thính giác (nghe), xúc giác (vận động, sờ chạm), vị giác (nếm) và khứu giác (ngửi).

Trong đó, có 03 phương pháp tiếp nhận thông tin chính:

·         V (Visual):Hình ảnh

·         A (Auditory): Âm thanh

·         K (Kinesthetic): Vận động

Trong thực tế, chúng ta sử dụng cả 03 phương pháp học này. Tuy nhiên, thường có khuynh hướng sử dụng một phương pháp nào đó trội hơn so với các phương pháp còn lại.

Do vậy, bài kiểm tra VAK này sẽ giúp bạn hiểu rõ: Đối với bản thân bạn, phương pháp học nào là hiệu quả nhất (hình ảnh, âm thanh hay vận động) để bạn học hỏi và tiếp thu tốt hơn.

 

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM BÀI KIỂM TRA:


Nhập thông tin để tiếp tục

Họ tên
Chọn cơ sở học
Số điện thoại
Email