istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

gangster4d

gangster slot

gangster gacor

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

Pasang Nomor singapore Kode Alam sidney

Daftar Situs Slot Gacor Hari Ini

Info Slot Gacor

Daftar Situs Game Sexy Gaming

Prediksi Bola Jitu

Daftar Situs Sexy Gaming

Pasang Nomor Kode Alam sgp

Berita Seputar Olahraga

Daftar Situs Game Sexy Gaming

Prediksi Bola Jitu

Pasang Nomor sidney Kode Alam hongkong

bandar darat

Daftar Situs Slot Gacor Hari Ini

Bandar Darat

Taruhan Judi Bola

Artikel Seputar Games

Situs Slot Gacor 2023

Prediksi Bola dan Togel

Agen Bola Saba Sports

Situs Judi Slot Online

Berita Bola Terupdate

Pasang Nomor sgp Kode Alam hkg

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Gacor Hari Ini

Sexy Gaming

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Sexy Gaming

Pasang Nomor sgp Kode Alam sdy

RTP Slot Gacor Hari Ini

Berita Seputar Olahraga

Bandar Darat

Taruhan Judi Bola

Artikel Seputar Games

Situs Slot Gacor 2023

Slot Gacor Terpercaya

Judi Bola Mix Parlay

Daftar Situs Game Sexy Gaming

Prediksi Bola

Sexy Gaming

Pasang Nomor hkg Kode Alam sgp

Bandar Darat

Info Slot Gacor

Prediksi Bola Jitu

Artikel Games

Bandar Darat Togel Online

Slot gampang menang

Judi Slot Gacor Hari Ini

Situs Judi Slot Online

Prediksi Bola Jitu

Agen Bola Saba Sports

Situs Judi Slot Online Gacor

Daftar Situs Slot Gacor Hari Ini

Sexy Gaming

Taruhan Judi Bola

Berita Seputar Olahraga

Berita Bola Terupdate

Sexy Gaming

Situs Baccarat Sexy Gaming

Bandar Sexy Gaming Terbaik

Sexy Gaming Slot

Live Casino Sexy Gaming

Agen Sexy Gaming

Game Sexy Gaming Terbaik

Daftar Situs Game Sexy Gaming

Bandar Sexy Gaming 2023

Sexy Gaming Casino Online

Casino Sexy Gaming

Daftar Situs Casino Online Sexy Gaming

Daftar Sexy Gaming

Situs Judi Live Casino Terpercaya

Situs Agen Sexy Gaming

Portal Berita Terkini

Cheats Game Portal

Berita Politik Indonesia

Berita Politik Indonesia

Prediksi Jitu Togel

Seputar Judi Online

Permainan Tradisional

Berita Aneh

Berita Online Terkini

Berita Online Terkini

Prediksi Togel Jitu

Seputar Judi Online

Togel Sydney

Berita Politik Indonesia

Portal Berita Terkini

Nonton Gratis Film Terbaru

Báo cáo tài chính hợp nhất (Consolidated financial statements) là gì?

báo cáo tài chính hợp nhất (consolidated financial statements)

Định nghĩa

báo cáo tài chính hợp nhất trong tiếng anh là consolidated financial statements.

Bạn đang xem: Báo cáo hợp nhất tiếng anh là gì

bao cao tài chính hợp nhất là báo cao tài chính của một tập đoàn nhằm cung cấp những thông tin về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và và và những biến bi của tập đoàn.

báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo công ty mẹ và các công ty con.

mục đích của báo cáo tài chính hợp nhất

– tổng hợp và trình bày một cach tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ pHải trả, nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm kết thúc tiền tệ trong năm tài chính của tập đoàn, tổng công ty như một doanh nghiệp độc lập, không tính đến ranh giới pháp lý của p cáng bi

– Cung cấp Thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu chi việc đánh giá thực trạng tình hình tài chính, kết quảt hoạt ộng kinh doanh và các dòng lưu chuyển tiền tệ đoán trong tương lai.

thông tin của bao cao tài chynh hợp nhất là căn cứ quan trọng cho việc ềề ra các quyết ịnh về qun li, đi hành hoạt ộng kinh doanh, hoặc ầc tư củ ca ầ Cá, Cá, Cá, Cá, Cá, Cá, Cá, Cá. chủ nợ hiện tại và tương lai.

hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất

Xem thêm: Đông tứ mệnh là gì? Tây tứ mệnh là gì? Cách tính nhẩm mệnh trạch nhà ở

– bảng cân đối kế toán hợp nhất

– báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

– báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

– thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất

các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính hợp nhất được thiết kế tương tự như các chỉ tieu trên báo cáo tài chính riêng của doanh nghi. tuy nhiên, ể phản ánh ầy ủ ủ hơn tình hình tài chynh và kết quả kinh doanh của tập đoàn, trên báo cáo tài chính hợp nhất có thêm cácậu ch>:

– lợi thế thương mại

– lợi ích của cổ đông không kiểm soát

Tham khảo: Ví dụ về thông tin

– lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết

– lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ

– lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số

ối với thuyết minh báo cao tài chính hợp nhất cần bổ sung và giải trình thêm cac thông tin về các công ty with, công ty lên doanh, công ty lên kết ượt ượt các giao dịch với các bên liên quan.

kỹ thuật điều chỉnh khi lập báo cáo tài chính hợp nhất

bao cao tài chính hợp nhất ược lập trên cơ sở báo cao tài chính riêng của công ty mẹ và công công ty with bằng việc hợp cộng các chỉng chỉng t ứng ứ dịch nội bộ và các khoản mục liên quan khác như tách lợi ích cổ đông thiểu số, ghi nhận lợi thế thương mại…

các bút toán điều chỉnh có thể thực hiện theo nguyên tắc ghi tăng/giảm hoặc nguyên tắc ghi nợ/có vào các chỉ ti cần đuều >

– nếu thực hiện điều chỉnh các chỉ tiêu trên từng báo cáo thì thực hiện tính toán và điều chỉnh trực tiếp tăng/giảm vào tỉ ting .

– nếu thực hiện điều chỉnh liên báo cáo thì dùng kỹ thuật ghi nợ/có để thực hiện điều chỉnh các chỉ tiêu. kỹ thuật ghi nợ/có là việc vận dụng phương pháp tài khoản để thực hiện điều chỉnh các chỉ tiêu trên báo cáo tài chảp.

các bút toán điều chỉnh phải tuân thủ nguyên tắc cân đối trong kế toán. theo đó, tổng điều chỉnh nợ phải bằng với tổng điều chỉnh có trong một but toán. tổng giá trị điều chỉnh tăng bằng tổng giá trị điều chỉnh giảm.

(theo giáo trình kế toán tập đoàn, học viện tài chính)

Tham khảo: Quản trị nguồn nhân lực quốc tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *