CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Bảo hiểm y tế hộ gia đình là gì

bảo hiểm y tế hộ gia đình ngày càng nhận được sự quan tâm của nhiều người bởi những quyền lợi khámhy chữa bện nóh. Đây là cách tốt nhất để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cả gia đình. trong bài viết này ebh sẽ gửi đến bạn những thông tin cần thiết nhất về chế độ này.

bảo hiểm y tế gia đình 1

cập nhật thông tin cần thiết nhất về bhyt hộ gia đình 2022

1. bảo hiểm y tế hộ gia đình là gì?

bảo hiểm and tế hộ gia đình là chế độ bảo hiểm and tế hướng đến nhóm đối tượng chính là hộ gia đình. strong đó:

bảo hiểm and tế hình thức bảo hiểm bắt buộc ược ác ap dụng với các ối tượng theo luật ịnh ể chĂm sóc sức khỏe, không vì mục đ do nhà nước tổ chức thực hiện. – theo khoản 1 Điều 1 luật bảo hiểm and tế sửa đổi, bổ sung 2014.

hộ gia đình là một tập hợp (nhÓm người) c cuar thành viên trong một gia đình có tên ghi trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.

như vậy, định nghĩa:

bảo hiểm and tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm and tế bắt buộc ối với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổm tạm Tru ể ể ể >

2. Đối tượng tham gia bảo hiểm and tế hộ gia đình

căn cứ theo khoản 5, điều 12 của luật bảo hiểm y tế sửa ổi, bổ sung 2014 quy ịnh về ối tượng tham gia bhyt theo hộm g

 1. toàn bộ những thành viên có tên trong sổ hộ khẩu của hộ gia đình, trừ những ối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm and tế t.

 2. toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú (trừ những người thuộc diện tham gia bhyt theo các nhóm khác).

  như vậy, những ối tượng là thành viên thuộc hộ gia đình đóng bhyt khi tham gia đóng bhyt theo nhóm khác sẽ không thuộc ối tượng tưmảm thamẻ y. các thành viên còn lại trong hộ gia đình vẫn có thể tham gia bình thường.

  3. mức đóng bảo hiểm and tế hộ gia đình năm 2022

  theo các quy định của pháp luật hiện hành, mức đóng bhyt hộ gia đình được tính dựa vào mức lương cơ sở. cụ thể, theo Điểm e, khoản 1, Điều 7 của nghị định 146/2018/nĐ-cp, mức đóng bhyt của các thành viên trong hộ gia đình sau:

  • mức đóng của người thứ nhất được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở;

  • mức đóng của người thứ hai bằng 70% mức đóng của người thứ nhất;

  • mức đóng của người thứ ba bằng 60% mức đóng của người thứ nhất;

  • mức đóng của người thứ tư bằng 50% mức đóng của người thứ tư bằng;

  • mức đóng của người thứ 5 trở đi được tính bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

   như vậy có thể thấy mức đóng bhyt hộ gia đình phụ thuộc vào mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

   mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình.

   mức đóng bhyt hộ gia đình năm 2020 có sự thay đổi.

   năm 2022, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng. vậy nên, mức đóng cụ thể của người dân khi tham gia bhyt hộ gia đình năm 2022 sẽ là:

   1. người thứ nhất (thuộc hộ gia đình) đóng 67,050 đồng/tháng.

   2. người thứ hai (thuộc hộ gia đình) đóng 46.935 đồng/tháng.

   3. người thứ ba (thuộc hộ gia đình) đóng 40.230 đồng/tháng.

   4. người thứ 4 (thuộc hộ gia đình) đóng 33.525 đồng/tháng.

   5. người Thu 5 trở đi: 26,820 đồng/tháng.

    như vậy, có thế thấy với hộ gia đình càng có nhiều thành viên thì mức đóng hàng tháng sẽ càng thấp.

    4. mức hưởng bảo hiểm and tế hộ gia đình năm 2022

    mức hưởng bhyt hộ gia đình năm 2022 tuân theo nguyên tắc chung về hưởng bhyt theo Điều 14, nghị định 146/2018/nĐ-cp:

    4.1 trường hợp khám, chữa bệnh đúng tuyến

    người tham gia bhyt hộ gia đình nếu thực hiện khám, chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *