AN NINH-PHÁP LUẬT > Quốc phòng

Bảo vệ nhà nước là bảo vệ cái gì

Bảo vệ nhà nước là bảo vệ cái gì

hiện nay, trên các trang mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều những bài viết bôi nhọ, xuyên tạc mục tiêu, lý tưởng chiến ấu của quân ộ ộ ộ ộ họ tự ặt ra vấn ề “quân ội nhân dân việt nam bảo vệ dân hay bảo vệ ảng”, cho rằng: “qunân ội của một ất nước phải là lực lượng phục vụ cho lợc, khcyc, khmtc, khmtc, khmtc, khmtc , khmtc, khmtc, khmtc, khmtc, khmtc, khmtc, khmtc, khmtc, khmtc, khmtc, khmtc, khmtc, khmtc, khmtc, khmtc, khmtc, khmtc, khmyc, khmt. , một đảng phái chính trị nào…”. tuy nhiên, cách lập luận này hoàn toàn xa lạ trong thực tiễn.

chúng ta đều biết rằng, quân đội ra đời là sản phẩm của xã hội có giai cấp và đối kháng giai cấp. quân đội xuất hiện đồng thời cùng với sự ra đời của nhà nước. Đó là công cụ của nhà nước, một mặt, thực hiện chức nĂng cai trịa nhà nước, mặt khác, bảo vệ lãnh thổ và lợi ích của quốc gia – dân tộc. vì vậy, quân đội trước tiên phải bảo vệ nhà nước đã sản sinh ra và nuôi dưỡng quân đội.

Ở việt nam, quan hệ giữa Đảng cộng sản việt nam với quân đội nhân dân việt nam là mối quan hệ giữa lãnh đạo và phục. quân ội nhân dân việt nam ra ời Trước khi Co nhà nước việt nam dân chủng cộng hòa (nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam) do ảng cộng sản việt nam và chủch tịch rèn luyện. Đảng cộng sản việt nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội nhân dân việt nam. vì vậy bảo vệ Đảng cộng sản việt nam chính là bảo vệ bộ tham mưu tối cao của cách mạng việt nam. quân ội nhân dân việt nam ương nhiên có trach nhiệm, nGhĩa vụ thiêng liêng bảo vệ ảng, nhà nước, nhân dân và chế ộ ộ xã hội chủ nghĩ nc ta ta trong bất kn. sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã nói: “quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân”. Ảng ta cũng chỉ rõ sứ mệnh lịch sử của quân ội ta là phải tuyệt ối trung thành, bảo vệ ảng, nhà nước và nhân ản dân, Ản

READ  Công ty liên kết (Affiliated Company) là gì? Công ty liên kết khác gì với Công ty con?

Lực lượng vũ trang thành phố rèn luyện thể lực, đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: PHẠM TRUNGLực lượng vũ trang thành phố rèn luyện thể lực, đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: PHẠM TRUNG

âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật ổ ổ của các thế lực thù ịch nhằm thực hiện “phi chynh trị Hóa quân ội”, tự sụp đổ là mục tiêu cuối cùng của chúng. Vậy, hơn lúc nào hết, chung ta pHải tăng cường sự lãnh ạo của ảng ối với quân ội nhằm làm thất bại âm mưu xảo quyệt của kẻ thieve tong tình hlay nay. Đây là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và lâu dài.

trong chế độ ta, không có sự đối lập về lợi ích giữa Đảng với dân tộc và nhân dân. Bên cạnh đó, Trong lịch sử của dân tộc ta, quân ội nhân dân việt nam chưa bao giờ “pHục vụ lợi ích riêng của một ca nhân, một nhóm lãnh ạ ạo một ịt ịt. tuy nhiên, các thế lực phản ộng đã cố tình chỉ trong các bài viết trên blog, mạng xã hội, các diễn đàn … đó những lus – MộT quân ội anh hùng – Sinh ra từ nhân dân vì nhân dân mà chiến ấu, mang bản chất giai cấp công nhân, tinh nhân dân và dân tộc sâu sắc, luôn ượ trong đó, sự lãnh đạo của Đảng cộng sản việt nam là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến thắng của quân. đp.

Trong Các văn kiện ại hội ại biểu toàn quốc của ảng, ảng cộng sản việt nam luôn khẳng ịnh quân ội ta có nhiệm vụ “bảo vệ ảng, nh ận ật ựt ựt ựt ựt ựt ự đ đ đ đ đ n đ. cao cảa quân ội nhân dân việt nam vi ệc bảc ủm cá ủ ủ ệ ệ ệ ệ.nghĩa xã hội của nhân dân ta.

READ  Tiếng việt lớp 4 từ ghép và từ láy khác nhau như thế nào? Làm sao phân biệt được?

phạm trung (ghi)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *