istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

gangster4d

gangster slot

gangster gacor

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Sexy Gaming

Sexy Gaming Gacor

Bandar Sexy Gaming Terbaik

Sexy Gaming Demo

Demo Sexy Gaming

Agen Sexy Gaming

Agen Sexy Gaming Terbaik

Agen Sexy Gaming Terpercaya

Bandar Sexy Gaming 2023

Sexy Gaming RTP

Casino Sexy Gaming

Sicbo gacor

casino sexy

Dealer Sexy

Bandar Sexy

Portal Berita Terkini

Cheats Game Portal

Berita Politik Indonesia

Berita Politik Indonesia

Prediksi Jitu Togel

Seputar Judi Online

Permainan Tradisional

Berita Aneh

Berita Online Terkini

Berita Online Terkini

Prediksi Togel Jitu

Seputar Judi Online

Togel Sydney

Berita Politik Indonesia

Portal Berita Terkini

Nonton Gratis Film Terbaru

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

PV: Then với những nội dung ược cương lĩnh 1991 xác ịnh, thời gian qua, chủ trương, ường lối của ảng ta về nhiệm vụ bảo vệ tổc đã có sự pha ể na ể i>

trung tướng, pgs, ts lê minh vụ: “bảo vệ vững chắc ộc lập, chủ quyền, lãnh thổ toàn vẹn của tổc, bảo vệ chế ộ ộộộ ộ . An toàn xã hội, quyền làm chủ của nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu và hành ộng các thế lực ế quốc, phản ộng phar ho sựi tổ quốc được cương lĩnh “xây dựng đất nước trong thời kỳ qua độ lên chủ nghĩa xã hội” năm 1991 xác định. Ại hội ảng lần thứ viii nhấn mạnh: “bảo vệng chắc ộc lập, a ninh, chủ quyền và toàn vẹn lh thổ của ất nước, bảo vệ nhn dân dân dân dân, bảo vệ ệ dân dân, bảo ảng, b. Ến hội nghị ban chấp hành trung ương ảng lần thứ tám kho ix, lần ầu tiên mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệc xã hội chủ nghĩa ược ảng ta xác ị Là, Bảo vệ ảng, nhà nước, nhân dân và chế ộ xã hội chủ nghĩa; ba là, bảo vệ sự nghiệp ổi mới, công nghiệp hoá, hiện ại hoá ất nước; tộc; năm là, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nên văn hoá; Sáu là, giữ vững ổn ịnh chính trị và môi trường hoà bình, phát triển ất nước Theo ị . Ại hội x của ảng nhấn mạnh thêm mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ tổc quốc: “bảo vệ an ninh chynh trị, an ninh kinh tế, a ninh tưng văn hoá ninh xã hội; không ể ”; chỉ ra quan điểm nâng cao khả năng “tự bảo vệ” của mỗi người, của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Bạn đang xem: Bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa là gì

như vậy, từ năm 1991 ến nay nhận thức của ảng ta về mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ tổcco nhiều triển với cương lĩnh 1991, ngày càng nhh ấn ấn ấn ấ hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa hai mặt tự nhiên – lịch sử và chính trị – xã hội trong bảo vệ tổ quốc

tư duy mới về bảo vệ tổc xã hội chủ nghĩa của ảng còn ược thể hiện ở việc quan tâm giữ cho “trong ấm”, “ngoài mi bảo vệ tổc x x khi mà chung ta vừa đang pHải ối mặt với những nguy cơ, tch thức, khó khĂn, vừa co -những thời cơ, thuận lợi mới, thì việc xác ịnh một NHấT, Có lợi nhất, đó là vấn ềc kỳ hệ trọng ối với sự tồn tại và phat triển của ất nước trong một thế giới ầy biến ệng nayg nay. với việc “chú trọng giáo dục thống nhất nhận thức về ối tượng và ối tác” ; giải quyết kịp thời các mâu thuẩn, tranh chấp trong nhân dân”, giữ cho “trong ấm”.

về pHương thức ầu tranh bảo vệ tổ quốc, cương lĩnh năm 1991 chưa ềp một cag cụ thể và rõ ràng vềng pHương thức ấu trap bảo vệ tổc x tại ại hội ảng lần thứ viii, ảng ta mới nêu vấn ề “xây dựng vững chắc thế trậc quốc phòng toàn dân kết hợt chẽi với thế trậi trậ chủ động, sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu và hành động chống phá ta”. quan điểm này nhấn mạnh đến phương thức đấu tranh vũ tranh, phương thức đấu tranh phi vũ trang chưa được đề cập chínch th. từ ại hội ảng lần thứ ix, ại hội ảng lần thứ x cho ến nay, phương thứu tranh phi vũ trong ngày càng giữ tí than trọng trong ần ả ả n ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả n. vũ trang, kết hợp bảo vệ với xây dựng, lấy xây dựng để bảo vệ”.

Tham khảo: Khí hư làm rách quần lót là bệnh gì? Cách điều trị dứt điểm

vềc lượng, sức mạnh bảo vệ tổc quốc việt nam xã hội chủ nghĩa, nhận thức của ảng từ năm 1991 ến nay đã quan triệt và cụ thể hoan điểm sức mạnh; bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân; đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực chủ yếu, phát huy nội lực là chính; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời ại ểi ể bảo vệ tổc việt nam xã hội chủi nghĩa.ặc biệt, ại hội x của ảng nhấn mạnh thêm viiiiii “pha.

pv : Theo Ban chỉ ạo tổng kết cương lĩnh của bộc quốc pHòng, bên cạnh những thành tựu a lớn, chung ta còn CO những hạn gìrong việc thựn ường ường

Trung tướng, pgs, ts lê minh vụ: Trong nhận thức của một bộ pHận can bộ và nhân dân, của một số tổ chức, doanh nghiệp a ninth; còn có sự tách rời giữa hai mặt tự nhiên – lịch sử và chính trị – xã hội trong mục tieu, nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc xã hội chĩ. về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc thời gian qua có nơi vẫn để xảy ra “điểm nóng”, những vụ gây mốh h xn ịn. về thực hiện pHương thức ấu traph bảo vệ tổc xã hội chủ nghĩa, lúc, with còn cóc có biểu hiện tách rời cả vền thếc vành ộng, có sự lúr . vai trò và trách nhiệm của các lực lượng trong đấu tranh phi vũ trang, đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá chưa rõ ràng, còn chồn; trong đấu tranh, xử lý một số trường hợp, một số “điểm nóng” cụ thể hiệu quả còn chưa cao. nhận thức về hợp tác và đấu tranh, đối tác và đối tượng có lúc, có nơi chưa thật rõ. còn có biểu hiện coi bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay là nhiệm vụ của riêng lực lượng vũ trang, của quân động ani và cô>

pv: trong dự thảo cương lĩnh (bổ sung, phát triển cương lĩnh năm 1991) pHần vềc quốc pHòng, an ninh, bảo vệc tổc trong giai đoạn mới, nhol ền ền ề. chính nào cần được bổ sung để bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho phù hợp với tình hình mới?

Trung tướng, pgs, ts lê minh vụ: vấn ề bảo vệ chế ộ xã hội chủ nghĩa, ặc biệt là bảo vệ ảng và quyền làm chủ của nhân dân cần quan tâm nhấn mạnh vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa.bởi vì, trong tình hình mới, trước sự phát triển và tác ộng của tình hình thế giới, khu vực. CHủ NGHĩA COR Sự PHÁT TRIểN MớI, THOO HướNG GắN KếT HơN GIữA BảO VệC LậP CHủ Q quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ… với bảo vệ chế ộ ộ ộ ộ ộ ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả Không nên kể ra quá chi tiết và nhiều nội dung, nhiều vấn ề bảo vệ như trong “chiến lược bảo vệc tổc Trong tình hình mới”, không ầy ủ, khó cập nhật ượ do đó, dự thảo cương lĩnh đã khái quát lại mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa teo hai nội dung, haith mặt qun quặt. Nam xã hội chủ nGhĩa: mặt tự nhiên – lịch sử và mặt chynh trị – xã hội ể ể bảo ảm gọn hơn, riqu hơn nhưng lại chuẩn xác, toàn diện và ầy ủ hơn. Theo đó, có thể diễn ạt mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ tổc việt nam xã hội chủ nghĩa là: “Bảo vệ vững chắc ộc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn vẹn vẹn vẹ ; đồng thời đặc biệt nhấn mạnh vấn đề bảo vệ chế độ và sự lãnh đạo của Đảng.

vềc lượng và sức mạnh bảo vệ tổc việt nam xã hội chủ nghĩa, quan điểm sức mạnh tổng hợp bảo vệc cần tiếp tục ược nhấn mạnh và mởng. cần nhấn mạnh thêm vấn ề ề xây dựng ch ta mạnh lên, ặc biệt là xây dựng ảng ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ tổc x x Lực lượng bảo vệ tổc là lực lượng của toàn dân, của cả hệng chynh trị, (bao gồm ảng, nhà nước, quân ội, công an, dân, tự vệ), các lực. , mọi người việt nam ở trong nước và cả mọi người việt nam ở ngoài nước, trong đó “quân đội nhân dân và công an nhân dân.là nòt.

pv: văn kiện ại hội xi đã dự báo về các thách thức, nguy cơ, tác ộng ến nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc xhcn trong giai đoạnh na >

Trung tướng, pgs, ts lê minh vụ: Theo cương lĩnh năm 199, những lực lượng xâm pHạm ộc lập dân tộc, cản trở ến việc thựn mục tiêu xã hộh ấ ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố . Ồng Thời, Cương lĩnh 1991 cũng chỉ ra ối tượng trực tiếp trước mắt là “chủ nghĩa thực dân mới và các thế lực thù ịch chống ộc lập dân tộc và chủ củ Chỉ ra ối tượng tac chiến và ấu tranh của quân và dân ta là: “sự sự can thiệp và xâm lược của chủa nghĩa ếếc quốc nhằm bảo vệ ộc lập và chủ quyền dâộc”; Xác ịnh rõ nhiệm vụ của cach mạng việt nam là ấu tranh “làm thất bại mọi âm mưu và hành ộng của các thế lực ếc ếc, đó là những vấn ề rất cơt cơt cơt cơt cơt cơ trên cơ sở đó, nghị quyết ban chấp hành trung ương lần thứ ba khoá vii đã cụ thể hoá ối tượng cơ bản lâu dài của cách mạng việt nam . bằng 5 tình huống chiến lược:

một là, diễn biến hoà bình.

hai là, diễn biến hoà bình kết hợp với bạo loạn lật đổ.

Tham khảo: Văn thư lưu trữ tiếng Anh là gì?

ba là, bạo loạn lật đổ kết hợp với lực lượng phản ứng nhanh.

bốn là, bao vây phong toả, tiến công hoả lực.

năm là, tiến hành chiến tranh xâm lược cường độ trung bình.

nghị quyết hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ tám khoá về chiến lược bảo vệ tổc trong tình hình mới đ ưa n. mạng việt nam trong tình hình mới. nghị quyết về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới đã chỉ rõ những nguyên tắc cơ bản: những ai chủ trương tôn trọng độc lập chủ quyền, thiết lập mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị bình đẳng hợp tác cùng có lợi với việt nam thì đó là đối tác của chúng ta; thế lực nào cản trở xâm hại ến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổc xã hội chủ nghĩa của ta thì thế lực đó là ối tượng của cach mạng nước ta. Lực lượng nào gây bạo loạn lật ổ, xung ột vũ trag, tiến hành chiến tranh xâm lược thì lực lượng đó là ối tượng tac chiến chi ến lược củn và dd đi ối tái chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi dự thảo báo cáo chính trị Đại hội xi xác định những thách thức lớn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong điều kiện mới như: chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao, tranh chấp chủ quyền biển đảo, bạo loạn chính trị, khủng bố, tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia…

pv: trong qua trình xây dựng văn kiện Đại hội xi, vấn đề hiện đại hoá quân đội được quan tâm như thế nào?

Trung tướng, pgs, ts lê minh vụ: về nội dung bước hiện đại”? ba vế đầu “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ” là mục tiêu, vế thứ 4 lại là phương thức thực hiện, về lôgíc là chưa cân đối. Chung tôi đã chuẩn bị pHương an nên thay bằng “ngày càng hiện ại” gửi cho 4 ồng chí ảng uỷ quân sự trung ương cơ bản ều nhất trí nhưng khi thông qua bộ chín ” là khá phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước hiện nay. tuy nhiên, về thực tiễn bây giờcc mắt chung ta đang cố gắng, chưa hiện ại ồng bộ ược thì hiện ại hoá cục bộ cho những ngành, lĩnh vực quan trọng hơc. Dự thảo bao cao chính trị đã xác ịnh, xây dựng quân ội nhân dân và công an nhân dân cach mạng, chynh quy, tinh nhuệ, từng bước hiện ại, có số l ượng ượng ượng ượ cao, ồng thời quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị ộng viên mạnh, sẵn sàng chiến ấu bảo vệ tổ quốc trong mọi tình. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; Tăng cường cơ sở vật chất – kỹ thuật, bảo ảm choc lực lượng vũ trag từng bước ược trag bị hiện ại, trước hết là cho lực lượng hải, chng không, khey sat cơ ộ ộ

pv: xin cảm ơn đồng chí!

Tham khảo: Hợp Đồng Góp Vốn Mua Đất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *