Giải đáp cuộc sống

Central Processing Unit (CPU) – BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM

cpu là chữ viết tắt của central processing unit (bộ xử lý trung tâm). cpu có vai trò như là não bộ của một chiếc máy tính, tại đó mọi thông tin, thao tác, dữu sẽ ược tính ton káng và ưa ra lệnh ềi khiển họi.

cpu được cấu thành từ hàng triệu bóng bán dẫn được sắp xếp với nhau trên một bảng mạch nhỏ.

cpu được chia thành 2 khối và 3 phần: khối điều khiển (cu) và khối tính toán (aul).

  • khối điều khiển (curol unit): tại đy các yêu cầu và thao tá từ người sẽ ược biên dịch sag ngôn ngữ Máy , xýn khiể, xýn, xýnhiể, xýn.

    • khối tính toán (arithmetic logical unit alu): các with số toán học và logic sẽ được tính toán kỹ càng và đưa ra các kết quả cho các qua trình xử lý kế tiếp.

      • các thanh ghi (records): là các bộ nhớ có dung lượng nhỏ nhưng tốc ộộ truy cập rất cao, nằm ngay trong cpu, dùng ểu trữ tạm các thời. toán, đai chỉ các ô nhớ hoặc thông tin điều khiển. mỗi thanh ghi có một chức năng cụ thể. thanh ghi quan trong nhất là bộ đếm chương trình (pc – program counter) chỉ đến lệnh sẽ thi hành tiếp theo.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button