Giải đáp cuộc sống

Cấu tạo hữu cơ của tư bản

chủ nghĩa mác – lênin không còn quá xa lạ đối với chúng ta. ngày nay, có thể có nhiều học thuyết với lý tưởng nhân đạo về giải phóng giai cấp, giải phóng nhân dân lao động hay giải phóng con người nói chung khỏi áp bức bóc lột nhưng chỉ có chủ nghĩa mác – lênin mới là học thuyết khoa học nhất, chắc chắn nhất và chân chính nhất để thực hiện lý tưởng này. Bài viết dưới đây chung tôi sẽ ề cập ến chủ ề cấu tạo hữu cơ của tư bản.

cấu tạo hữu cơ của tư bản là gì?

theo các phân tích của các mác, tư bản không phải là tiền, không phải là máy móc, công cụ, nguyên liệu, hàng hóa. bởi các tính chất phản ánh trên thị trường thể hiện rõ với các đảm bảo nhất định cho nhà tư bản. tư bản là quan hệ sản xuất của xã hội hay một giá trị để tạo ra giá trị thặng dư bằng cách bóc lột công nhân làm thuê. trong đó nhà tư bản với những nắm giữ trong khả năng chi phối thị trường cùng với các giá trị thặng dư.

cấu tạo hữu cơ của tư bản là cấu tạo giá trịa tư bản, do cấu tạo kỹ thuật quyết ịnh và pHản ang sự thay ổi của cấu tạo kỹt kỹ trong chừng mực cấu tạo giá trị đó do cấu tạo kĩ thuật của tư bản quyết định và phản ánh trạng thái cấu tạo kĭn cthu.

Bạn đang xem: Cấu tạo hữu cơ của tư bản là gì

do tác động thường xuyên của tiến bộ khoa học công nghệ, cấu tạo hữu cơ của tư bản không ngừng biến đổi theo hướng ng. Điều này thể hiện ở chỗ: bộ pHận tư bản bất biến tăng nhanh hơn bộ pHận tư bản khả biến, tư bản bất biến tăng tuyệt ối và tăng tương ối, xuống một cách tương đối.

Xem thêm: Đưa vào cơ sở giáo dục là gì? Áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc?

sau khi đã hiểu một cách cơ bản và trả lời được câu hỏi cấu tạo hữu cơ của tư bản là gì? Để hiểu sâu hơn về chủ đề này, dưới đây chúng tôi sẽ phân tích cấu tạo hữu cơ của tư bản.

phân tích cấu tạo hữu cơ của tư bản

trong quá trình tích lũy tư bản, tư bản không những tăng lên về quy mô mà còn không ngừng biến đổi trong cấu tạo của nó. các mác phân biệt cấu tạo kỹ thuật, cấu tạo giá trị và cấu tạo hữu cơ của tư bản. sự tăng lên của cấu tạo hữu cơ của tư bản biểu ện ở chỗ tư bản bất biến tăng tuyệt ối, còn tưcón khả biến.

trong quá trình tích lũy tư bản, tư bản chẳng những tăng lên về quy mô, mà con không ngừng biến đổi trong cấu tạo của nó.

– về mặt hình thati hiện vật, mỗi tư bản ều bao gồm tư liệu sản xuất và sức lao ộng ể sửng dụng những tư liệu sản và số Lượng sức lao ộng sửng sửng xuất gọi là cấu tạo kỹ thuật của tư bản.

– về mặt giá trị, mỗi tư bản đều chia thành hai phần tư bản bất biến và tư bản khả biến. tỷ lệ giữa sống giá trị của tư bản bất biến và số lượng giá trịa tư bản khả biến cần thiết ể ể tiến hành sản xuất gọi là cấu tạo giá tịa tưa tưn.

– cấu tạo kỹ thuật và cấu tạo giá trị của tư bản cóan hệt chẽt chẽi với nhau, những sự thay ổi trong cấu tạo kỹ thuật của tư bản sẽ dẫn ến những sự thay ổ prohibition. Để biểu hiện mối quan hệ đó, c. mác dùng phạm trù cấu tạo hữu cơ của tư bản.

Xem thêm: Công bố hợp chuẩn, hợp quy

– cấu tạo hữu cơ của tư bản là cấu tạo giá trị của tư bản do cấu tạo kỹ thuật của tư bản quyết ịnh và phản ang những sự biến ổ bản.

+ c cng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, do tac ộng thường xuyên của tiến bộ khoa học – công nghệ, củo kỹt thuật cấa tưn bản ngày càng c. của tư bản, nên cấu tạo hữu cơ của tư bản cũng ngày càng tăng lên. sự tăng lên của cấu tạo hữu cơ của tư bản biểu hiện ở chỗ tư bản bất biến tăng tuyệt ối và tương ối, còn tư bản khả biến có thể tung tut ệt ối, n.

+ sự tăng lên của cấu tạo hữu cơ của tư bản làm cho khối lượng tư liệu sản xuất tăng lên, trong đó sự tĂng lên của máy móc, thiết bị lài ấn ện ộNg ộ ộng ộng ộng, li ộng ộng ộng ộng ộng, li ộng ộng ộng ộng ộng ộng ộng ệng ện. tăng theo năng suất lao động.

+ trên thực tế, cũng có khi quy mô sản xuất được mở rộng thu hút thêm nhân công nhưng cũng có khi giảm thải bớt nhân công. tuy nhiên sự thu hút và giản thải này không khớp với nhau về thời gian, không gian và về quy mô. chính vì vậy, trên phạm vi toàn xã hội luôn luôn tồn tại một bộ phận công nhân bị thất nghiệp.

như vậy, qua những phân tích trên có thấy cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên trong qua trình tích lũy chynh là nguyn nhân trực tiếp gây ra nất ạt nghi. nguyên nhân sâu xa của nạn thất nghiệp lại chính là quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Tham khảo: Hồng Nhan Họa Thủy Là Gì ? Mỹ nhân Hồng Nhan họa thủy trong lịch sử

trên đy chúng tôi đã ưa ến cho quý bạn ọc những thông tin liên quan ến chủ ề cấu tạo hữu cơa tư bản. trường hợp qualk con ến chủ ề này ừng ngần ngại liên hệi với chung tôi ể ượ ược hỗ trợ và giải đáp thắc mắc một cach chính xác.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button