blog

Cấu Trúc và Cách Dùng NEITHER . . . NOR trong Tiếng Anh

neither…nor không phải là một cấu trúc phổ biến trong tiếng Anh giúp câu và cách diễn đạt ý tưởng trở nên sống động. Tuy nhiên, cấu trúc này cũng gây ra nhiều nhầm lẫn cho người dùng. Hôm nay hãy cùng dutienganh tìm hiểu về cấu trúc này nhé!

1. không … cũng không … định nghĩa một cấu trúc

-nother: /ˈniː.ðər/: Không chỉ hai vật, hai lựa chọn, hoặc hai người.

– nor /nɔːr/: là từ được dùng ở vị trí cuối cùng hoặc cuối cùng khi đưa ra một tập hợp tất cả các khả năng phủ định.

– Vì vậy, đặt nor sau both , chúng ta có cấu trúc both…nor : not… nor…. Đề cập đến người nói phủ định hai lựa chọn đưa ra.

2. Vị trí và cơ cấu không… cũng không…

Thông thường, không…cũng không được đặt ở đầu câu. Có nghĩa là “không… cũng không…”, người viết thường chia động từ không chính xác. Khi chúng ta sử dụng cấu trúc, động từ không … cũng không được kết hợp với đối tượng/sự vật/sự kiện thứ hai.

– Công thức:

Không phải n1 hay n2 + v (chia hết cho n2)

– Ví dụ:

 • Cả tôi và Peter đều không thích bóng đá.

 • Cả tôi và Peter đầu tiên đều không thích bóng đá.
 • Cả Linda và bạn của cô ấy sẽ không tham dự bữa tiệc của tôi vào ngày mai.

 • Cả Linda và bạn của cô ấy sẽ không đến bữa tiệc của tôi vào ngày mai.
 • neither…nor cũng không thể được đặt trong câu để nối hai danh từ hoặc hai đại từ.

  – Công thức:

  s + v + không phải là n1 hay n2.

  – Ví dụ:

  • Tôi không thích văn học hay toán học.

  • Tôi không thích văn học hay toán học.
  • Mẹ tôi không tin tưởng tôi và bạn bè của tôi. Cô cho rằng cả hai đang nói dối.

  • Mẹ tôi không tin tôi và bạn bè tôi cũng vậy. Cô ấy nghĩ tất cả chúng ta đều nói dối.
  • Cấu trúc Neither...Nor

   Hình ảnh không … cũng không minh họa cấu trúc

   3. Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc none…nor

   1.neither…nor được sử dụng trong cấu trúc đảo ngữ tiếng Anh

   – Cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh không đơn giản, không có…cũng không, chúng ta có công thức:

   s1 + v (phủ định) …neither/nor + trợ từ (khẳng định) + s2.

   neither + trợ động từ + s + v (chắc chắn) + nor + v2 (chắc chắn)

   – Ví dụ:

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button