Chi phí trực tiếp khác trong dự toán xây dựng là gì? Phân biệt các loại chi phí trong xây dựng

trong xây dựng có khá nhiều các khái niệm liên quan đến chi phí. nếu không có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, bạn sẽ rất dễ dàng bị nhầm lẫn giữa các khái niệm này. Trong Bài Viết Này, Chung Tôi Cùng Các Bạn Sẽ Tìm Hiểu Về “Chi pHí Trực tiếp khác trong dự toán xây dựng là gì” . khác.

chi phí trực tiếp khác trong dự toán xây dựng là gì?

hiện nay người làm Trong ngành xây dựng sẽ sửng hai văn bản mới nhất vềng dẫn lập dự toán là nghị ịnh 32/2015/nđ-cp ngày 25/3/3015 vền l. và thông tư 06/2016/tt-bxd ngày 10/3/2016 về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. theo hai van bản trên thì:

chi phí trực tiếp khác trong dự toán xây dựng ược gọi là “chi phí cho một số công việc thuộc hạng mục chung nhưng không xác ịnh ƻồt khồt khôt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *