Giải đáp cuộc sống

Chuyển mục đích sử dụng đất: Hồ sơ, thủ tục và tiền phải nộp

1. chuyển mục đích sử dụng đất là gì?

chuyển mục đích sử dụng đất là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầu bằng quyết định hành chính trong trường hợp phải xin phép hoặc chỉ cần đăng ký đất đai trong trường hợp không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. 5 trường hợp chuyển mục đích không phải xin phép

khoản 2 điều 5 Thông tư 09/2021/tt-btnmt quy ịnh các trường hợp chuyển mục đích không pHải xin pHép cơ quan nhà nướcccc cócc có

tt

tên trường hợp

1

chuyển ất trồng cây hàng năm sang ất nông nghiệp khác gồm: ất sử dụng ể xây dựng nhà kính và các loại nhà khác pph vụ trụcục đítt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm

2

chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm

3

chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm

4

chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

5

chuyển ất thương mại, dịch vụ sang các loại ất khác thuộc ất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là ất cƇng phin sởn x; Chuyển ất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là ất thương mại, dịch vụ, ất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sag ất xây dựng công tthnh sự ng.

thong tư 09/2021/tt-btnmt có hiệu lực từ ngày 01/9/2021.

3. khi nào chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép?

căn cứ khoản 1 điều 57 luật ất đai 2013, những trường hợp dưới đy khi chuyển mục đích phải xin phép cơ quan nhà nƩềcóm qun:

– chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

– Chuyển ất Trồng Cây Hàng năm KHAC SANG ấT NUôi Trồng Thủy sản nước mặn, ất làm muối, ất Nuôi Trồng Thủy sản dưới hình thức ao, hồ ầm.

– chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóng đấp.

n>p.

– chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

– chuyển ất phi nông nghiệp ược nhà nước giao ất không thu tiền sử dụng ất sang ất phi nông nghiệp ược nhà cóớcó > có

– chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

– chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

READ  Trường Tiểu Học Tiếng Anh Là Gì, Trường Tiểu Học In English

4. khi nào được phép chuyển mục đích sử dụng đất?

luatvietnam trả lời như sau:

<p , thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương).

mặt khác, ubnd cấp huyện không ược tự ý ban hành quyết ịnh mà pHải căn cứ vào kế hours sử dụng ất hàng nĂm cấa cấp huyện đin ược c c c c c. hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng.

tóm lại, chị phải làm ơn xin chuyển ất trồng cây hàng năm khác sag ất ở và chỉ khi có quyết ịnh choc pHép của ubnd cấp huyện

5. thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Điều 59 luật Đất đai 2013 quy định thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

– ubnd cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đối với tổ tổ ch.

ch.

– ubnd cấp huyện có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân.

trường hợp choc pHép chuyển mục đích sửng ất nông nghiệp ể sử sửng vào mục đích thương mại, dịch vụi diện tíc từ 0.5 héc ta trở lên thì pHải con quyết qết qết

như vậy, nếu hộ gia đình, ca nhân xin pHép chuyển mục đích sửng dụng ất thì trong ơn xin chuyển phải ghi rõ là: kính gửi ủy ban , thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương nơi có đất.

6. thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

căn cứ điều 69 nghị ịnh 43/2014/nđ-cp và hướng dẫn tại quyết ịnh 2555/qđ-btnmt, thủ tục ược tiến hànhịnh theo conc:

bước 1. chuẩn bị hồ sơ

– số lượng hồ sơ: 01 bộ

– thành phần hồ sơ:

Điều 6 thông tư 30/2014/tt-btnmt quy định hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân gồm các giấy tờ sau:

+ Đơn xin chuyển mục đích sử dụng theo mẫu số 01.

+ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng).

bước 2. nộp hồ sơ

– nơi nộp hồ sơ:

cách 1: Địa phương đã thành lập bộ phận một cửa thì nộp tại bộ phận một cửa cấp huyện.

cách 2: Địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa thì nộp trực tiếp tại phòng tài nguyên và môi trường

– tiếp nhận hồ sơ: nếu hồ sơ chưa ầy ủ ủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thng báo v. sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

READ  Sao chiếu mệnh là gì? chi tiết sao nào tốt, sao nào xấu với 12 con giáp

bước 3. xử lý, giải quyết yêu cầu

– phòng tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích.

– phòng tài nguyên và môi trường hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp lup.

– phòng tài nguyên và môi trường trình ubnd cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng.

– phòng tài nguyên và môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

– người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

bước 4. trả kết quả

– phòng tài nguyên và môi trường trao quyết định cho hộ gia đình, cá nhân sau khi cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính.

– thời gian thực hiện: không quá 15 ngày kể từ ngày nhận ược hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sửng ất); không qua 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

7. thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất với tổ chức

bước 1. chuẩn bị hồ sơ

– Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.

– giấy chứng nhận (sổ đỏ, sổ hồng).

– văn bản thẩm ịnh điều kiện chu pHép chuyển mục đích sửng dụng ối với trường hợp chuyển mục đích sửng ểc hiện dut ự â ư ư ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể and. theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất đấng…

bước 2. nộp hồ sơ

– nơi nộp hồ sơ:

cach 1: ịa phương đã thành lập bộ pHận một cửa thì nộp tại bộ pHận một cửa hoặc nộp tại trung tâm hành chynh công ối với một số tỉnh, thành.

.

cách 2: Địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa thì nộp trực tiếp tại sở tài nguyên và môi trường.

– tiếp nhận hồ sơ: nếu hồ sơ chưa ầy ủ ủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thng báo v. sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

READ  2.0 trên ô tô là gì? Một số thông tin liên quan bạn nên biết

bước 3. xử lý, giải quyết yêu cầu

– sở tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích.

– sở tài nguyên và môi trường hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp lup>

– sở tài nguyên và môi trường trình ubnd cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích.

– sở tài nguyên và môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

– người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

bước 4. trả kết quả

thời gian thực hiện: không qua 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; thời gian không tính các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

ối với các xã miền núi, hải ảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện ăợc ăược thám 10.

trường hợp, cơ quan nhà nước chậm thực hiện thì người dân có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện về hành vi chậm trễ đ>

8. mức tiền sử dụng đất phải nộp

ng ng ng ng ng ng ng ng ti chuyển mục đích sửng ất ối với hộ gia đình, ca nhân phải nộp tùy theo loại ất ban ầu ược chuyển và nguồn gốc sửng dụng ất. số tiền phải nộp từng trường hợp là khác nhau

xem chi tiết tại: chi phí chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư

9. mức phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất

tùy vào từng loại đất và diện tích chuyển trái phép mà mức xử phạt vi phạm hành chính là khác nhau. bên cạnh việc bị phạt tiền, người có hành vi vi phạm buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu.

xem chi tiết: mức phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất

trên đây lànn bộ quy ịnh cơ bản nhất về chuyển mục đích sửng dụng ất . nếu bạn đọc có vướng mắc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

>> chuyển đất vườn sang đất ở: hồ sơ, thủ tục và tiền phải nộp

>> tổng hợp 8 quy định mới người sử dụng đất cần biết từ 9/01/2021

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button