Giải đáp cuộc sống

Hạ tầng kỹ thuật gồm những gì?

1. công trình hạ tầng kỹ thuật là gì?

công trình hạ tầng kỹ thuật là tất cả những cơ sở hạ tầng được xây dựng để phục vânhững nhu cầu thiết cầu thiết y. Ở việt nam các công trình hạ tầng kỹ thuật có cái tên gần gũi và dễ hiểu hơn. Đó là điện – đường – trường – trạm. Hiện nay, Theo đà phát triển của kinh tế – xã hội, hệng hạ tầng còn bao gồm hệng thống cung cấp nước và hệ thống xử lý Rac thải, nước thải, hệng vống viễn thôneg.

2. Ý nghĩa của công trình hạ tầng kỹ thuật gồm những gì?

 • các phương án đầu tư bao gồm các hình thức: công tư hợp công (ppp), xây dựng – chuyển giao (bt), xây dựng – chuyển giao – kinh doanh (bot).
 • Để phát triển bất động sản phải ưu tiên tối đa các hệ thống công trình hạ tầng cơ sở. các công trình phụ trợ, giao thông, cấp thoát nước và các dịch vụ gia tăng sẽ tạo ra các điểm tựa làm tăng các giá trị củn đa b.

  3. phân loại các công trình hạ tầng kỹ thuật

  ngay từ cách gọi “điện – đường – trường – trạm” đã cho chúng ta thấy các công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm:

 • Related Articles

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button