ISTANAIMPIAN Slot Online

Bandar slot 2023

bandar slot terpercaya

bandar slot 2023

bandar slot 2023

bandar slot 2023

bandar slot gacor

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

gangster4d

gangster slot

gangster gacor

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

blog

Những điều cần biết về công văn xin rút hồ sơ hoàn thuế

Công văn, giấy tờ luôn được quan tâm và có nhiều thắc mắc vì lo sợ sẽ không đủ các nội dung cần có, đặc biệt đối với Công văn xin rút hồ sơ hoàn thuế. Hãy đọc kỹ các thông tin dưới đây để có cho mình những hiểu biết kỹ càng về loại công văn thường gặp nhé.

I. Định nghĩa công văn rút hồ sơ hoàn thuế

Công văn rút hồ sơ hoàn thuế là mẫu văn bản được lập ra để ghi chép lại việc rút hồ sơ hoàn thuế. Văn bản này nêu rõ từng nội dung của bản công văn cùng các thông tin khác như lý do rút hồ sơ,…

cong van xin rut ho so hoan thue

 

Tham khảo Khóa học Phân tích rủi ro và soát xét tối ưu chi phí thuế

II. Các mẫu công văn xin rút hồ sơ hoàn thuế

Việc hoàn thuế được áp dụng trong những trường hợp khác nhau như: Đối tượng nộp thuế hoặc tạm nộp thuế nhưng sau khi cơ quan thuế quyết toán thì có số thuế nộp dư; Quyết toán thuế giá trị gia tăng theo định kỳ quy định của doanh nghiệp mà số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra; Áp dụng sai quy định về đối tượng nộp thuế, mức thuế suất hoặc về miễn, giảm thuế… Tùy từng trường hợp mà chúng ta có các mẫu công văn xin rút hồ sơ hoàn thuế riêng, hãy cùng tham khảo ngay dưới đây.

cong van xin rut ho so hoan thue

1. Mẫu công văn theo mẫu tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP về Công tác văn thư

(TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————– ————————————
Số: …/ (Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn) – (Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản) (Địa danh), ngày … tháng … năm …
V/ v (Trích nội dung công văn)

Kính gửi

– ………………………………………..;

– ……………………………………….;

…………….. (Nội dung công văn) …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………./.

Nơi nhận:

– Như Điều…; (QUYỀN HẠN), (CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ)
– ……….; (Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/ chữ ký số của cơ quan, tổ chức)
– Lưu: VT, (Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu – nếu cần) (Ký hiệu người soạn văn bản và số lượng văn bản phát hành – nếu cần) Họ và tên

(Địa chỉ cơ quan, tổ chức; tư điện tử, trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax)

2. Mẫu công văn rút hồ sơ thuế

TỔNG CỤC THUẾ… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————– ————————————
Số: ….. (Địa danh), ngày … tháng … năm …

CÔNG VĂN

Rút hồ sơ hoàn thuế

Kính gửi: Doanh nghiệp/ Công ty …………………………………..

Tại Điểm d Khoản 1 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (sau đây gọi là Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) quy định:

“Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ”. 

Tại Điều c Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Trường hợp người nộp thuế đã dừng khấu trừ thuế và lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế nhưng chưa được hoàn thuế thì cơ quan thuế xét hoàn thuế theo hồ sơ đề nghị hoàn thuế và hồ sơ khai bổ sung theo quy định”.

Căn cứ các quy định nêu trên nếu Doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thuế, sau khi kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ theo quy định thì trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho Doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ mà không trả lại hồ sơ cho Doanh nghiệp. Trường hợp sau khi đã nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế nhưng chưa có quyết định hoàn nếu Doanh nghiệp phát hiện có sai sót thì được kê khai bổ sung theo quy định./.

Nơi nhận:

– Như trên;
– Tổng cục thuế …. (để b/c); TM CỤC THUẾ …
– Cục thuế … (để b/c); (Ký)
– Lưu VT.

3. Mẫu công văn về việc rút hồ sơ

CÔNG TY … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG/ BAN … Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————– ————————————
Số: …../ CV – …

Về việc rút hồ sơ

(Địa danh), ngày … tháng … năm …

Kính gửi: Công ty/ Doanh nghiệp …

(Địa chỉ: … – Chủ thể khác có thẩm quyền, tùy thuộc vào chủ thể có quyền chấp nhận việc rút hồ sơ của bạn)

Ngày … tháng … năm …, Phòng/ Ban chúng tôi có gửi tới Quý Công ty hồ sơ … đề nghị Quý Công ty cho phép Phòng/ Ban chúng tôi triển khai kế hoạch …

Tuy nhiên, tới ngày … tháng … năm …, trong quá trình rà soát lại hồ sơ trên, chúng tôi nhận thấy tại … (trên giấy tờ) mà chúng tôi nộp trong hồ sơ … có sai sót về thông tin … Thông tin không chính xác này sẽ gây nên những sai sót khi đánh giá về tính khả thi của Kế hoạch … mà Phòng/ Ban chúng tôi đã đưa ra.

Do vậy, hôm nay, ngày … tháng … năm … Phòng/ Ban chúng tôi làm công văn này để đề nghị Quý Công ty chấp nhận cho Phòng/ Ban chúng tôi rút hồ sơ đã nêu trên để chúng tôi tiến hành sửa chữa sai sót trước khi lấy ý kiến của Qúy Công ty. Hồ sơ … mà chúng tôi xin rút theo Công văn này bao gồm những giấy tờ, tài liệu sau:

  1. (Bạn liệt kê các văn bản, giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ cần rút) …………………… 
  2. (Bạn liệt kê các văn bản, giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ cần rút) ……………………
  3. (Bạn liệt kê các văn bản, giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ cần rút) ……………………

Phòng/ Ban chúng tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Kính mong Quý Công ty chấp nhận đề nghị trên của tôi và gửi lại hồ sơ đã nêu trên tới địa chỉ … trước ngày … tháng … năm … để chúng tôi tiến hành …

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Như trên Trưởng phòng/ Trưởng ban
– Lưu (Ký và ghi rõ họ và tên)

cong van xin rut ho so hoan thueVậy là TACA đã cung cấp cho bạn những kiến thức và hiểu biết về các mẫu công văn rút hồ sơ hoàn thuế. Với những chia sẻ này, học viện TACA mong rằng đã giúp được bạn trong công việc cũng như bổ sung được cho bạn một điều mới.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button