Giải đáp cuộc sống

Biển báo giao thông: Đặc điểm, cách nhận biết 5 loại biển

1. biển báo giao thông là gì?

hiện nay, chưa có quy ịnh cụ thể về khái niệm biển bao giao thông, tuy nhiên, có thể hiểu, biển báo giao thông là các biện hi ược ết ể ể ể ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt ểt tham gia giao thong.

Theo Khoản 1 điều 10 Luật Giao Thông ường Bộ Số 23/2008/QH12 Thì Hệ Thống Báo Hiệu ường Bộ Bộ Bao Gồm: Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hi đ đường, cọc tiêu hoặc tường bảo vệ, rào chắn.

như vậy, biển báo giao thông thuộc hệ thống báo hiệu đường bộ. nếu ở cùng một khu vực mà đồng thời có các hình thức báo hiệu khác nhau thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lứp:ứt theo

Đầu tiên là hiệu lệnh của người điều khiển giao thông;

thứ hai là hiệu lệnh của đèn tin hiệu;

thứ ba là hiệu lệnh của biển báo giao thông;

thứ tư là hiệu lệnh của vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên đường.

lưu ý: Trường hợp ở một vị trí đã cóển bao cố ịnh lại Cóco Biển khác có tíh chất tạm thời mà 02 biển có ýa khac nhau thì phảp hành thep biạn có ýa ngha nhau. p>

bien bao giao thong Cách nhận biết các loại biển báo giao thông (Ảnh minh họa)

2. các loại biển báo giao thông

khoản 4 Điều 10 luật giao thông đường bộ quy định biển báo giao thông gồm 05 nhóm:

1 – biển báo cấm.

2 – biển báo hiệu lệnh.

3 – biển báo nguy hiểm và cảnh báo.

4 – biển báo chỉ dẫn.

5 – biển phụ, biển viết bằng chữ.

3. Ý nghĩa các biển báo giao thông

theo quy chuẩn qcvn 41:2019/bgtvt, mỗi loại biển báo giao thông lại mang những ý nghĩa khác nhau. cụ thể:

– nhóm biển báo cấm: biểu thị các điều cấm mà người tham gia giao thông không được vi phạm.

– nhóm biển hiệu lệnh: báo cho người điều khiển phương tiện biết các điều bắt buộc phải chấp hành khi tham gia giao thông.

– nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo: dùng để báo cho người điều khiển phương tiện biết trước tính chất của sự nguy hiểm hoặc các điều cần chú ý phòng ngừa trên tuyến đường tham gia giao thông để chủ động phòng ngừa kịp thời tai nạn.

– nhÓm biển chỉ dẫn: dùng ể chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần thiết nhằm giÚp việc điều khiển phương tiện và hướng dẫn giao thông ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn ườn.

– nhóm biển phụ, biển viết bằng chữ: dùng để thuyết minh bổ sung nội dung cho các nhóm biển còn lại.

4. cách nhận biết các biển báo giao thông

theo quy chuẩn 41:2019/bgtvt, 05 nhóm biển báo giao thông đường bộ được nhận diện sơ bộ qua các đặc điểm sau đây:

4.1. biển bao cấm

biển báo cấm là biển biểu thị các điều cấm mà người tham gia giao thông không được vi phạm.

biển bao cấm chủ yếu có dạng hình tròn, viền ỏ, nền màu trắng, trên nền có hình vẽ/chữ số, chữt viết màu đen thể hiện điều cấm (ngoạt sộ sốt sệt.

READ  Đầu tư lướt sóng đất nền là gì?

Biển báo cấm có mã P (cấm) và DP (hết cấm). bien bao giao thong 1

xem thêm: 66 biển báo cấm mới nhất mọi tài xế cần nhớ

4.2. biển báo nguy hiểm và cảnh báo

biển báo nguy hiểm và cảnh báo ược dùng ểể báo cho người tham giao thông biết trước tínnh chất của sự nguy hiểm hoặc các điều cần chú ý pHòng ng ng ng ng nừ khi gặp biển báo nguy hiểm và cảnh báo, người tham gia giao thông phải giảm tốc ộ ến mức cần thiết, chú ý quan sát và chuẩn bị ìsẵ lsangh>

biển báo nguy hiểm có mã w, ví dụ như w.201 (a,b) – chỗ ngoặt nguy hiểm; w.212 – cầu hẹp; w.227 – công trường…

biển báo nguy hiểm/cảnh báo chủ yếu có hình tam giác đều, ba đỉnh lượn tròn; một cạnh nằm ngang, ỉnh tương ứng hướng lên trên, trừ biển w.208 “giao nhau với ường ưu tiên” ỉnh tương ứng hướng xuớng d.

bien bao giao thong 2

xem thêm: danh sách các biển báo nguy hiểm tài xế

3.3. biển bao hiệu lệnh

biển hiệu lệnh là biển báo các hiệu lệnh phải chấp hành. người tham gia giao thông phải chấp hành các hiệu lệnh trên biển báo (trừ một số biển đặc biệt).

Biển hiệu lệnh có dạng hình tròn, nền xanh lam, hình vẽ màu trắng. Nếu hết hiệu lệnh thường sử dụng vạch chéo màu đỏ kẻ từ trên xuống và từ phải qua trái đè lên hình màu trắng. Biển hiệu lệnh có mã R và R.E. bien bao giao thong 3

xem thêm: các loại biển hiệu lệnh và ý nghĩa của từng loại

4.4. biển bao chỉ dẫn

biển chỉ dẫn dùng ể chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần thiết nhằm giú ng ng tham giao thông trong việc đi ếu khiển phƻể v tiển phƻể.

Biển chỉ dẫn có hình vuông hoặc hình chữ nhật hoặc hình mũi tên, nền màu xanh lam, hình vẽ và chữ viết màu trắng. Nếu nền màu trắng thì hình vẽ và chữ viết màu đen trừ một số trường hợp ngoại lệ. bien bao giao thong 5

xem thêm: Ý nghĩa của các loại biển chỉ dẫn

4.5. biển phụ, biển viết bằng chữ

biển phụ thường ược ặt kết hợp với các biển báo chynh nhằm thuyết minh, bổ sung ểể hiểu riqu, trừ bừn số s

biển phụ có mã s, sg và sh như: biển s.501: phạm vi tác dụng của biển; biển số s.502: khoảng cách đến đối tượng báo hiệu; biển s.h,3 (a,b,c): hướng tác dụng của biển…

biển phụ có dạng: hình chữ nhật/hình vuông, nền màu trắng, hình vẽ, chữ viết màu đen. nếu nền màu xanh lam thì chữ viết màu trắng.

Các biển phụ đều được đặt ngay phía dưới biển chính ngoại trừ biển S.507 sử dụng độc lập được đặt ở phía lưng đường cong đối diện với hướng đi/đặt ở giữa đảo an toàn nơi đường giao nhau. bien bao giao thong 6

5. một số hình dáng phổ biến của biển báo giao thông

5.1 biển báo giao thông hình tròn

biển báo giao thông hình tròn là các biển báo thuộc nhóm biển báo cấm và biển hiệu lệnh.

với ặc trưng về màu sắc, người điều khiển phương tiện có thể dàng nhận biết biển báo hình tròn nào thuộc nhomo biển cấm, biển báo nào thu thc nhón nhón. cụ thể:

– biển báo hình tròn viền đỏ nền trắng hoặc xanh là các biển báo cấm, biểu thị những điều mà tham gia giao thông không được vi.c vi.c vi

READ  Thể dục thể thao là gì

– biển báo hình tròn nền xanh, hình vẽ màu trắng là các biển báo hiệu lệnh, biểu thị các hiệu lệnh mà người tham giao thông bắt buộc hộc phnh. <. <.

xem thêm: các biển báo giao thông hình tròn và ý nghĩa ít ai biết

5.2 biển báo giao thông hình tam giác

biển báo giao thông hình tam giác là các biển báo thuộc nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo, được lắp đặt trên đường để báo cho người tham gia giao thông biết trước sự nguy hiểm hoặc các điều cần phòng tránh trên tuyến đường.

khi gặp các biển báo tam giác, các tài xế phải chú ý giảm tốc độ, chú ý quan sát, sẵn sàng xử lý những tình huống giao thôl thôl b>

xem thêm: biển báo giao thông hình tam giác cảnh báo điều gì?

5.3 biển báo giao thông hình vuông

biển báo giao thông hình vuông là những biển báo thuộc nhóm biển báo chỉ dẫn hoặc nhóm biển phụ. thông qua màu sắc của biển báo giao thông bình vuông mà người điều khiển phương tiện có thể biết được ý nghĩa của các biển:

– biển bao giao thông hình vuông nền xanh thuộc nhó biển chỉn dẫn mang ý nghĩa chỉn dẫn hướng đi ho hoặc các điều cần thiết ể ể các tài xế di chuy thu

– biển báo giao thông hình vuông nền trắng thuộc nhóm biển phụ, dùng để thuyết minh, bổ sung ý cho biển báo chính.

xem them: biển báo giao thông hình vuông cho biết thông tin gì?

5.4. biển báo giao thông hình chữ nhật

so với cÁc biển bÁo ở hình dáng khác, biển báo giao thông hình chữ nhật xuất hiện ở tất cả các nhom biển cơ bản, trong đó biển báit khá.

– Biển Báo hiệu lệnh hình chữ nhật co nền màu xanh, hình vẽ bên trong màu trắng, dùng ểể báo cho người điều khiển biết các điều bắt buộc phải chấp h.

– biển bao chỉn dẫn hình chữ nhật CC nền màu xanh (xanh dương, xanh lam hoặc xanh la cây), hình vẽ và chữt viết bên trong màu trắng, dùng ể chỉn dẫn hướng đi ho điều khiển phương tiện tham gia giao thông một cách thuận lợi, đảm bảo an toàn.

xem thêm: nhận diện các biển báo giao thông hình chữ nhật và ý nghĩa

theo quy chuẩn qcvn 41: 2019/bgtvt, biển báo giao thông hình thoi gồm 02 loại biển là biển báo i.401 “bắt ầu ường ưu tiên” và biển báo

it.

– biển báo i.401 “bắt ầu ường ưu tiên” báo cho các phương tiện đang lưu thông trên đoạn ường nàyược quyền ưu tiên đi trưỡn ƻu.

– biển báo i.402 “kết thúc đường ưu tiên”, báo cho tài xế biết phía trước đã kết thúc đoạn đường ưu tiên.

xem thêm: biển báo giao thông hình thoi có ý nghĩa gì?

6. giải đáp một số câu hỏi thường gặp về biển báo giao thông

6.1 cơ quan nào có quyền đặt biển báo giao thông?

khoản 1 và khoản 2 Điều 37 luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định:

1. tổ chức giao thông gồm các nội dung sau đây:

b) quy định các đoạn đường cấm đi, đường đi một chiều, nơi cấm dừng, cấm đỗ, cấm quay đầu xe; lắp đặt báo hiệu đường bộ;[…]

READ  15 thành ngữ tiếng Anh thông dụng

2. trách nhiệm tổ chức giao thông quy định như sau:

a) bộ trưởng bộ giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức giao thông trên hệ thống quốc lộ;

b) chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức giao thông trên các hệ thống đường bộ thuợc phạn qu

Theo đó, chủ tich uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chính là người có thẩm quyền tổ chức giao thông trên các hệ thống ường bộ thuộc phạm vi quản lý, trong đ đường bộ.

ngoài ra, Theo Khoản 1 điều 19 Và Khoản 1 điều 20 Thông tư 32/2014/tt-bgtvt, nếu ược uỷ ban nhân dân cấp tỉnh pHân công nghiệm vụ thì uỷ ban cấp xã sẽ có quyền tổ chức giao thông đối với các tuyến đường giao thông nông thôn, bao gồm cả việc bố trí, lắp đonth bongá

6.3 hiệu lực của biển báo giao thông thế nào?

Điều 19 của quy chuẩn qcvn 41:2019/bgtvt quy định về hiệu lực của các nhóm biển báo giao thông như sau:

– biển báo nguy hiểm và cảnh báo và biển chỉ dẫn: có giá trị trên các làn đường của chiều xe chạy.

– biển báo cấm và biển hiệu lệnh: có giá trị trên tất cả các làn ường hoặc chỉ có giá trên một hoặc một số làn ường theo biển.

– biển báo khác khi sử dụng độc lập: người tham gia giao thông phải tuân theo ý nghĩa của biển báo đó.

1) Ưu tiên hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trước.

(2) sau đó đến hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

(4) cuối cùng là hiệu lệnh của vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường.

TRườNG HợP CC đOạN ườNG DI CHUYểN CO LắP Cả BIểN BÁO HIệU Cố ịNH Và BIểN BÁO TạM THờI MANG ý NGHĩA KHAC NHAU THì thực hiện chỉn dẫn của biển báo tạm.

xem thêm: hiệu lực của biển báo giao thông được quy định thế nào?

6.3 không tuân thủ biển báo giao thông bị phạt thế nào?

nếu không chấp hành chỉn dẫn của hệng biển bao giao thông, người điều khiển phương tiện sẽ bị cảnh sat giao thông xửt vi phạm hành chính ịnh ịnh ịnh ịnh ịnh ịnh ịnh ịnh ịnh ị nghị định 123/2021/nĐ-cp) như sau:

phương tiện

mức phạt

căn cứ

phạt tiền

vi phạm mà gay tai nạn

Ô tô

300,000 – 400,000 dong

tước giấy phép lái xe từ 02 – 04 tháng

Điểm a khoản 1 và điểm c khoản 11 Điều 5

xe may

100,000 – 200,000 dong

tước giấy phép lái xe từ 02 – 04 tháng

Điểm a khoản 1 và điểm c khoản 10 Điều 6

máy kéo, xe máy chuyên dùng

100,000 – 200,000 dong

tước giấy phép lái xe (máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến ​​​​thức pháp luật về giao thông đường bộ (xe máy chuyên dùng) từ04 -g> 02

02

Điểm a khoản 1 và điểm b khoản 10 Điều 7

xe đạp

80,000 – 100,000 dong

Điểm a khoản 1 Điều 8

xem thêm: lỗi không tuân thủ biển báo giao thông phạt bao nhiêu?

trên đây là những thông tin quan trong liên quan đến biển báo giao thông mà bất kì ai cũng nên biết. NếU GặP VấN ề VướNG MắC TRONG LĩNH VựC Giao Thông Nói Chung Hoặc Các Vấn ềề Phap Phap Phap Phap Khac, Bạn ọC Vui Lòng Liên Hệ Tủng đài 1900.6192 ể ượ ượ ọ ọ ọ ọ ọ ọ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button