Giải đáp cuộc sống

Đất thương mại dịch vụ

ất thương mại dịch vụ là một trong các loại ất hộ hột 2013.hiện nay nay quaá trình phát phát kinh tế tế tế tế hộ hộhi 2013.hiện nay nay quaá tr. diện tích của loại đất này ngày càng tăng tương ứng với người sử dụng ngày càng nhiều. Ể ảM bảo quyền và lợi ích hợp phapc của người sử Dụng ất cũng như ể ả ảm bảo tính tingh hợp phac mọi người cần nắm rõ những quy định của pháp luật

Đất thương mại dịch vụĐất thương mại dịch vụ

Bạn đang xem: đất quy hoạch thương mại dịch vụ là gì

Đất thương mại dịch vụ là gì ?

 • KHAI Niệm: ất Thương mại dịch vụ là ất ược sử dụng nhằm mục đích xây dựng Các cơ sở Hoạt ộng kinh doan thương mại, dịch vục xc ựng ằng ằng ằng ằng ằ doanh, thương mại, dịch vụ.
 • phân loại: Đất thương mại dịch vụ là đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp
 • cspl: theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 10 luật Đất đai 2013

  quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất thương mại dịch vụ

  một là, quyền của người sử dụng đất thương mại dịch vụ:

  • ượC Thuê, Thuê lại, cấp giấy chứng nhận quyền sử Dụng ất, nhận chuyển nhượng, nhận gop vốn, nhận thừa kế từ ca nhân, hộ gia đình, tổc chức
  • Được nhà nước bồi thường khi bị jue hồi đất theo quy định của pháp luật;
  • Được hưởng kết quả đầu tư trên đất, lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ trên;
  • trên

  • ượC thực hiện việc khiếu nại, tố cao, khởi kiện về tranh chấp ất đai hoặc khi bị xâm pHạm ến quyền và lợi ích hợp phap của người sửng ấng ất ất.

   ccpl: Được quy định tại các Điều 153, 166, 167 luật Đất đai 2013 cụ thể

   nghĩa vụ của người sử dụng đất thương mại dịch vụ:

   • phải sử dụng đất đúng mục đích ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sử dụng đúng ranh giới của thửa đất, đảm bảo bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất đúng quy định về vấn đề sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không và các quy định khác;
   • thực hiện các nghĩa vụ tài chính;
   • ảM bảo thực hiện các biện phap bảo vệ ất, môi trường, không xâm pHạm ến quyền và lợi ích hợp phac của người sửng dụng bất ộng sản kề; </<
   • Giao trả lại ất khi nhà nước có thu hồi ất hoặc khi hết thời hạn sử dụng ất mà không ược cơ quan nhà nướccc cóc cóc quyn cho pHép việc hạn the ạn thờn sử dng.
   • khi tìm thấy vật trong lòng đất phải tuân theo các quy định của pháp luật liên quan;
   • cspl: Điều 170 luật đất đai

    thời hạn sử dụng đất thương mại dịch vụ

    Thời hạn sử dụng đất thương mại dịch vụThời hạn sử dụng đất thương mại dịch vụ

    Xem thêm: Các dịch vụ ngân hàng điện tử của Vietcombank

    thời hạn sử dụng ất theo quy ịnh của phap luật nước ta hiện nay ược phân thành hai hình thức là ất có thời hạn sử dụng ổn ịnh lâu dài và và ấ định là đất có thời hạn sử dụng nhất định.

    ất thương mại dịch vụ ược các ca nhân, hộ gia đình, tổ chức sửng do ược nhà nước giao ất, cho thuê ất hoặc ược ượt duyệt dự ựu tưt.

    tuy nhiên cac dự Án ầu tư thương mại dịch vụ lớn và trado khó khăn cần thời hạn đầu tư dài hơn thì thời hạn sử dụng quđt à khá 7 đạ>.

    ccpl: quy định tại khoản 3 Điều 126 luật Đất đai 2013

    Điều kiện, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất thương mại dịch vụ

    những loại đất nào thì cần xin phép

   • Chuyển ất Trồng Cây Hàng năm KHAC SANG ấT NUôi Trồng Thủy sản nước mặn, ất làm muối, ất Nuôi Trồng Thủy sản dưới hình thức ao, hồ, ầm;
   • chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm nhnghi ụ;
   • chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
   • chuyển ất phi nông nghiệp ược nhà nước giao ất không thu tiền sử dụng ất sang ất phi nông nghiệp ược nhà nướtớc thus ậcón;
   • chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;
   • chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
   • cspl: khoản 1 Điều 57 luật Đất đai 2013

    Điều kiện chuyển đổi thành đất thương mại dịch vụ

    luật không quy định cụ thể về điều kiện để được chuyển mục đích sử dụng đất mà sẽ tùy vào thời điểm thực tế, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt mà cơ quan có thẩm quyền quyết định cho hoặc không cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang thổ cư. căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

   • nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.
   • cspl: Điều 52 luật Đất đai 2013

    Điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất thương mại dịch vụ:

    • thửa ất muốn chuyển ổi mục đích sửng ất thành ất thương mại dịch vụ pHải không ược vướng vào các quy hoạch, kế ho ạ ủ ă Ăt ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ì ì ì ì Ăt ì ì Ăt Ăt ì ì ì ì ì ì ì ì ì ă Ăt ì ì ì ì ì ì ì Ó. hoạch bồi thường giải phóng mặt bằng do thu hồi đất;
    • ất phải ược xác ịnh là không có tranh chấp với các bất ộng sản liền kề hoặc bất cứ một tranh chấp gì liên quan ến quyền s;
    • phù hợp với nhu cầu của người sử dụng đất và phù hợp với hạn mức công nhận đất thương mại dịch Ƒụ tại .
    • Đồng thời phải đảm bảo về diện tích tối thiểu và tối đa của loại đất này theo quy định
    • >>> tham khảo thêm về: có được chuyển mục đích sử dụng đất thuộc quy hoạch không

     trình tự, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất thương mại dịch vụ

     • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: người sử dụng ất Co nhu cầu chuyển mục đích sửng dụng ất chuẩn bịt một bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sửng ấng ất the ủt the ủt the ủt the ủt the ủt the ủt li>
     • bước 2: nộp hồ sơ và tiếp nhận
     • Tham khảo: Đài chính Miền Nam – Miền Trung và đài phụ phân biệt thế nào?

      người sử dụng đất nộp hồ sơ nêu trên đến văn phòng đăng ký đất đai thuộc phòng tài nguyên và môi trƺờy cụnp. sau khi nộp hồ sơ, người tiếp nhận tiến hành trao cho người yêu cầu phiếu hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ đến cơ quan.

      • bước 3: thẩm tra hồ sơ
      • trach nhiệm thẩm tra hồ sơ sơ Thuộc về cơ quan tài nguyên và môi trường, nội thung thẩm tra bao gồm: xác minh về mặt thực ịa của thửa ất, xác minh nhu cầt mục đất;

       • Bước 4: Thông Báo NGHĩA Vụ tài chynh phải thực hiện của người sửng dụng ất, sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ này người sửng ườt nộp lạp lạp lạ thgum;
       • bước 5: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
       • phòng tài nguyên môi trường làm văn bản đề trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, ký tên xác nhận trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi chuyển mục đích;

        tiến hành cập nhật thông tin, thay ổi cơ sở dữ liệu về ất đai trên phương tiện lưu trững ồng thời thay ổi thông tin trong hồ sơ ịa chynh do mình quhản lý.

        • bước 6: trả kết quả
        • tiến hành trả kết quả cho người xin chuyển mục đích sử dụng đất cụ thể là giấy chứng nhận quyền sử dấng đụ.

         >>> tham khảo thêm về: cơ quan nào có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất

         một số câu hỏi liên quan đất thương mại dịch vụ

         có được phép xây nhà trên đất thương mại dịch vụ không?

         theo khoản 1 điều 3 luật nhà ở 2014, nhà ở là công trình xây dựng với mục đích ểể ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoụcácể hâhìn cở.

         Theo Khoản 1 điều 153 luật ất đai 2013 và pHục 01 đinh kèm thông tư 28/2014/tt-btnmt thì ất thương mại dịch vụ sửng vào vào các mục đích:

         • xây dựng các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, thương mại.
         • các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, dịch vụ, thương mại (kể cả trụ sở, văn phòng đại diện của các tổ chức kinh t).
         • như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên, đất thương mại, dịch vụ sẽ không được phép xây dựng nhà ở. nếu muốn xây dựng nhà ở trên đất thương mại, dịch vụ cần phải xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

          Đất dịch vụ có được cấp sổ đỏ?

          ất dịch vụ là loại ất ược cấp ể hỗ trợ cho người mất ất sản xuất chuyển ổi sang kinh doanh dịch vụ thương mại mà không phải mục đích ể ở ở ở ở ở ở ở ở ở và đất dịch vụ có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nếu đảm bảo các loạt ấn y the

          cspl: nghị định 43/2014/nĐ-cp

          tư vấn các vấn đề pháp lí liên quan đến đất thương mại dịch vụ

          Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến đất thương mại dịch vụTư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến đất thương mại dịch vụ

          • luật sư tư vấn các vấn đề pháp lí về đất thương mại dịch vụ
          • hỗ trợ soạn thảo hồ sơ để chuyển đất thành đất thương mại dịch vụ
          • tư vấn vấn đề pháp lí liên quan
          • phân tích rủi ro hoặc lợi ích trong việc chuyển đất sang đất thương mại
          • nội dung bài viết trên tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến đất thương mại dịch vụ. nếu có thắc mắc về nội dung trên hoặcco nhu cầu gặp lật sư trao ổi trực tiếp về các vấn ề PHAPP được luật sư đất đai tư vấn và hỗ trợ kịp thời mọi vướng mắc pháp lý

           scores: 5 (40 votes)

           Tham khảo: ISO 9001:2015 là gì? Bản chất và các yêu cầu?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button