Giáo dục đào tạo là gì? (cập nhật 2023)

Giáo dục đào tạo là gì

Giáo dục đào tạo là gì

Có lẽ từ giáo dục đào tạo không còn xa lạ với chúng ta. Bởi vì nó có thể thường xuyên được nghe và nhìn thấy trên bìa sách giáo khoa và một số cuốn sách khác. Tuy nhiên, phổ biến và không phải ai cũng hiểu đúng bản chất của giáo dục và đào tạo. Vì vậy, bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn đọcgiáo dục đào tạo là gì? (cập nhật năm 2022).

Giáo Dục Và đào Tạo

Giáo dục và đào tạo là gì? (cập nhật năm 2022)

1. Giáo dục và đào tạo là gì?

Theo Từ điển Tiếng Việt – NXB Đà Nẵng: “Giáo dục và đào tạo là hoạt động tác động một cách có hệ thống đến sự phát triển về thể chất và tinh thần của con người để họ dần dần có được những phẩm chất và năng lực cần thiết”.

Theo Từ điển Tiếng Việt – NXB Khoa học Xã hội: “Giáo dục và rèn luyện là hoạt động tác động một cách có hệ thống đến sự phát triển về thể chất và tinh thần của chủ thể, nhằm chủ thể dần dần có được những phẩm chất và năng lực cần thiết”.

Theo Tân từ điển-NXB Khai Minh: “Giáo dục và đào tạo là hoạt động dạy học nhằm trau dồi thể chất, trí tuệ và đạo đức” [62, 592], “Đào tạo là quá trình khơi dậy và sáng tạo”.

Theo Giáo trình thống kê xã hội – NXB Thống kê: “Giáo dục và đào tạo là một ngành hoạt động xã hội nhằm nâng cao dân trí, tạo nguồn lao động có kỹ năng phù hợp, tạo nhân tài cho đất nước”.

Qua các khái niệm trên, có thể hiểu giáo dục và đào tạo trên các khía cạnh sau: là hoạt động xã hội chứ không phải của riêng ngành giáo dục và đào tạo, là hoạt động có cơ sở của điều kiện. Hoạt động giáo dục và đào tạo bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, sau đại học và dạy nghề. Trong các hoạt động khác nhau của nhà trường, giáo viên đóng vai trò quan trọng, là khâu chủ đạo.

READ  QUẺ SỐ 249 - Khổng Minh Thần Toán - Cổ Học

-Triết lý giáo dục và huấn luyện quân nhân:

Giáo dục, đào tạo quân đội được hiểu là hoạt động của lực lượng vũ trang nhằm mục tiêu phát triển nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực phù hợp với ngành nghề đào tạo. Cụ thể:

+ Đây là hoạt động của quân đội, rất quan trọng, quyết định phẩm chất của người cán bộ.

+Môi trường giáo dục, đào tạo quân đội là học viện quân sự bao gồm các lực lượng cơ bản là giáo viên, cán bộ quản lý, học viên và cơ sở vật chất kỹ thuật.

+ Hệ thống giáo dục, đào tạo trong quân đội bao gồm trường quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trường quân sự các quân khu, quân đoàn, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường sĩ quan và trường cao đẳng.

+Sản phẩm của hệ thống giáo dục, đào tạo trong quân đội là người sĩ quan có phẩm chất, trình độ phù hợp với ngành nghề đào tạo.

Chức năng:

– Giáo dục và đào tạo có vai trò quan trọng trong việc duy trì, phát triển và truyền bá nền văn minh nhân loại.

——Là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành.

– là điều kiện thăng tiến lên HR.

* Giáo dục và đào tạo được coi là quốc sách quan trọng, có nhiệm vụ như sau:

+ Nâng cao Dân trí: Quyết định sự Thành bại của Quốc gia

+Đào tạo nguồn nhân lực: đội ngũ nhân viên, đội ngũ chuyên gia, đội ngũ quản lý

+Đào tạo nhân tài: Thoát khỏi lạc hậu, khơi dậy nguồn lực quốc gia

Vì vậy, giáo dục và đào tạo là nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ và cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước.

2. Chính sách Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

Trong bối cảnh đầu năm 2006, chính sách giáo dục của Việt Nam phải hướng tới tạo ra sự thay đổi căn bản để không tụt hậu so với các nước trên thế giới và khu vực.

READ  Much more là gì

– Không ngừng đổi mới tư tưởng giáo dục, thực hiện chuyển đổi căn bản, toàn diện từ mục tiêu, đề án, nội dung, phương pháp đến cơ cấu, hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý. Khắc phục tình trạng đổi mới chắp vá, thiếu tầm nhìn tổng thể, thiếu quy hoạch đồng bộ.

– Phấn đấu xây dựng nền giáo dục hiện đại do nhân dân làm chủ, nhân dân hưởng thụ, bảo đảm mọi người đều có cơ hội học tập bình đẳng, tạo điều kiện học tập suốt đời và học tập suốt đời trong toàn xã hội, phù hợp với xu hướng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

– Ưu tiên hàng đầu trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, phát huy tính sáng tạo, độc lập tư duy của học sinh.

——Mở rộng quy mô đào tạo nghề và trung cấp chuyên nghiệp bảo đảm tốc độ tăng trưởng nhanh hơn so với đào tạo đại học và cao đẳng. Tuyển sinh học nghề dài hạn tăng khoảng 17%/năm, tuyển sinh trung cấp nghề tăng 15%/năm.

-Phát triển rộng khắp và nâng cao chất lượng các trung tâm giáo dục cộng đồng.

– Tích cực triển khai các hình thức đào tạo từ xa.

– Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo, sắp xếp mạng lưới các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

– Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

– Đổi mới tổ chức và hoạt động nhằm phát huy và bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường, nhất là các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

– Trên cơ sở những ý kiến ​​đó, Hiến pháp 2013 tiếp tục khẳng định đường lối này, cụ thể:

+ Điều 1 – Điều 61: Phát triển giáo dục là quốc sách cao nhất nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

READ  Nghệ sĩ Linh Tâm U60, 2 đời vợ, sống tha hương 15 năm - Vietnamnet

+ Điều 2 – Điều 61: Ưu tiên đầu tư cho trường lớp và thu hút các nguồn đầu tư khác cho giáo dục; chịu trách nhiệm về giáo dục mầm non; bảo đảm giáo dục tiểu học là bắt buộc và nhà nước không thu học phí; từng bước phổ cập trung học cơ sở ; phát triển giáo dục đại học và dạy nghề ; thực hiện chính sách học bổng và học phí hợp lý.

3. Một số câu hỏi thường gặp

Có sự khác biệt giữa giáo dục và đào tạo không?

Giáo dục khác với đào tạo, cụ thể:

+ Giáo dục: Học lý thuyết trên lớp hay bất kỳ cơ sở giáo dục nào cũng là giáo dục.

+ Đào tạo: Quá trình truyền cho một người một kỹ năng cụ thể là đào tạo.

Vai trò của giáo dục và đào tạo là gì?

Vai trò của giáo dục đối với xã hội chủ yếu thể hiện ở 4 khía cạnh, bao gồm:

+ Nâng cao trí tuệ của các quốc gia, các dân tộc.

+ Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng.

+ Bảo vệ thể chế chính trị của đất nước.

+ Phát triển nhân tài và xây dựng lực lượng lao động.

Hệ thống giáo dục phổ thông ở Việt Nam hiện nay như thế nào?

Bao gồm 3 cấp độ và 12 lớp học:

+ Tiểu học: Từ lớp 1 đến lớp 5.

+ Cấp THCS: Lớp sáu đến lớp chín.

+ Cấp THPT: từ lớp 10 đến lớp 12.

Giáo dục phổ thông có bắt buộc không?

Hiện nay, pháp luật chỉ quy định giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc, còn pháp luật không quy định giáo dục phổ thông là giáo dục bắt buộc.

Trên đây làToàn bộ nội dung giáo dục và đào tạo là gì? (Cập nhật năm 2022)Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc. Trong quá trình tìm hiểu vấn đề nếu có bất kỳ thắc mắc hay nhu cầu sử dụng dịch vụ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất. Chúng tôi có các dịch vụ hỗ trợ mà bạn cần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *