Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh là gì

Để có thể mở rộng kinh doanh việc thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh là lựa chọn cần thiết. ỊA điểm Kinh doanh sẽ ược ưu tiên hơn khi doanh nghiệp mởng pHạm vi hoạt ộng trong thịng trường khu vực tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp ặt trụ sở.

tuy nhiên giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp là gì? có hình thức ra sao? nội dung thể hiện giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh sẽ xuất hiện thông tin nào? cùng luật việt tin tìm hiểu các vấn đề này qua bài viết.

quy định pháp luật về giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

theo quy định pháp luật địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được cấp một giấy chứng nhận: đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh riêng biệt và song song với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

giấy chứng nhận đĂng ký ịa điểm kinh doanh ược coi là cơ sở phap phap phap mà cơ quan có thẩm quyền cấp cho việc thành lập cũng như đi vào hoạt ột ủt ủNgm.

doanh nghiệp không cung cấp ủ các giấy tờ hợp lệ về ịa điểm kinh doanh và ặc biệt là không cung cấp ược giấy chứng nhửm đý k.

khi đó hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm phÁp lý khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, rà soát hoát ộng kinh doanh của mìịa m. <

READ  Chủ trương đầu tư công là gì? Điều kiện quyết định chủ trương đầu tư công

hình thức giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

hình thức của giấy chứng nhận đăng ký ịa điểm kinh doanh (có trong phụ lục ii-7) ban hành cùng với công văn số 4211/bkhđtỡ cƺ đk. thuật ngữ dễ gọi của người kinh doanh “bản vàng” địa điểm kinh doanh.

thong tin trên giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

nội dung có giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh doanh nghiệp sẽ thể hiện các thông tin như sau:

thong tin do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp

+ cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký ịa điểm kinh doanh: phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và ẻu tẻu tỉnth/ thu.

+ tên gọi: giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh,

+ mã số địa điểm kinh doanh,

+ ngày cấp lần đầu và ngày đăng ký thay đổi (trường hợp có thay đổi)

+ chữ ký kèm họ và tên của người thực hiện (phó trưởng phòng hoặc trường phòng đăng ký kinh doanh) có đóng dấu. thông tin nằm ở cuối của giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

các thông tin của địa điểm kinh doanh

  1. tên địa điểm kinh doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *