blog

Go through, Go over, Go ahead, Go off là gì? Giới từ với Go

Go through, go over, go ahead, go off là gì trong Tiếng Anh? Go là một động từ cơ bản sử dụng rất nhiều trong Tiếng Anh. Các cụm động từ đi cùng với Go cũng đa dạng và mang nhiều màu nghĩa khác nhau. Trong bài viết định nghĩa chúng tôi giúp các bạn hiểu rõ các cụm động từ đi với Go phổ biến nhất.

Go through là gì?

Go through: thực hiện/đi xuyên qua/thảo luận chi tiết

Cách dùng

– Go through dùng để giới thiệu một tình huống khó nào đó

Ex: Ducky went through a difficult spell when he lost his job.

(Ducky đã một khoảng thời gian khó khăn khi anh ấy thất nghiệp)

– Khi muốn kiểm tra điều gì đó có trong bộ sư tập một cách tỉ mỉ, cẩn trọng để sắp xếp thì dùng go through

Ex: We are going through our attire now.

(Chúng tôi đang kiểm tra tủ quần áo của mình lúc này)

– Khi được thông qua hay chấp nhận điều gì

Ex: This project must go through.

(Dự án này phải được thông qua)

Từ đồng nghĩa

Go through = Success: thành công

Ex: Her work didn’t go through.

(Công việc của cô ấy đã không thành công)

Idioms

+ Go through with: hoàn thành, làm cùng

+ Go through with some work: hoàn thành việc gì không bỏ dở, phải làm đến cùng

Cấu trúc

S + go through + something

Ex: Mian apologized for what you had to go through.

(Mian đã xin lỗi vì những điều mà bạn đã phải trải qua)

Go over là gì?

Go over: đi qua, vượt

Go over được dùng trong các trường hợp sau:

– Khi bạn tới hay ghé thăm một nơi nào đó

Ex: Yesterday, my best friend went over me.

(Hôm qua, bạn tôi đã đến thăm tôi)

READ  Sự thật tin đồn Khoa Pug là con trai Chủ tịch tập đoàn địa ốc Hưng

– Xem xét, cân nhắc hay kiểm tra điều gì

Ex: I should go over yesterday’s lesson before going to school.

(Tôi nên xem lại bài học ngày hôm qua trước khi đi học)

– Kiểm tra, rà soát ai đó hoặc thứ gì một cách cẩn thận

Ex: I lost the key, so that I must go over everything to find it.

(Tôi đã làm mất chìa khóa vì thế tôi phải kiểm tra mọi thứ để tìm nó)

– Dọn dẹp

Ex: I went over my house with a broom.

(Tôi đã dọn dẹp nhà mình cùng một chiếc chôi)

– Tập dượt/thực hiện hành động

Ex: I must go over carefully before I come.

(Tôi phải tập dượt một cách cẩn thận trước khi tôi đến)

Go ahead là gì?

Go ahead: đi trước

Cách dùng Go ahead

– Go ahead dùng để diễn tả việc làm kế tiếp, chủ yếu là sử dụng sau khi chờ đợi sự cho phép

Ex: Go ahead and drink something before they leave.

(Đi tiếp và uống một chút gì đó trước khi họ rời đi)

Quynh should go ahead and tell him that I’m coming.

(Quỳnh nên đi tiếp và nói anh ấy rằng tôi đang đến)

– Đi tới một nơi nào đó trước một người khác

Ex: I go ahead and I’ll wait here for you.

(Tôi đi trước và tôi sẽ ở đây đợi bạn)

– Sự kiện diễn ra trước kế hoạch

Ex: This work is now going ahead as planned.

(Công việc đang được diễn ra trước kế hoạch)

Đồng nghĩa

Go ahead = Okay, do it (Làm điều bạn muốn)

Ex: A: May I use your pen? (Tôi có thể dùng bút của bạn được không?)

B: Oh! Go ahead. Take it. (Ồ. Bạn cứ dùng đi)

Go off là gì?

Go off: bỏ đi

Những trường hợp được dùng Go off:

READ  Năm 2017 mệnh gì? Bố mẹ tuổi gì nên sinh con vào năm 2017

+ Rời một vị trí hay địa điểm nào đó để làm một việc khác

Ex: My mother went off to prepare the meal.

(Mẹ tôi đã rời đi để chuẩn bị bữa ăn)

+ Dùng trong trường hợp có cháy, nổ

Ex: The bomb went off here yesterday.

(Quả bom đã nổ ở đây ngày hôm qua)

+ Trì hoãn việc gì hay ngừng hoạt động (máy móc)

Ex: The fans suddenly went off.

(Chiếc quạt tự nhiên ngừng quay)

+ Chuông reo

E.g. His alarm often goes off at 6 a.m

(Chiếc đồng hồ của anh ấy thường reo lúc 6 giờ sáng)

+ Diễn tả hành động ngủ

E.g. Hasn’t Jim gone off yet?

(Jim chưa đi ngủ phải không?)

+ Tổ chức hay thực hiện sự kiện nhất định

Ex: This event went off quite well last Monday.

(Buổi tiệc đã diễn ra khá tốt vào thứ Hai tuần trước)

Cấu trúc

S + go off + on somebody

➔ Cấu trúc này thể hiện việc đuổi ai đó đi đi

Ex: Tommy went off on her and began playing games.

(Tommy đã đuổi cô ấy đi và bắt đầu chơi điện tử)

S + go off + somebody/something

➔ Diễn tả việc đi ra khỏi ai đó hoặc thứ gì

Ex: Khiem has gone off wine.

(Khiêm đã từ bỏ rượu)

Giới từ đi với Go

Ngoài các từ trên, Go còn đi với các từ theo bảng dưới đây:

Go outđi ra ngoài , lỗi thờiGo throughkiểm tra , thực hiện công việcGo through withkiên trì bền bỉGo in for = take part in = jointham giaGo forcố gắng giành đcGo off with = give away withcuỗm theoGo down withmắc bệnhGo out withhẹn ḥòGo overkiểm tra , xem xét kĩ lưỡngGo intolâm vàoGo awaycút đi , đi khỏiGo withphù hợpGo roundđủ chiaGo ontiếp tụcGo underchìmGo uptăng, trưởng thànhGo withoutnhịn, chịu thiếu, tình trạng không có thứ gì đó mà bạn thường cóGo byđi qua, trôi qua (thời gian)Go downgiảm, hạ (giá cả)Go afterđuổi theo, đi theo sau ai đó/ cái gì đóGo beyondvượt quá, vượt ngoài

READ  2015 Mệnh Gì, Tuổi Gì, Hợp Màu Gì, Hợp Tuổi Nào, Hướng Nào?

Thành ngữ với Go

Tìm hiểu thêm một vài thành ngữ với Go thỉnh thoảng chúng ta gặp.

Easy come easy go: Dễ được thì cũng dễ mất hoặc của thiên trả địa.

money makes the mare go: Có tiền mua tiên cũng được

Go with the flow: nơi có có nước chảy nơi đó có dòng chảy.

Go cold turkey: ngừng hoặc bỏ hành vi nghiện ngập.

To go from rags to riches: cố gắng phấn đầu từ nghèo khổ đến giàu có.

To go Dutch: tiền ai người đó trả.

Go Out Of Your Way: cố gắng làm điều gì đó đặc biệt.

Go For Broke: mạo hiểm để có được thành công.

Go For It: nắm bắt cơ hội.

Go Into Overdrive: bắt đầu làm việc rất chăm chỉ.

✅ Xem thêm: What about, How about là gì

Trên đây là những giải nghĩa Go through, go over, go ahead, go off là gì trong Tiếng Anh. Bên cạnh đó, chúng tôi còn giới thiệu thêm cho bạn về các giới từ đi kèm Go hoặc thành ngữ thường gặp có Go. Chúc bạn học thật tốt!

Định Nghĩa –

  • Take advantage of là gì? Ý nghĩa và cách dùng Take advantage of

  • What about, How about là gì? Phân biệt What about, How about

  • Have a nice day là gì? Cách đáp lại xã giao

  • Whereas là gì? Các từ đồng nghĩa Whereas

  • Bear in mind, Keep in mind là gì? Các thành ngữ với mind

  • Make up là gì? Các nghĩa của Make up

  • Maybe là gì? Cách phân biệt Maybe và May be

Related Articles

Back to top button