Văn bản hành chính là gì?

Khái niệm văn bản hành chính là gì

văn bản hành chynh là loại văn bản mang tính thông tin quy phạm nhà nước, cụ thể hóa việc thi hành văn bản pháp quy, giải c vin quhữ.

văn bản hành chính được chia thành 2 loại chính sau:

 • văn bản hành chynh cá biệt là phương tiện thể hiện các quyết ịnh quilla. nước cấp trên hoặc quy định quy phạm của cơ quan mình nhằm giải quyết các công việc cụ thể. bao gồm:
  • quyết định cá biệt;
  • chỉ thị cá biệt;
  • nghị quyết cá biệt.
  • ví dụ: quyết định nâng lương, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức; chỉ thị về phát động thi đua, biểu dương người tốt việc tốt,…

   • Văn bản hành chynh thông thường là những văn bản mang tính thông tin điều hành nhằm thực hiện các văn bản quy phap luật khá dịch, trao ổi, ghi chép công việc việc việc Hệ thống loại văn bản này rất đa dạng và pHức tạp, có thể pHân thnh 2 loại chynh:
    • văn bản không có tên loại: cang văn là vă bản dùng ể ể ể ể ể ể ể ể Đối với loại văn bản này thì ở đầu văn bản không thể hiện tên loại văn bản. Đây cũng là cách để phân biệt công văn với loại văn bản hành chính khác.
    • ví dụ: công văn đôn đốc, công văn trả lời, công văn mời họp, công văn giải thích, công văn yêu cầu, công văn kiến ​​nghấnt., công văn.

     • văn bản có tên gọi: Thông báo, bao cao, biên bản, tờ trình, ề Ál, chương trình, kế hoạch, hợp ồng, các loại giấy (giấy đi ường, giấy giớy giới thi phép, giấy ủy nhiệm,…) các loại phiếu (phiếu gửi, phiếu báo, phiếu trình…). những văn bản loại này thường thể hiện loại tên gọi cụ thể. ví dụ:
      • báo cáo: dùng để trình bày cho rõ tình hình hay sự việc. ví dụ: báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo năm, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề, báo cáo hịi; </ light
      • thông báo: báo cho mọi người biết tình hình hoạt động, tin tức liên quan tới đơn vị bằng văn bản;
      • biên bản: bản ghi chép lại những gì đã xảy ra hoặc tình trạng của một sự việc để làm chứng về sau. ví dụ: biên bản hội nghị, biên bản nghiệm thu, biên bản hợp đồng, biên bản bàn giao.
      • văn bản hành chynh có va trò chủ yếu là cụ thể Hóa văn bản quy phạm phap quá quá quá quá quá quá quá quá quá tin pháp luật.

       chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng văn bản hành chính với văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, văn bản quy phạm phap luật là văn bản do cơ quan nhà nướcc có định cụ thể tại luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

       xem thêm thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính tại thông tư 01/2011/tt-bnv.

READ  Thời gian lao động cá biệt là gì? Cập nhật mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *