ISTANAIMPIAN Slot Online

Bandar slot 2023

bandar slot terpercaya

bandar slot 2023

bandar slot 2023

bandar slot 2023

bandar slot gacor

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

gangster4d

gangster slot

gangster gacor

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Giải đáp cuộc sống

Kiểm toán Nhà nước (State Audit) là gì? Đặc trưng

kiểm toán nhà nước

khái niệm

kiểm toán nhà nước trong tiếng anh được gọi là state audit.

Bạn đang xem: Kiểm toán nhà nước tiếng anh là gì

kiểm toán nhà nước là hệ thống bộ máy chuyên môn của nhà nước thực hiực hiện các chức năng kiểm toán ngân sách và tài sản>

quick training

kiểm toán nhà nước có một số đặc trưng cơ bản sau:

chủ thể kiểm toán

chủ thể thực hiện kiểm toán nhà nước được gọi là các kiểm toán viên nhà nước. Đó là các công chức nhà nước được bổ nhiệm vào ngạch kiểm toán để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

chức năng và quyền hạn cụ thể của từng ngành bậc cũng có qui định cụ thể tuỳ theo từng nước song nói chung cũng có sự gầc gip.

mô hình tổ chức

strong quan hệ với kiểm toán viên nhà nước, kiểm toán nhà nước là một hệ thống tập hợp kiểm toán viên này theo một trật tịc xác.

– Trong quan hệi với bộ máy nhà nước, kiểm toán nhà nướccc có hop. /p>

+ kiểm toán nhà nước trực thuộc cơ quan lập phap:

mô hình này cũng tạo điều kiện tối đa ể có thể ộc lập và thực hiện chức nĂng phản biện ối với chynh phủ, giúp quềntyc ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột

tuy nhiên, mô hình này cũng khiến cho cơ quan kiểm toán nhà nước không có cơi tiếp xúc trực tiếp thường xuy với sự điều hành và cóp a one.

+ kiểm toán nhà nước trực thuộc cơ quan hành phap:

tuy nhiên, nó cũng hạn chế phần nào tính độc lập của kiểm toán nhà nước khi thực hiện chức năng phản biện của chính.

+ kiểm toan nhà nước ộc lập với các cơ quan lập phap vành hành phap: nước có nền kiểm thán phát, triướn ền ềc nàc n. được xây dựng có nền nếp như: kiểm toán nhà nước chlb Đức, toà thẩm kế của cộng hoà pháp,…

Tham khảo: Bác sĩ chuyên khoa 1, 2, 3 – Tất tần tật những điều cần biết

nhờ đó kiểm toán nhà nước phát huy được đầy đủ tính độc lập trong việc thực hiện các chức năng của mình.

– trong liên hệ nội bộ, cơ quan kiểm toán nhà nước có thể liên hệ theo chiều dọc và theo chiều ngang.

+ liên hệ ngang: là mối liên hệ nội bộ trong cơ quan kiểm toán cùng cấp.

liên hệ này có thể trực tuyến hoặc chức năng

liên hệ trực tuyến: trong liên hệ trực tuyến, tổng kiểm toán trưởng (hoặc phó tổng kiểm ton) ược uỷ nhiệm trực tiỡ húp ch.

Liên Hệc Tuyến Có điểm ưu việt là ảm bảo lệnh của tổng kiểm toán trưởng ược chuyển trực tiếp ến các kiểm ton viên, ảm bảo đo ạnềnềt.

tuy nhiên, mô hình này chỉ thích hợp trong điều kiện qui mô kiểm toán và số lượng kiểm toán viên không qua lớn.

liên hệ chức năNG: trong Liên hệc chức năng, quyền điều hành công việc ược phân thành nhiều khối, mỗi khối lại chia thành nhiều cấp khác nhau. mô hình này thích hợp với bộ máy kiểm toán có qui mô lớn.

+ liên hệ dọc: co ở tất cả các địa phương hoặc ở từng khu vực.

khách thể kiểm toán

là các đơn vị, tổ chức, cá nhân có sử dụng nguồn vốn và kinh phí từ ngân sách nhà nước bao gồm:

– các dự án, công trình do ngân sách đầu tư

– các doanh nghiệp nhà nước có 100% vốn ngân sách nhà nước

Xem thêm: Bụng bị sôi liên tục là dấu hiệu của bệnh gì? Chuyên gia giải đáp!

– các xí nghiệp công cộng thuộc sở hữu nhà nước (100% vốn ngân sách nhà nước)

– các cơ quan kinh tế, quản lí của nhà nước và các đoàn thể xã hội.

– các cá nhân (tài khoản cá nhân) có nguồn từ ngân sách nhà nước…

loại hình kiểm toán chủ yếu

kiểm toán nhà nước chủ yếu thực hiện kiểm toán tài chính và kiểm toán hoạt động.

với chức năng, nhiệm vụ của mình, kiểm toán nhà nước tiến hành xác minh tíh tíh trung thực, đúg ắn của báo quyết toánnn nhn Sách Nhà nước, cla nh ật ca ệmn. nhà nước

và kiến ​​nghị với chính phủ các giải pháp để quản lí, điều hành ngân sách nhà nước phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội; đánh giá hiệu quả và hiệu năng của các chương trình, dự án của nhà nước trong lĩnh vực kinh tế – ngân sách.

mối quan hệ giữa chủ thể và khách thể kiểm toán là ngoại kiểm.

kiểm toan nhà nước tiến hành kiểm toán mang tính bắt buộc theo kếch hàng nĂm và không ược thu pHí kiểm toán ối với các ơn vị, tổc, ca nh nh ừ ừ nh ừ ừ ừ n vịn vị.

giá trị pháp lí của báo cáo kiểm toán

báo cáo kiểm toán do kiểm toán nhà nước phát hành có giá trị pháp lí cao. bao cao kiểm toán của kiểm toán nhà nước phục vụ ch quốc hội, chính phủ, hội ồng nhân dân, … xem xét và quyết ịnh dự toán ngân Sách nhà nước, ịa phương, sửng thực thi nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước.

ơn vị ược kiểm toán sẽ phải thực hiện các kết luận; thực hiện các biện pháp khắc phục yếu kém trong hoạt động của đơn vị do kiểm toán nhà nước phát hiện và kiến ​​nghị.

những kết luận kiểm toán đã được cơ quan, người có thẩm quyền chấp nhận có giá trị bắt buộc thực hiện.

(tài liệu tham khảo: phân loại kiểm toán, Đh kinh tế quốc dân)

Xem thêm: Hãy giải thích câu tục ngữ : Người ta là hoa đất

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button