Loại hình đơn vị là gì?

Loại hình đơn vị công ty là gì

loại hình đơn vị hay loại hình doanh nghiệp đã không còn xa lạ với tất cả chúng ta. tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ được các loại hình đơn vị phổ biến hiện nay, hay những quy định củ pháp luật liận quan dung.

trong bài viết hôm no, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan đến vấn đề: loại hình đơl> g? dưới góc độ doanh nghiệp

loại hình đơn vị là gì?

loại hình ơn vị hay loại hình doanh nghiệp là hình thức, cơ cấu doanh nghiệp ược luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn ghi loc, nhằn loc. hiện khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc thành lập doanh nghiệp mới.

theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện nay có 06 loại hình doanh nghiệp như sau:

– công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

– công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

– công ty hợp danh.

– công ty cổ phần.

– doanh nghiệp tư nhân.

– doanh nghiệp nhà nước.

một số loại hình đơn vị phổ biến hiện no

ngoài việc giải đáp loại hình đơn vị là gì? chúng tôi còn chia sẻ thêm thông tin về một số loại hình đơn vị phổ biến hiện nay, cụ thể như sau:

thứ nhất: công ty cổ phần

cứ cứ quy ịnh tại điều 111 – luật doanh nghiệp năm 2019, công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó vốn đu lệ ược chia thành nhiều phần bằnhau gọi l.

READ  Bồn cầu tiếng Anh là gì? Từ vựng tiếng Anh về thiết bị vệ sinh

– công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu 03 và không hạn chế số lượng tối đa.

– công ty cổ pHần pHải cổ pHần pHổ thông, ngoài ra công ty cổ phần có cóc cổ pHần ưu đãi: cổ phần ư cổ phần ưu đãi khác.

– công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán. cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ pHần phat hành, Bút toán ghi sổc hoặc dữ liệu điện tửc xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

thứ hai: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

căn cứ quy định tại Điều 74 – luật doanh nghiệp năm 2019, cụ thể:

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là s ); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệp ty>.

– vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sởu cam k k k k k k kkt góp v. Chủ sở hữu phải gop ủ và đúng loại tài sản như đã cam khi khi đĂng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể ngày ược cấp giấy chứng nhậng. trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải gop đủ vốn điều lệ.

READ  &quotXe Đạp Điện&quot trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

– công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy phép chứng nhận đăng ký doanh nghi

– công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

thứ ba: công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

căn cứ quy định tại Điều 46 – luật doanh nghiệp năm 2019, cụ thể:

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt qua 50.

– công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh.

– thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp. vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp cc thành vày vành cam. tại thời điểm gop vốn ủ ủ pHần vốn gop, công ty phải cấp giấy chứng nhận pHần vốn áré chew thành viên tương ứng với giá trị pHần vốn đã gop.

– công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

– công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng cach hoàn trảt một pHần vốn gop chop the thành viên theo tỷ lệ vốn gop kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.

READ  Đầu tư xây dựng cơ bản (Capital construction investment) là gì? Đặc điểm

– công ty chỉ ược chia lợi nhuận cho các thành viên khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy ị cánh c c c c. nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi lợi nhuận.

như vậy, loại hình đơn vị là gì? Đã được chúng tôi phân tích trong bài viết phía trên. bên cạnh đó, chúng tôi cũng chia sẻ một số nội dung quy định của pháp luật liên quan tới các loại hình doanh nghiệp phổ biếny hiổ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *