Giải đáp cuộc sống

Lực lượng vũ trang nhân dân là gì? Thành phần và nhiệm vụ?

lực lượng vũ trang nhân dân là một thuật ngữ khá quen thuộc đối với mỗi chúng ta. lực lượng vũ trang nhân dân chynh là lực lượng xung kích trong khởi nghĩa toàn dân giành chính quyền, là lực lượng nòng cốa quốc nòng toàn dân vàn chiẺ. vậy, lực lượng vũ trang nhân dân là gì? thành phần và nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân ra sao?

tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

Bạn đang xem: Lực lượng vũ trang nhân dân là gì

1. lực lượng vũ trang nhân dân là gì?

lực lượng vũ trang nhân dân ược hiểu là các tổc vũ trang và bán vũ trag của nhân dân việt nam la giữ ộc lập, chủn quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ củ củ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và những thanh quả cách mạng, cùng toàn dân xây dựng đất nước. là lực lượng xung kích trong khởi nghĩa toàn dân giành chính quyền, là lực lượng nòng cốt của quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân.

khai niệm trên đã chỉ ra lực lượng vũ trag nhân dân việt nam là tổc chức vũ trag và bán vũ trang của nhân dân việt nam do ảng cộng sản việt nam lãnh

lực lượng vũ trang nhân dân việt nam do ảng ta xây dựng, giáo dục và rèn luyện, ặt dưới sự lãnh ạo tuyệt ối, trực tiếp về mếm. chynh vì vậy, ta nhận thấy, nền tảng tư tưởng của ảng là chủ nghĩa mác – lênin, tưng hồ chí minh cũng là nền tảng tưng của lực lứ trang.

xuất phát từ vị trí, vai trò nền tảng tưng của ảng ối với lực lượng vũ trag, đòi hỏi lực lượng vũp ngh. tranh phản Bác quan điểm sai trai, thù ịch, tích cực tham gia nhiệm vụ ấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên cac lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tư, ​​t ả, t ả , t ầ, t ầ, t ầ, t ầ, t ầ, t ầ, t ầ, t ầ, t ầ, t ầ, t ầ, t ầ, t ầ, t ầ, t ầ, t ầ, t ầ, t ầ, t ầ, t ầ, t ầ, t ầ, t ầ, t ầ. tư tưởng của Đảng; phê phán những nhận thức mơ hồ, giản đơn về nền tảng tư tưởng của Đảng trong nội bộ lực lượng vũ trang. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nếu nhận thức mơ hồ, giản ơn, thiếu sự hiểu biết toàn diện, sâu sắc về nội dung, bản chất khoa học và cach mạng về ngh ồ , tưhyc, tưhyc, tưhyc, tưhyc, tưhyc. thì không thể kiên định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đy là một cuộc ấu tranh trong nội bộ, ấu tranh trong chynh bản then mỗi người ể kiên ịnh, bảo vệ chủ nghĩa mác – lênin, tư tƓởng h.

2. thành phần và nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân:

nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân việt nam là:

– nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân việt nam là chiến đấu giành và giữ độc lập, chủ quyền thống nhất và nàl v.

– nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân việt nam là bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế ộ xã hội chủ

Xem thêm: Rụng tóc nhiều bị bệnh gì? Cách chữa trị tóc rụng nhiều do bệnh lý

– nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân việt nam là cùng toàn dân xây dựng đất nước

xem thêm: an ninh quốc phòng là gì? lực lượng quốc phòng, an ninh bao gồm lực lượng nào?

– nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân việt nam là lực lượng nòng cốt trong khởi nghĩa giành chính quyền, xây dựng nền quốc quố.

cơ cấu tổ chức lực lượng vũ trang nhân dân việt nam:

gồm 2 lực lượng: lực lượng vũ trang thường trực (quân ội nhân dân và công an nhân dân) và lực lượng vũ trang quần chúng (dân quân tộự dvie

trong đó quân đội nhân dân bao gồm:

– bộ đội chủ lực: bao gồm các quân đoàn, các binh chủng kỹ thuật, các nhà trường, nhà trường trong toàn quân.

– bộ đội địa phương: gồm các quân khu, ban chỉ huy quân sự huyện (quận, thị xã).

– bộ đội biên phòng: là các đơn vị biên phòng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia.

3. các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa mác – lênin, tư tưởng hồ chí minh của lực lượng vũn trang: nhũn

ể ấu tranh bảo vện tảng tưng của ảng là chủ strong>u:

Tham khảo: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tiếng anh là gì?

xem thêm: quốc phòng toàn dân là gì? biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh?

– tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng trong đấu tranh với những quan điểtrái. Bởi, Chỉ Có Hiểu đúg, Sâu sắc, toàn diện chủ nghĩa mác – lênin, tưng hồ chí minh mới cơ ể ể ấu tranh phản bánc quan điểm sai trai, thù ị ị ị ị ị ị ị tư, tư, tư, tư, tư, tư, tư, tư, t. ho chi minh. Các cấp ủy, tổ chức ảng phải luôn nắm chắc tình hình, kịp thời phat hiện và kiên quyết ấu tranh với những biểu hiện lệch lạc trong nghiên cứu, học tận, tủn, tủn, tận, tận, tận, tận, t chi minh.

– cần tích cực, chủng vạch trần bản chất, kịp thời ấu tranh có hi hiệu quải âm mưu, thủ đoạn của các thếc thù ịch nhằm phang nền tạng tưng t. Ể nhằm mục đíchc có thể ấu tranh có hiệu quải các hoạt ộng chống pHá của các thế lực thù ịch hiện nay, trước hết, chung ta cần nhận rõ mục đích, âm thế lực phản động sử dụng để chống phá chủ nghĩa mác – lênin, tư tưởng hồ chí minh.

– việc phát triển chủ nghĩa mác – lênin, tư tưởng hồ chí minh trong tình hình mới không chỉ là đặc trưng bản chất mà còn là yuc còn là yuc còn. việc phát triển chủ nghĩa mác – lênin trong điều kiện hiện nay được đánh giá là vấn đề hết sức quan trọng và không kém phần khó, ầp, ầp.

Theo đó, cần tập trung nghiên cứu làm rõ: những lận điểm nào của mác – lênin luôn đúg, những luận đi ầm nào cyc – lênin mà chúnng ta hi hi hihu ấhu ấhu ấ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ high hiểu thoo cach hiểu không đúng của người khác và những vấn ề ặt ra từ thực tiễn hiện nay, trên cơ sở đó, gip phần bảo vệ và phat triủn chủ nghn mác – lên mind. /p>

– luôn phát huy vai trò của các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí và truyền thông trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ể nhằm mục đích ấu tranh bảo vệ chủ nghĩa mác – lênin, tưng hồ chí minh, ường lối, quan điểm của ảng, các bộ, ngành từng ương ộn ị ịNGh ộNg, coc bộ, ngành từng ương ộn ị ịngy cứu lý luận, nghiên cứu khoa học, bao chí, Truyền thông,… chủng ấu tranh phản Bác quan điểm sai trai, thù ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị , luận chứng sắc bén, có lý, có tình, có sức thuyết phục cao.

– bên cạnh đó thì chúng ta cần quan tâm hơn nữa trong xây dựng các lực lượng chuyên trách, trở thenh lực lượng thường tực làm xoay chuy ểng soưáng t>

lực lượng này cần ược tuyển chọn kỹ cả về pHẩm chất và nĂng lực, khả nĂng chuyên môn và bản lĩnh chynh trị, trình ộ ộ luận và trình ộộ ngoại ngữi ngữ; được tổ chức chặt chẽ, đủ sức tham mưu cho Đảng, nhà nước trong việc định ra những chủ trương, chính sách, kếcƒ là; chủ động làm thất bại sự chống phá của các thế lực thù địch đối với chủ nghĩa mác – lênin, tư tưởng hồ chí minh; Có khả năng thường xuyên nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù ịc, từ đó trực tiếp triển khai các chiến dịch nhằm ập tan sự chống pha ca Cá Cá CCn chi -c ồng thời có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng các lực lượng ấu tranh bảo vệ chủ nghĩa mác – lênin, tư tưởng hồ chí minh trên phàạm vi to.

trên cơ sởc lượng phong phú, ất nước ta cũng cần đa dạng Hóa hình thức ấu tranh bảo vệ chủ nghĩa mác – lɵnin, ch ɵnin ngoài Bao, TạP Chí, Sách Chuyên Khảo, Cửn Tăng ca -hộtng ụng đài pHá cụ thể như Facebook, blog cá nhân ể đ đng tải, phát hành nhanh chong, kịp thời, sâu rộng công công công trình nghi ấu vệ nghĩa mác – lênin, tưng.

xem thêm: chiến tranh nhân dân là gì? thế trận chiến tranh nhân dân?

không những thế, cần coi nội dung ấu tranh, phê phán quan điểm sai trái, thù ịch là một bộ phận cơ bản, không thiếu trong giáo tric. Cử Cán Bộ Tham Gia Các Hội Thảo Quốc Tế Về Các Lĩnh Vực Trium Học, Kinh Tế Chynh Trịmmm Tăng Cường Bản Lĩnh, Khả NăNG ấU Tranh Trực diện với các h gi ả tưởng hồ chí minh trong điều kiện mới.

lực lượng vũ trang nhân dân việt nam là do Đảng cộng sản việt nam và chủ tịch hồ chí minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dᇥn luyà r. chủ nghĩa mác – lênin, tưng hồ chí minh là nền tảng tư tưởng của ảng, ồng thời đó cũng là nền tảng tư tưởng của lực lũợng v. Đy là một trong những nhân tố bảo ảm cho lực lượng vũ trang ta mang bản chất giai cấp công nhân, tínnh nhân dân và tính dân tộc sâu sâ9ny dâ, x. hợp và sức mạnh chiến đấu. trước sự tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đòi hỏi lực lượng vũ trang phải kiên định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm xây dựng lực lượng vũ trang vững vàng, không dao ộng, luôn trung thành, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa mác – lênin, tưng hồ chá. trong tình hình mới.

Xem thêm: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B là gì? Còn sử dụng được không?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button