Giải đáp cuộc sống

PHÂN LUỒNG HẢI QUAN: ĐÔI ĐIỀU CẦN BIẾT

1. phân luồng hải quan là gì?

việc phân luồng hàng hóa xuất nhập khẩu trong hải quan (gọi tắt là phân luồng hải quan) ược coi là công cụ, hình thức nhằm giúp hải quan. /p>

hàng hóa sẽ được phân loại thành 3 luồng :

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button