Nguồn Tài Chính Là Gì? Cấu Trúc Và Phân Loại

nguồn tài chính là gì? Đây chắc hẳn là thắc mắc của rất nhiều người khi nghe đến thuật ngữ này. tài chính có lẽ là một khái niệm không còn qua xa lạ bởi dù trong các tình huống thường nhật there are Trong Các lĩnh vực vĩc vĩc mô hơn, việc sửng tài chính là điều không thể Thi . thông thường, các doanh nghiệp kinh doanh sẽ gắn liền với khái niệm nguồn tài chính. vậy, rốt cuộc, nguồn tài chính là gì? hãy cùng sapp academy giải thích về thuật ngữ này cũng như tìm hiểu thêm về cấu trúc cũng như các loại của nó.

1. nguồn tài chính là gì?

Để định nghĩa chính xác nguồn tài chính, có rất nhiều cách tiếp cận tạo nên những quan điểm khác nhau. tuy nhiên, có thể nhìn nhận nguồn tài chính theo cách chung nhất như sau:

“nguồn tài chynh hay có thể gọi là nguồn lực tài chynh, bao gồm toàn bộ những nguồn quỹ của doanh nghiệp mà ược dùng ể duy tr. các khoản đầu tư, vốn.”

nguồn tài chynh thường ược sửng cho hoạt ộng kinh doanh bao gồm: vốn chủ sở hữu, lợi nhuận giữ lại, thư tín dụng, nợ, ghi nợ, các khoản vay vay th, thman, choi tợn, choi. vay vốn lưu động,… mỗi nguồn vốn sẽ được sử dụng trong từng trường hợp khác nhau.

nguồn tài chính là gì

=> xem thêm: #Đăng ký gói khóa học cfa online tại sapp academy

2. phân loại nguồn tài chính

nguồn tài chính được phân loại chủ yếu dựa trên 3 yếu tố sau: thời gian, nguồn phát sinh, quyền sở hữu và kiểm soát.

2.1. theo thời gian

dựa vào yếu tố thời gian, nguồn tài chính được phân thành như sau:

 • nguồn tài chính ngắn hạn

  tài chính ngắn hạn là nguồn tài trợ có thời hạn dưới 1 năm. nhu cầu về tài chynh ngắn hạn chủ yếu phát Sinh nhằm mục đích tài trợ vào những tài sản lưu ộng của công ty như các khoản nợ, tồn kho thành ph. ..có thể hiểu đơn giản nguồn tài chính ngắn hạn là tài trợ ngắn hạn hay tài trợ vốn lưu động.

  những dạng của nguồn tài chính ngắn hạn bao gồm:

  • các khoản phải trả

  • các khoản cho vay ngắn hạn

  • tín dụng thương mại

  • các khoản tạm ứng

  • chủ nợ

  • chiết khấu hóa đơn

  • dịch vụ thanh toán

   • nguồn tài chính trung hạn

    nguồn tài chính trung hạn hay còn được gọi là tài trợ trung hạn, có nghĩa là thời gian tài trợ sẽ kéo dài từ 3 – 5 năm. doanh nghiệp sửng nguồn tài chynh trung hạn bởi 2 lý do chynh: một là không có sẵn nguồn tài chynh dài hạn thời gian cần sửng ến và hai là nhng k ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề strong thời gian từ 3 – 5 năm.

    nguồn tài chính trung hạn sẽ tồn tại dưới những hình thức sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *