Giải đáp cuộc sống

Vốn đầu tư công là gì? Phân loại, đặc điểm chi tiết 2022

ầu tư công là hoạt ộng vông quan trọng ối với nền kinh tếc quốc gia, thực hiện Theo những chính Sách của nhà nước nhằm xây dựng kết hút đầu tư tư nhân trong nước và nước ngoài. vậy vốn đầu tư công là gì? vốn đầu tư công từ đâu mà ra?

1. vốn đầu tư công là gì?

Để hiểu khái niệm vốn đầu tư công là gì, ta sẽ bắt đầu từ khái niệm vốn đầu tư.

Bạn đang xem: Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế là gì

Theo đó, vốn ầu tư là số tiền vốn ược huy ộng tập chung ược sửng trong qua trình tái sản xuất và duy mục đích phá của các tổ chức sản xuất kinh doanh trong nước hoặc do nghiệp nước ngoài.

Haado hiểu một cach ơn giản thì vốn ầu tư chynh lààn bộ chi pHí mà một nhà ầu tư sẽ bỏ ra ể ến hành thực hiện các hoạt ộng ầu tư đ ượ ượ ướ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ướ ướ ướ ướ ướ ướ ướ ướ ướ ướ ướ ướ ướ nguồn tài chính chủ yếu là nguồn vốn trong nước và nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài.

theo điều 4 luật ầu tư công 2019: “ầu tư công là hoạt ộng ầu tư của nhà nước vào các chương trình, dị ị ị.kht ối ngtư

như vậy, vốn ầu tư công là khái niệm dùng ể chỉ nguồn vốn mà nhà nước chi tiền ngân sách ra, ể ầu tư c.ự các. và sự phát triển của cộng đồng.

2. Đặc điểm của vốn đầu tư công

dựa trên khái niệm vốn đầu tư công cùng các nguồn luật liên quan, có thể thấy nguồn vốn đầu tư công có 2 đặc đi>

– Theo điều 1, luật ầu tư công 2019, vốn ầu tư công bao gồm: vốn ngân Sách nhà nước, vốn công trai quốc gia vay ưu đãi của các nhà tài trợc ngoài, vốn tín dụng ầu tư phat triển của nhà nước, vốn từn ngurồn ối ưới ưi ưi ưi ưi ưi ưi ưi n. , các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư,…

– vốn ầu tư công ược sử dụng ể ầu tư vào các chương trình, dự mood cấu hạng tầng kinh tế – xã hội và ầu tư vào cc chương trình, d ự cếc vụhá.

3. các loại vốn đầu tư công hiện no

3.1. vốn ngân sách nhà nước

vốn ngân sách nhà nước là nguồn vốn được quyết định và giải ngân vốn đầu tư công đến các bộ ngành, đƋa ph. nguồn vốn giải ngân đầu tư công đến từ ngân sách nhà nước, được dùng để xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội. Đây là nguồn vốn không hoàn lại, không có khả năng Thu hồi vốn hay Thu hồi vốn chậm. vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước có vai trò thúc đẩy sự tăng trưởng ổn định cho nền kinh tế nhà nước.

3.2. vốn đầu tư từ các chương trình hỗ trợ

Xem thêm: Chóng mặt Choáng váng và Phương pháp phòng tránh chóng mặt tại nhà

vốn ầu tư từ các chương trình hỗ trợ là nguồn vốn ầu tư ến từ các chương trình hỗ trợ ầu tưc quốc gia ược quyết ịnh bởi chính phủ nhà nước.

3.3. vốn tín dụng đầu tư

vốn tín dụng đầu tư là nguồn vốn của nhà nước, được chính phủ cho vay với mức lãi suất bằng với nguồn vốn o hay vda t. Vốn tín dụng này ược sử dụng ể ầu tư vào các dự encouragement các lĩnh vực ưu tiên của nhà nước nhằm thực hiện các mục tiêu nhất ịnh.

3.4. vốn đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước

vốn ầu tư của các doanh nghiệp nhà nước gồm có giải ngân tiền vốn từ ngân Sách nhà nước đã cấp cho doanh nghiệp, c fourth quản lý và pHân bố sửng đNg đNg vốn ầ các lĩnh vực ược dùng ể ẩy mạnh sự phát triển của kinh tế ất nước.

3.5. vốn vay trong nước và nước ngoài

bên cạnh các nguồn vốn ến từ nguồn trong nước như ngân Sách NHà nước, tín dụng ầu tư, thì nguồn vốn vay từ trong nước và nước ngoài cũng cần thiến thnt. Đây là nguồn vốn vay trong nước và nước ngoài đối với những dự án đầu tư trong nước. nguồn vốn trong nước gồm trái phiếu ịa phương hoặc trái phiếu chynh phủ (phiếu ngoại tệ, phiếu kho bạc, trái phiếu ầu ầung trá, … ằd công trá, ằcông trá, …

4. vốn nhà nước ngoài đầu tư công là gì?

theo luật đầu tư công, vốn ngoài đầu tư công là vốn nhà nước không đến từ ngân sách nhà nước. nguồn vốn này ến từ các nguồn thu của cc cơ quan nhà nước, ơn vị sự nghiệp ược sử dụng ể ầu tưa tteo ​​cử đúng quh

hiện nay đa phần các khái niệm và nội dung nói về vốn nhà nước ngoài ầu tư công khá hạn chế, bởi chủ and ếi tay. một phần do khái niệm vốn nhà nước ngoài đầu tư công cũng là một khái niệm còn mới mẻ. tuy nhiên để dễ hình dung và phân biệt, bạn có thể liên hệ với định nghĩa trong luật xây dựng

tại khoản 4, điều 1 luật số 62/2020/qh14 sửa đổi, bổ sung Điều 7, luật xây dựng số 50/2014/qh13

“Điều 7. chủ đầu tư

Tham khảo: Cách gọi Họ tên trong Tiếng Anh chuẩn xác nhất!

2. căn cứ nguồn vốn sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng, việc xác định chủ đầu tư được quy định như sau:

a) ối với dự nge sửng vốn ầu tư công, việc xác ịnh chủu ầu tư ược thực hiện theo quy ịnh tại khoản 3 điều này và phap luậ ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề

b) ối với dự nge sửng vốn nhà nước theo quy ịnh của phap luật criên quan (sau đy gọi là dự ự sửng vốn nhà nước ngoài ầu Tuưng), tá cổ cổ, tứ cổ cổ cổ cổ cổ cổ cổ cổ, tứ cổ, tứ cổ, tứ cổ, tứ cổ, tứ cổ, tứ cổ, tứ c. được người quyết định đầu tư giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng;

…”

như vậy, theo luật Đầu tư công và luật xây dựng thì vốn nhà nước ngoài đầu tư công được hiểu là

 • vốn từ nguồn jue hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy địa ph c.

  trước đy, các quy ịnh pháp luật liên quan ến ầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước phân biệt hai ối tượng ố gba nguồ,n v:

  • vốn ngân sách nhà nước;
  • vốn nhà nước ngoài ngân sách.
  • thth theo quy ịnh mới này, hai ối tượng nguồn vốn chính trong hoạt ộng ầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ược phân

   • vốn đầu tư công;
   • vốn nhà nước ngoài đầu tư công.
   • 5. vốn sự nghiệp là gì? vốn sự nghiệp có phải là vốn đầu tư công không?

    vốn sự nghiệp là vốn từ nguồn ngân Sáchà nước cấp choc các ơn vị hành chynh sự nghiệp nhằm mục đích chi trả các hoạt ộng sửa chữi cạo, cất, cất, v ật, v ật. sự nghiệp không mang tính chất đầu tư, nên không phải là vốn đầu tư công.

    trên đy là một số nội dung liên quan ến nguồn vốn ầu tư công , hi vọng bài viết phần nào đã cấp ược choc cac bạn nội cơn vền vền ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần. xem thêm bài viết: Đầu tư công là gì?

    Tham khảo: Tiểu ra máu ở phụ nữ là bệnh gì?

 • Related Articles

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button