Nguyên Tắc Kế Toán Cơ Sở Dồn Tích

Nguyên tắc cơ sở dồn tích là gì

nguyên tắc kế toán cơ sở dồn tích trong chế Độ kế toán và thực tế tại doanh nghiệp

this. trần minh trang

 1. nội dung nguyên tắc cơ sở dồn tích:
 2. nguyên tắc cơ sở dồn tích quy ịnh mọi nghiệp vụ kinh tài tài chynh của doanh nghiệp liên quan ến tài sản, nợi trả, nguồn vốn chủ sởu, doanh thu, chy pháhm thu chi tiền hoặc các khoản tương đương tiền.

  báo cáo tài chính được lập trên cơ sở dồn tích phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp trong qua khứ, hiện tại và tưp>

  • vận dụng trong chế độ kế toán
  • cơ sở dồn tích vận dụng trong chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/tt-btc và thông tư 133/2016/tt-btc như sau:

   • ghi nhận tài sản trong khâu mua: khi doanh nghiệp nắm được quyền quản lý, kiểm soát tài sản và người mua đã thanh toán hoấp ton

    nợ tk152, 153,156,211,…

    nợ tk133 (nếu có)

    co tk111,112,331,…

    • khi bán tài sản: thì doanh jue được ghi nhận khi thỏa mãn 5 điều kiện trong vas 14: chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích cho ng mu; doanh nghiêp không còn nắm giữ hàng hóa, quyền kiểm soát hàng hóa; doanh jue được ghi nhận tương đối chắc chắn; jue nhận được lợi ích kinh tế trong tương lai (sung bổ). vì vậy khi bán hàng hóa dù chưa thu được tiền nhưng nếu thỏa mãn 5 tiêu chuẩn trên thì doanh nghiệp vẫn ghi nhận doanh thu bình thư>

     nợ tk111,112,131,…

     co tk511

     có tk33311( nếu có)

     video dụ1:

     công ty minh huy kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. tính jue gtgt theo phương pháp khấu trừ. trong kì công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

     nv1: ngày 1/7/n kế toán xuất hóa đơn đầu ra bán 1 lô hàng tổng tiền hàng là 100 tr chưa bao gồm thuế gtgt. Thu suất Thu gtgt 10%. khách hàng đã trả 60 tr bằng chuyển khoản

     theo cơ sở dồn tích tại ngày 1/7/n, kế toán ghi nhận doanh thu là 100tr. kế toán hạch toán:

     nợ tk112: 60 tr

     nợ tk131: 50 tr

     co tk511: 100 tr

     có tk33311:10 tr

     nv2: ngày 1/7/n công ty chuyển khoản thanh toán tiền thuê văn phòng quý 3 năm n là 60tr. theo cơ sở dồn tích thì mỗi tháng chỉ phản ánh vào chi phí là 10tr.

     tức là tại ngày 1/7/n kế toán định khoản:

     nợ tk242: 60tr

     co tk112: 60tr

     và định kì cuối mỗi tháng 7,8,9, kế toán phản ánh vào chi phí sản xuất kinh doanh trong tháng:

     no tk642: 20tr

     co tk242: 20tr

     1.3 vận dụng ở thực tế doanh nghiệp:

     ở doanh nghiệp về cơ bản đa số doanh nghiệp tuân thủ nguyên tắc kế toán cơ sở dồn tích, tuy nhiên vẫn có số doanh nghiệp vi phạm t.

     – ví dụ 1: khi khách hàng thanh toán mới lập hóa đơn và ghi nhận doanh thu

     Ở một số doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp xây lắp có hiện tượng khách hàng thường xuyên nợ tiền doanh nghiệp với sới sỻ. Ể bắt khách hàng thanh toán tiền cho doanh nghiệp, một số doanh nghiệp ặt ra yêu cầu khách hàng thanh toán tiền thì doanh nghiệp mới xuất hóa ơn và khi xu. như vậy là doanh nghiệp đã xuất hóa đơn sai thời điểm, vi phạm nguyên tắc của luật thuế gtgt. và doanh nghiệp cũng vi phạm nguyên tắc kế toán cơ sở dồn tích về việc ghi nhận doanh jue.

     – Ví dụ 2: MặC Dù PHAPP LUậT VIệT NAM Càng NGày Càng quy ịnh chặt chẽt và khắt khe, ặc biệt là việc ưa Hóa ơn điện tử vào ap dụng

     kế toán công ty a muốn tăng thêm chi phí cho doanh nghiệp nên liên hệ với các công ty b (đang thừa hóa đơn) để mua hóa đơn đầu vào.

     công ty a thực tế không phai sinh chi pHí nhưng căn cứ vào Hóa ơn vừa mua của b ể ghi nhận chi pHí như vậy là đã vi phạm nguyên tắc kế toá /p>

     công ty b trước đó thực tế có bán hàng cho khách lẻ nhưng không xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu . bây giờ thực tế không bán hàng cho a nhưng lại xuất đơn, ghi nhận doanh thu. như vậy công ty a đã vi phạm nguyên tắc cơ sở dồn tích về thời điểm ghi nhận doanh thu.

     ngoài ra trong tình huống này công ty a và b còn vi phạm cả luật thuế gtgt và luật thuế tndn.

     trên đây là một số phân tích của cá nhân tôi về nguyên tắc cơ sở dồn tích. qua bài viết hi vọng mọi người có thể hiểu riqu hơn về nguyên tắc kế ton cơ sở dồn tích và vận dụng tốt hơn nguyên tắc kế ton cơ sở dồn tích mình.tài liệu tham khả , Thông tư 133/2016/TT-BTC, Hệ Thống chuẩn mực kế toán việt nam, giáo trình nguyên lý kế thường ại học nam hà nội, giáo trình nguyên lý kế toán trường ạ

READ  Mô Tả Công Việc Kế Toán Nội Bộ Chi Tiết Nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *