Phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha trong SPSS

Thử nghiệm độ tin cậy thang đo cronbach’s alpha là gì và tại sao nên sử dụng nó? Trong nghiên cứu định lượng, việc đo lường các nhân tố lớn sẽ rất khó khăn và phức tạp, không thể sử dụng thang đo đơn giản (chỉ sử dụng một câu hỏi để quan sát và đo lường) mà phải sử dụng thang đo chi tiết. đo thừa số) để hiểu tính chất của thừa số lớn.

Thang đo Cronbach’s alpha để kiểm tra độ tin cậy là công cụ chúng tôi cần. Công cụ này sẽ giúp kiểm tra xem các biến quan sát của nhân tố gốc (nhân tố a) có đáng tin cậy và tốt hay không. Kiểm định này phản ánh mức độ tương quan chặt chẽ giữa các biến quan sát trong cùng một nhân tố. Nó cho biết biến quan sát nào của một nhân tố góp phần đo lường khái niệm nhân tố và biến nào không. Kết quả cronbach’s alpha cho nhân tố tốt cho thấy chúng tôi liệt kê các biến quan sát rất tốt, thể hiện được đặc điểm của nhân tố mẹ và chúng tôi có thang đo tốt cho nhân tố đó. Yếu tố cha mẹ này.

2. Sử dụng hệ số cronbach’s alpha để đo lường độ tin cậy

Đầu tiên, chúng ta cần hiểu khái niệm về tính nhất quán bên trong của các phần tử. Tính nhất quán bên trong có nghĩa là các biến được quan sát trong thang đo phải có mối tương quan thuận mạnh mẽ để giải thích cùng một khái niệm. cronbach’ alpha là một chỉ báo về tính nhất quán bên trong này. Vì vậy, nếu các biến quan sát trong một thang đo có tương quan thuận thì thang đo càng nhất quán thì hệ số alpha cho cronbach càng cao.

READ  Cảnh giác dính bẫy tin nhắn mạo danh ngân hàng - VTV.vn

Hệ số Cronbach’s alpha có giá trị thay đổi trong khoảng [0,1]. Mức 0 cho thấy giữa các biến quan sát trong nhóm hầu như không có sự tương quan, mức 1 cho thấy giữa các biến quan sát có sự tương quan hoàn toàn, hai mức 0 và 1 ít xuất hiện trong phân tích dữ liệu. Một số trường hợp hệ số cronbach’s alpha âm ngoài khoảng [0,1] thì thang đo hoàn toàn không đáng tin cậy, không có tính đơn hướng, các biến quan sát trong thang đo đối lập và ngược chiều nhau.

3. Chỉ tiêu kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha

Theo nunnally (1978), một thang đo tốt phải có độ tin cậy cronbach alpha từ 0,7 trở lên. Hair và cộng sự (2009) cũng cho rằng các thang đo để đảm bảo tính đơn hướng và độ tin cậy cần đạt ngưỡng cronbach’s alpha từ 0,7 trở lên, tuy nhiên với nghiên cứu thăm dò sơ bộ thì cronbach’s alpha 0,6 là chấp nhận được. Hệ số cronbach’s alpha càng cao thì độ tin cậy của thang đo càng cao.

Một số liệu quan trọng khác là thuật ngữ hiệu chỉnh – tổng tương quan. Giá trị này thể hiện mối tương quan giữa từng biến quan sát với các biến còn lại trong thang đo. Giá trị tương quan biến tổng hiệu chỉnh càng cao thì biến quan sát càng tốt nếu nó có mối tương quan thuận càng mạnh với các biến khác trong thang đo. Cristobal và cộng sự (2007) cho rằng thang đo tốt là khi biến quan sát có số hạng hiệu chỉnh – giá trị tương quan tổng thể từ 0,3 trở lên. Vì vậy, khi thực hiện kiểm định độ tin cậy cronbach’s alpha, nếu biến quan sát có số hạng hiệu chỉnh – hệ số tương quan tổng nhỏ hơn 0,3 thì cần xem xét loại bỏ biến quan sát. Số hạng hiệu chỉnh – hệ số tương quan tổng càng cao thì biến quan sát càng tốt.

READ  5 cuốn sách tiểu sử, tự truyện người nổi tiếng hay, chân thực

4. Hướng dẫn kiểm tra độ tin cậy thang đo Cronbach alpha trên spss

Dưới đây sẽ là hướng dẫn phân tích cronbach alpha bằng video và hình ảnh. Nếu đơn giản chỉ chú ý thao tác, vui lòng xem mô tả hình ảnh sau video. Những gì trình bày trong video mình sẽ giải thích thêm những yếu tố khó giải thích bằng lời nên sẽ dài hơn.

Để kiểm tra độ tin cậy của thang đo cronbach’s alpha trong spss 20, chúng ta vào phần analyze>;scale>reliability analysis…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *