ISTANAIMPIAN Slot Online

Bandar slot 2023

bandar slot terpercaya

bandar slot 2023

bandar slot 2023

bandar slot 2023

bandar slot gacor

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

gangster4d

gangster slot

gangster gacor

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Giải đáp cuộc sống

Bản chất phản ứng trao đổi ion là gì? Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li – Hóa 11 bài 4

nội dung bài viết này giúp các em biết bản chất của phản ứng trao ổi ion trong dung dịch các chất điện li, điều kiện ể xảy ra pHản ứng trao ổi ion và và và và và và và và và và và và và và và và và và và và và và và và và và và và và và và và và và và và v

i. phản ứng trao đổi ion là gì? các loại phản ứng trao đổi ion

Bạn đang xem: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch là gì

1. phản ứng trao đổi ion là gì?

– phản ứng trao đổi ion là phản ứng xảy ra khi các chất tham gia phản ứng trao đổi ion với nhau.

2. các loại phản ứng trao đổi ion (nếu có):

• muối + axit → muối mới + axit mới

• muối + bazơ → muối mới + bazơ mới

• muối + muối → muối mới + muối mới

• hydroxyt không tan + axit dung dịch → muối dung dịch + h2o (chất điện li yếu)

• axit dung dịch + bazơ dung dịch → muối dung dịch + h2o (chất điện li yếu)

ii. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

– phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion kết hợp được với nhau tạo thành ít nhấst 1 trop>

• chất kết tủa.

• chất điện li yếu.

• chất khí.

1. phản ứng trao đổi ion có sản phẩm tạo thành là chất kết tủa

* ví dụ 1: na2so4 + bacl2 → baso4↓trắng + 2nacl

Tham khảo: Hệ thống thần linh Tứ Phủ (Tứ Phủ Vạn Linh)

* giải thích: na2so4 và bacl2 đều dễ tan và phân ly mạnh trong nước.

na2so4 → 2na+ + so42-

bacl2 → ba2+ + 2cl-

– Trong số 4 ion phân ly chỉ có các ion b2+ và so42- kết hợp ược với nhau tạo thành chất kết tủa là baso4, nên có thể viết phương trình ion thu gọn như sau:

ba2+ + so42- → baso4 ↓ trắng

* ví dụ 2: agno3 + hcl → agcl↓trắng + hno3

phương trình ion thu gọn: ag+ + cl- → agcl↓ trắng

2. phản ứng trao đổi ion có sản phẩm tạo thành là chất khí

* ví dụ 1: na2co3 + hcl → 2nacl + co2↑ + h2o

* giải thích: na2co3 và hcl đều phân ly mạnh.

na2co3 → 2na+ + co32-

hcl → h+ + cl-

– ion h+ và co32- kết hợp với nhau tạo thành h2co3 axit này không bền phân huỷ thành co2 + h2o.

– phương trình ion rút gọn: 2h+ + co32- → co2↑ + h2o

* ví dụ 2: na2s + hcl → 2nacl + h2s↑

– phương trình ion thur gọn: 2h+ + s2- → h2s↑

3. phản ứng trao đổi ion có sản phẩm tạo thành là chất điện li yếu

Xem thêm: Ngành an toàn thông tin là gì? Thông tin thí sinh cần biết

a) phản ứng tạo thành nước

naoh + hcl → nacl + h2o

– nước h2o là chất điện ly rất yếu, phương trình ion thu gọn:

h+ + oh- → h2o

b) phản ứng tạo thành axit yếu

hcl + ch3coona → ch3cooh + nacl

– axit axetic ch3cooh (mùi giấm) là axit điện ly yếu, phương trình ion thu gọn:

h+ + ch3coo- → ch3coo

⇒ như vậy, bản chất của pHản ứng trao ổi ion đó là: phản ứng giữa hai ion ngược dấu ểo một chất kết tủa, một bay hơc, một không bền một chất điện li yếu. hai ion nguợc dấu này đã triệt tiêu tính chất của nhau, cùng nhau tách khỏi môi trường ứờng phản. một cặp ion đối kháng.

iii. cách viết phương trình ion thu gọn trong phản ứng trao đổi ion

– phương trình ion rút gọn cho biết bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

– cách chuyển từ phương trình dưới dạng phân tử thành phương trình ion rút gọn như sau:

bước 1: chuyển tất cả chất vừa dễ tan vừa điện li mạnh thành ion, các chất kết tủa, điện li yếu ể nguyửn dƺ. phương trình ion đầy đủ:

2na+ + so42- + ba2+ + 2cl- → baso4↓ + 2na+ + 2cl-

bước 2: lược bỏ những ion không tham gia phản ứng, ta được phương trình ion rút gọn:

so42- + ba2+ → baso4↓

Xem thêm: Người truyền cảm hứng tiếng Anh là gì? Những thông tin liên quan

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button