Giải đáp cuộc sống

Tài khoản phong tỏa là gì? Quy định mở, sử dụng và giao dịch qua tài khoản phong tỏa?

pháp luật hiện có quy định rất chặt chẽ về các trường hợp tài khoản ngân hàng bị phong tỏa. không phải trường hợp nào mà các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán sẽ được phong tỏa tài khoản của khách hàng mà các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản thanh toán của khách hàng trong một số trường hợp nhất định.

* căn cứ pháp lý

Bạn đang xem: Phong tỏa tài khoản ngân hàng là gì

– luật ngân hàng nhà nước việt nam năm 2010;

– văn bản hợp nhất 07/vbhn-vpqh ngày 12 tháng 12 năm 2017 hợp nhất luật các tổ chức tín dụng;

– nghị định 83/2010/nĐ-cp về đăng ký giao dịch bảo đảm;

– NGHị ịNH 22/22/206/Nđ-CP Về Tổ CHứC HOạT ộNG CủA CHI NHÁH NGâN Hàng NướC NGOàI, NGâN Hàng LIêN DOANH, NGâN Hàng 100% VốN NướC ổnd ổnd ổnd ổnd ổnd ổnd ổnd ổnd ổnd ổnd ổnd ổnd ổnd ạnd ạnd ổnd ạnd ạnd ạnd ạnd ạnd ạnd ạnd ạnd ạnd ạnd ạnd ạnd ạnd ạnd ạnd ạnd ạnd ạnd ạnd ạnd ạnd ạnd vietnamese;

– luật bảo hiểm tiền gửi ngày 6/13/2012;

– nghị định 101/2012/nĐ-cp về thanh toán không dùng tiền mặt;

– nghị định 22/2013/nĐ-cp về thanh toán bằng tiền mặt;

– nghị định 96/2014/nĐ-cp quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;

xem thêm: quy định mới nhất về mức xử phạt chở hàng quá tải trọng năm 2022

– NGHị ịNH 16/2017/Nđ-CP của chính pHủ vềc quy ịnh chức nĂng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ngân hàng nhà nước việt nam;

– văn bản hợp nhất 13/vbhn-nhnn ngày 08 tháng 3 năm 2019 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ ức cungd.

luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 1900.6568

1. tài khoản phong tỏa là gì?

phong tỏa được hiểu là bao vây một khu vực hay một địa phận nào đó, làm nó bị cô lập, cắt đứt mọi giao thông liẪạên>

tài khoản pHong tỏa hiểu ơn giản là 1 tài khoản bịn chế 1 sốc chức năng, chủ yếu là chức nĂng rút tiền trong một khoảng thời gian nào ấy ể ả ả ả như yêu cầu của người chủ tài khoản/bên có liên quan. và điều kiện ể mở phong tỏa là sau khi đã thực hiện xong một hoặc 1 số việc nhất ịnh theo thỏa thuận của ngân hàng, be.

ví dụ: các bên trong hợp đồng mua bán nhà mà bên mua đi vay tiền của ngân hàng để mua nhà. ngân hàng cấp tín dụng cho một khoản vay cóc chấp cho bên mua nhà sẽp một tài khoản pHong tỏa cho bên bán nhà, điều kiện ể mở phong tỏa là khi hoàn tất xong xong việc việc việc việc việc chuy bảo.

tài khoản tiền gửi pHong tỏa là tiền gửi Thanh toán bị các tổ chức tài chính khóa 1 phần hoặc toàn pHần khi phạm pHải một số quy ịnh ược nhà nước ban hành. số dư trên tài khoản tiền gửi phong tỏa có thể được tính lãi hoặc không được tính lãi tùy theo quy định của từng ngân.

Xem thêm: Doanh nghiệp chế xuất tiếng Anh là gì?

tài khoản phong tỏa tiếng anh có nghĩa là: a blocked account.

xem thêm: mức hình phạt tại khoản 2 Điều 134 bộ luật hình sự năm 2015

A locked account simply means an account that has a limited number of functions, mainly the function of withdrawing money for a certain period of time to guarantee the performance of one or certain things as needed. of the account holder/related party. and the condition for opening the lock is after completing one or more certain tasks as agreed by the bank, the account holder and the related parties.

2. quy định mở, sử dụng và giao dịch qua tài khoản phong tỏa:

căn cứ tại văn bản hợp nhất 13/vbhn-nhnn ngày :

tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện tạm khóa tài khoản that ton của khách hàng (tạm dừng giao dịch) một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài shoản t. tàn c ủ t ủn c ủn c. “

vệc chấm dứt tạm khóa tài khoản that toán và việc xử lý các lệnh that ton đi, ến trong the ời gian tạm khóa thực hiệnthe êu cầa của chủ tàn ản thatsh a giữa chủ tài khoản với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản thanh toán của khách hàng trong cá hng a:

+ có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

This của người chuyển tiền. số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán không vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót;

xem thêm: có được thanh toán bằng tài khoản cá nhân cho hợp đồng thương mại của công ty?

ngay sau khi pHong tỏa tài khoản that toán, tổ chức cung ứng dịch vụ Thanh toán bắt buộc phải thông báo (bằng văn hoặc thheng tàng t. ản thath toán) cho chủ tài khoản hoặc người giá hộc người ại diện thán thep luật của chủ tànk ỏhn ỏhnk ỏnk ỏhnk ỏhnk ỏhnk ỏhhnk ỏhhnk ỏhnk ỏhhnk ỏhnk ỏhnk ỏhnk ỏhnk ỏhnk ỏhnk ỏhnk ỏhnk ỏhnk ỏhnk ỏhnk ỏhnk ỏhnk ỏhnk ỏhnk ỏhnk ỏhnk. ; số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán phải được bảo toàn và kiểm soát chặt chẽ theo nội dung phong tỏa. trường hợp tài khoản bị phong tỏa một phần thì phần không bị phong tỏa vẫn được sử dụng bình thường.

+ kết thúc thời hạn phong tỏa;

+ có văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về việc chấm dứt phong tỏa tài khoản thanh toán;

+ tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đã xử lý xong sai sót, nhầm lẫn về chuyển tiền;

+ có thông báo bằng văn bản của tất cả các chủ tài khoản thanh toán chung về việc tranh chấp về tài khoản thanh ton chung giữa các chủ tài kho

như vậy khách hàng sẽ có nguy cơ bị khóa tài khoản khi rơi vào một trong các trường hợp trên. Ể có thể bảo vệ ược quyền lợi của mình thì bản thn người dùng pHải có thường xuyên trau dồi những kiến ​​thức về phap luật lên quan ến tài khoản tiền gửi.

ngay sau khi pHong tỏa tài khoản that toán, tổ chức cung ứng dịch vụ Thanh toán pHải thông báo bằng văn bản chủ tài khoản (hoặc người gim hộ, ại hệp phar) toan; số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán phải được bảo toàn và kiểm soát chặt chẽ theo nội dung phong tỏa.

xem thêm: quy định về việc trả lương cho người lao động qua tài khoản

nếu trường hợp tài khoản bị phong tỏa một phần thì phần không bị phong tỏa vẫn được sử dụng bình thường; trường hợp phong tỏa tài khoản thanh toán thoo quy ịnh nêu trên thì số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thuest bị n.

ngay sau khi nhận ược lệnh phong tỏa tài khoản, ngân hàng đang quản lý tài khoản của người bịt, bị tạm giữ, bị can, bị cao hoặc tài kh.n của ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng bị can, bị cáo phải thực hiện ngay việc phong tỏa tài khoản và lập biên bản về vụ việc này.

3. một số quy định có liên quan:

*thẩm quyền ra lệnh phong tỏa tài khoản

– Thủ Trưởng, Phaó Thủ Trưởng cơ quan điều tra các cấp: khi ra lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng, thủ trưởng, pHó thủ thủng cơ quan điều tra các

– chánh án, phó chánh án tòa án nhân dân và chánh án, phó chánh án tòa án quân sự các cấp; hội đồng xét xử.

Xem thêm: Nổi mụn ở bao quy đầu có sao không? Điều trị thế nào?

– thẩm phán chủ tọa phiên tòa

* nguyên tắc thực hiện biện pháp phong tỏa tài khoản

khi phong tỏa tài khoản thì chỉ ược pHong tỏa số tốn tương ứng với mứccc có cr tể bị pHạt tiền, bị tịch Thu tài sản hoặc bồi thường thiệt hại.

người ược giao thực hiện lệnh phong tỏa, quản lý tài khoản bị phong tỏa mà giải tỏa việc pHong tỏa tài khoản thì pHải chịu trach nhiệm Theo quy ịnh của đi , kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản.

* thủ tục tiến hành biện pháp phong tỏa tài khoản

việc phong tỏa tài khoản theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần phải thực hiện theo đúng quy định của pháp. cụ thể:

trong hoạt ộng tố tụng dân sự, việc yêu cầu phong tỏa tài kho phap

thủc yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản cần pHải thực hiện Theo quy ịnh của bột luật tố tụng dân sự nĂm 2015 vềc việc ap dụng các bic ện phạn cấn cấ

trong hoạt động tố tụng hình sự, để bảo đảm hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; trong phạm vi thẩm quyền của mình, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có thể áp dụng biện pháp yêu cầu phong tà.

trình tự, thủcc yêu cầu pHong tỏa tài khoảc sản hoặc ể ể bảo ảm bồi thường thiệt hại khi cóp cứ cứ xác ịnh người đó có có khản tạh tíh tíc.

xem thêm: cách lấy lại tiền khi chuyển nhầm tiền vào tài khoản doanh nghiệp

cạnh đó, phong tỏa tài khoản cũng ược áp dụng ối với tài khoản của người khác nếu có cứ cho rằng số tiền trong tài kho

trong hoạt động thi hành án dân sự, yêu cầu phong tỏa tài khoản là một trong những biện pháp bảo đảm thi hành án. Theo điều 67 luật thi hành ang dân sự thì vệc pHong tỏa tài khoản ược thực hiện trong trường hợp người pHải thi hành mood tài khoản tại tổc chức tín dụng.

quyết định phong tỏa tài khoản phải xác định rõ số tiền, tài sản bị phong tỏa. chấp hành viên phải giao quyết định phong tỏa cho tổ chức tín dụng đang quản lý tài khoản của người phải thi hành án.

trường hợp cần phong tỏa ngay tài khoản của người phải thi hành án ở nơi gửi giữ mà chưa ban hành quyết định phong tỏa thì chấp hành viên lập biên bản yêu cầu tổ chức tín dụng đang quản lý tài khoản của người phải thi hành án phong tỏa tài khoản.

trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản, chấp hành viên phải ra quyết định phong tỏa tài khoản. tổ chức tín dụng đang quản lý tài khoản phải thực hiện ngay yêu cầu của chấp hành viên về phong tỏa tài khoản.

trong hoạt động quản lý thuế, yêu cầu phong tỏa tài khoản là một trong những biện pháp cưỡng chế thi hành quyết đỺnh hành chín. trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định của luật quản lý thuế.

khi tiến hành phong tỏa tài khoản, cơ quan tiến hành tống cóc có đC đ đC đC đC đC đC đC đC đC đC đC đC đC đC đC đC đC đC đ đC đC đC đ đ đC đC đC đC đC đC đC đ có lien quan. việc giao, nhận lệnh phong tỏa tài khoản phải lập thành biên bản theo quy định.

ngay sau khi nhận ược lệnh phong tỏa tài khon của tổ chức tín dụng hoặc kho bạc nhà nước pHải thực hiện ngay việc phong tỏa tài khoản và lập biên bản vềc vềc vềc vềc vềc vềc vềc , Trong đó, 1 bản giao ngay cho người bịc bịc tội, 1 bản giao cho người khac criên quan ến người bị bịc bịc tội, 1 bản gửi cho viện kiểm sat cùng cấp, 1 bản ư lưu lại tại tổ chức tín dụng hoặc kho bạc nhà nước.

xem thêm: thanh toán bằng tài khoản cá nhân có được khấu trừ thuế không?

*thời hạn phong tỏa tài khoản

việc chấm dứt phong tỏa tài khoản thanh toán được thực hiện trong các trường hợp sau. (theo quy định tại Điều 12 nghị định 101/2012/nĐ-cp và được sửa đổi bởi Điều 1 nghị định 80/2016/nĐ-)

+ các trường hợp khác theo quy định của ngân hàng.

Tham khảo: Doanh số là gì? Phân biệt doanh số và doanh thu chi tiết

ngoài ta, việc phong tỏa tài khoản that toán nếu trai phap lusật gây thiệt hại chủ tài tài khoản thì bên ra lệnh phong tỏa tài khoản chịu trach nhihm bồng thường This.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button