Giải đáp cuộc sống

Thanh niên tình nguyện là gì? Chính sách đối với thanh niên tình nguyện?

tình nguyện là một thuật ngữ đã qua quen thuộc đối với mỗi chúng ta. chắc hẳn ai cũng đã và được nghe thấy trên rất nhiều trang thông tin truyền thông như thời sự, báo, internet nói về vai trò và ý nghĩa cỡt. tình nguyện viên thường ược biết ến với những công tác xã hội như từ thiện, giúp ỡ những người dân phảu ảnh hưởng hưởng. Đa phần lực lượng tham gia tình nguyện trong giai đoạn hiện nay đều là những thanh niên có sức trẻ, có nhiệt huyết và lòng nhân

luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 1900.6568

1. thank you niên tình nguyện là gì?

theo những ịnh nghĩa của unesco ưa ra ịnh nghĩa cụ thể về tình nguyện viên như sau: “tình nguyện viên là những con người hoặc mờgâ nhût. mình để mang đến những sự đóng gop, giúp đỡ cho cộng đồng đồng và những người xung quanh vì một mục đích cao cả.”

nói cach khác, những việc làm của tình nguyện viên ều xuất phát từ tấm lòng tự nguyện, mong muốn gop một chút công sức nhỏ của mình ể giúp ỡ hoàn cảnh tốt hơn.

Thanh niên tình nguyện trong giai đoạn hiy nay là khái niệm ược sưng dụng nhằm ể chỉ hoạt ộng xã hội có sức lôi cuốn đng ảo seca khó khĂn gian khổ vì lợi ích của x phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho sinh viên và xây dựng tổ chức Đoàn, hội vững mạnh.

bên cạnh những đong gip của bản thn cho xã hội, cộng ồng thì nếu làm tình nguyện viên bạn còn nhận lại ược cho chính mình rất nhi l l

việc thanh niên tham gia tình nguyện đã góp vai trò quan trọng ể giúl các thanh niên đó học hỏi thêm ược nhiều kỹ năng mới từ những tững hoỡt

với những Thanh niên there are Tham Gia Các Chương Trình Làm từ Thiện Thì Việc Giún ỡ NHữNG NGườI BấT HạNH HơN Sẽ Làm Cac Thanh Niên đó cơi nhìn nh nh nh NHH NHH NHH NHH NHH NHH NHH NHH hạnh phúc của mình hơn. quan trọng nhất, các thanh niên đó sẽ nhìn nhận được những ý nghĩa sẻ chia của cuộc sống.

chynh việc tham gia các chương trình hoạt ộng tình nguyện sẽ làm cho thanh niên có ược cho mình một mạng lưới quan hệ rộng rãi từ trongài ến. bên cạnh đó còn nhận được những kinh nghiệm mới cho bản thân và đúc kết thêm những giá trị cuộc sống.

2. chính sách đối với thanh niên tình nguyện:

Theo điều 9 NGHị ịNH 17/2021/nđ-cp của chính phủ thì chynh Sách ối với thanh niên tình nguyện trong quynh thực hiện chương trì á an ư á an ư an ư ư an ư á an ư. /b>

xem thêm: trường hợp nào được công nhận là liệt sĩ trong thời bình

“1. Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký hợp đồng lao động; ược hưởng ầy ủ chế ộ ộ, Chính Sách ối với người lao ộng theo quy ịnh của phap luật về lao ộng, phap luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm and tế.

READ  Cam kết ngoại bảng là gì? Quy định về cam kết ngoại bảng trong tổ chức tín dụng

2. ƯợC hưởng các chế ộ ộ tiền lương hoặc tiền công, pHụ cấp, trợ cấp, công tac pHí và chế ộ ộ, chynh Sách khác quy ịnh trong chương trình, ề đ đt. >

3. Ược trang bị phương tiện làm việc và phương tiện bảo hộ cá nhân cần thiết, bảo ảm an toàn, phù hợp với yêu cầu nhiệm tìhụ hoᙺn.

4. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến ​​​​thức và các kỹ năng cần thiết trong qua trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Được phân công, giao nhiệm vụ phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo và nhu cầu bố trí, sử dụng thanh niên nguynh

6. Được tham gia hoạt động đoàn thể; được bồi dưỡng, xét kết nạp vào Đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh, xét kết nạp vào Đảng cộng sản việt nam theo quy định của Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh, Điều lệ Đảng cộng sản việt nam.

7. Được chính quyền địa phương, đơn vị nơi diễn ra hoạt động tình nguyện tạo điều kiện về nơi ở; tham gia các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội tại địa phương.

8. Ược cấp ủy, chynh quyền ịa phương, ơn vị nơi diễn ra hoạt ộng tình nguyện xem xét, tạo nguồn cán bộ lãnh ạo, quản lý l.

xem thêm: hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ trợ cấp thanh niên xung phong

9. Ối với các chương trình, ề Ál, dan phat triển kinh tế – xã hội của Thanh niên tình nguyện ược cấp ủy, chynh quyền ịa cao thì ược chính quyền ịa phương xem xét, p>

10. thanh niên tình nguyện có hành động dũng cảm bị chết hoặc bị thương thuộc một trong các trường hợp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng thì được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi diễn ra hoạt động tình nguyện ề NGHị cơ quan có thẩm quyền xem xét, công nhận là liệt sĩ hoc quyết ịnh ược hưởng chynh Sách như thương binh theo quy ịnh củaphá louật vều đ “người c.

11. thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện bị chết thì được hưởng tiền trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, được chính quyền địa phương nơi diễn ra hoạt động tình nguyện hỗ trợ phương tiện đưa về quê quán hoặc gia đình theo yêu cầu của thân nhân.”

Theo điều 11 NGHị ịNH 17/2021/Nđ-CP của chynh pHủ thì chynh Sách ối với Thanh Niên tình nguyện Trong quhá trình hoạt ộng tình nguyện ược ị /p>

“1. Ược cơ quan, tổ chức, ơn vị tổ chức hoạt ộng tình nguyện tập huấn, bồi dưỡng về kiến ​​thức, nghiệp vụ và kỹ nĂng hoạt ộng tình nguyện.

2. Ược trang bị phương tiện làm việc, phương tiện bảo hộ cá nhân cần thiết bảo ảm an toàn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hoệg tìnhìn .

3. Được tham gia hoạt động đoàn thể; được bồi dưỡng, xét kết nạp vào vào Đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh, xét kết nạp vào Đảng cộng sản việt nam theo quy định của Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh, Điều lệ Đảng cộng sản việt nam.

READ  Phong thủy bàn thờ và 12 điều cần kiêng kỵ và lưu ý khi bày bàn thờ

4. thanh niên tình nguyện bị chết hoặc bị thương khi đang thực hiện nhiệm vụ tình nguyện thuộc một trong các trường hợp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng thì được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi diễn ra hoạt ộng tình nguyện ề nGhị cơ quan có thẩm quyền xem xét, công nhận là liệt sĩc quyết ịnh ược hưởng chính Sách như thương binh theo quy ịnh của phap

xem thêm: Điều kiện tuyển tình nguyện viên nước ngoài vào việt nam làm tình nguyện

5. thanh niên tình nguyện trong khi đang thực hiện nhiệm vụ bị chết thì được hỗ trợ mai táng theo quy định của pháp luật về bếm xo hi. Trường Hợp Thanh Niên Tình Nguyện Không Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội Thì ược cơ quan, tổ chức, ơn vị, tổc hoạt ộng tình nguyện hỗ trợ Mai táng và pHươn tện ềnh gt gt gt gt gtnh gtnh gtnh gtn cần cần

6. Thanh niên không thuộc ối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm and tế bắt buộc và chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm and tế tự nguyện trong khi , tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện bảo đảm các chính sách sau đây:

a) TRườNG HợP Bị TAI NạN DẫN ếN SUY GIảM KHả NăNG LAO ộNG Từ 5% ếN 30% THì ượC Hỗ TRợI TốI THIểU MộT NửA CHI PHÍ CứU CHữA, HồI SứC KHỏC HịC N.

b) Trường hợp bị tai nạn dẫn ến suy giảm khả nĂng lao ộng từ 31% trở lên thì ngoài chế ộ ỗ trợ ược hưởng tteo ​​quy ịnh tại đi ểm a kho thiểu là 5,000,000 ồ cứ suy giảm thêm 01% thì được tăng thêm tối thiểu là 1,000,000 đồng;

c) trường hợp bị chết do tai nạn lao động thì được trợ cấp một lần với số tiền tối thiểu là 50,000,000 đồ>

7. Thanh Niên Là Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Người Lao ộng Làm Việc Trong Các Cơ Quan, ơn Vị, Tổ Chức Kinh Tế Nhà nước, Lực Lượng vũ trang Tham Gia Hoạt cứu tài sản của nhà nước và của nhân dân mà bị thương cần điều trị Theo kết luận của cơ quan and tế thì thời gian nghỉ làm việc ể đu trị vẫn ược thnh vào nhà

8. Thanh niên là học Sinh, Sinh Viên Tham Gia Hoạt ộng tình nguyện có hành ộng dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhà nước và của nhân dân mà bị thương cần đ qua trình học tập thì được tạo điều kiện để hoàn thành chương trình học tập.”

ta nhận thấy, nGhị ịnh 17/2021/nđ-cp của chính phủ ược ban hành đã ưa ra quy ịnh chynh Sách ối với thanh or ni-tình nguyện tham gia các chương trình, dán, dán, dan, dan, dan; chính sách đối với thanh niên tình nguyện, cơ quan tổ chức hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và xã hội.

READ  Buổi sáng nên ăn gì để đủ năng lượng cho ngày mới?

xem thêm: chế độ trợ cấp cho thanh niên xung phong

theo quy ịnh của phap luật hiện hành, Thanh niên tình nguyện trong qua trì trì ộc ộc ộc hiện. ược hưởng ầy ủ chế ộ ộ, chính sách ối với người lao ộng theo quy ịnh của pháp luật về lao ộng, pháp luật về b჻ bảo hiẻ hã; ược hưởng các chế ộ tiền lương hoặc tiền công, phụ cấp, trợ cấp, công tác phí và chế ộ ộ, chynh sách khác quy ịnh trong chìnƑ . ược trang bị phương tiện làm việc và phương tiện bảo hộ cá nhân cần thiết, bảo ảm an toàn, phù hợp với yêu của các nhiệm tìỡn vụn hụn.

bên cạnh đó Than Thanh Niên tình nguyện sẽ ược đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến ​​thức và các kỹ năn cần thiết trrong qua trì tr ượ ượ ượ ượ ượ ượ. được phân công, giao nhiệm vụ phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo và nhu cầu bố trí, sử dụng thanh niên nguynh; được tham gia hoạt động đoàn thể; ược bồi dưỡng, xét kết nạp vào đoàn Thanh niên cộng sản hồ chí minh, xét kết nạp vào ảng cộng sản việt nam theo qun ịnh của đi lều lệ đoà bên cạnh đó còn được chính quyền địa phương, đơn vị nơi diễn ra hoạt động tình nguyện tạo điều kiỡn vềƻn; tham gia các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội tại địa phương; không những thế mà thanh niên tình nguyện sẽ được cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị nơi diễn ra hoạt động tình nguyện xem xét, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý phù hợp với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của địa phương theo đúng quy định pháp luật.

ối với các chương trình, ề Ál, dự ol phat triển kinh tế – xã hội của thanh niên tình nguyện khi ược cấp ủy, chính quyền ịa phương, ơn vịi nơ quả, tính khả thi cao thì theo quy định sẽ được chính quyền địa phương xem xét, hỗ trợ tổ chức triển khai thực hiện.

Đối với những chủ thể là thanh niên tình nguyện có hành động dũng cảm bị chết hoặc bị thương thuộc một trong các trường hợp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng thì được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi diễn ra hoạt động tình nguyện đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, công nhận là liệt sĩ hoặc quyết định được hưởng chính sách như thương binh theo quy định của pháp luật về ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

bên cạnh đó, phap luật còn quy ịnh rằng, Các Thanh Niên Tham tình nguyện khi gia hoạt ộng tình nguy ện bị chết thì sẽ ược hưởng tiền trợ c ợ ộ ềt ộng ịng. chính quyền địa phương nơi diễn ra hoạt động tình nguyện hỗ trợ phương tiện đưa về quê quán hoặc gia đình theo yêu cầu cân.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button