Giải đáp cuộc sống

Liên kết Website Liên kết Website

ĐỘi quẢn lÝ trẬt tỰ xÂy dỰng ĐÔ thỊ

Địa chỉ: khu liên cơ nội chính, lê văn lương, thanh xuân, hà nội

dian thoại: 024.35580612

email: [email protected]

dialogue:

vũ minh lộ

phó đội trưởng:

lê việt thành

nguyễn văn chiến

1. vị tri, chức năng

Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị là tổ chức hành chính chịu sự chỉ đạo, quản lý của ubnd quận; thực hiện chức năng tham mưu, giúp ubnd quận thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị; phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn của quận, ubnd phường trong qua trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dĻ; được trang bị phương tiện làm việc; có trụ sở làm việc, có with dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của sở xây dựng.

2. nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn. phát hiện, lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô ththteo quy ịnh của phÁp luật và theo quy ịnh của ubnd thốnhà hà ph;

ề xuất chủ tịch ubnd quận, chủ tịch ubnd phường ban hành quyết ịnh xử phạt vi phạm hành chynh và áp dụng các biện pháp khắc quềm hửn.

READ  Đậu đen xanh lòng tiếng anh là gì (in english)? Địa chỉ bán ở đâu?

2.2. thông báo, kiến ​​​​nghị và gửi tài liệu có liên quan cho cơ quan điều tra, viện kiểm sát xét, khởi tố ối với người thựn hành vi phạm quạm phÁt ph>).

2.3. Ược yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp các tài liệu như: hồ sơ ồ Á quy hoạch xây dựng, giấy pHép xây dựng và các tài liệu Liên quan khác phục vụ cho vụ cho công tac ki yêu cầu các chủ đầu tư xuất trình giấy phép xây dựng, các tài liệu liên quan đến việc xây dựng công trình.

2.4. phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc ubnd quận và với tra tra qu. lập chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trêt.

2.5. thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của ubnd quận và sự xây.

2.6. giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của ubnd quận.

2.7. quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức; thực hiện chính Sách, chế ộ tiền lương, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ lật và đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ ối với công chức thuộc phạm vi quảm vi quảm vi q what.

READ  Lễ tân nhà hàng là gì? Mô tả công việc lễ tân nhà hàng mới nhất 2022

2.8. quản lý tài chính, tài sản và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và phân công của ubnd quận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button