Công chứng Sơ yếu lý lịch ở đâu? Cần mang theo giấy tờ gì?

công chứng sơ yếu lý lịch ở đâu?

theo quy định tại Điều 15 thông tư 01/2020/tt-btp, tờ khai lý lịch cá nhân được áp dụng để chứng thực chữ ký.

“Chứng thực chữ ký” là việc cơ quan, tổ chức cóc cóềm quyền theo quy ịnh tại nghị ịnh này chứng thực chữc chữc ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người yêu

(theo khoản 3 Điều 2 nghị định 23/2015/nĐ-cp)

since 2014)

như vậy, sơ yếu lý lịch chỉ được chứng thực chứ không được công chứng.

/p>

– phòng tư pháp cấp huyện: người thực hiện là trưởng phòng hoặc phó phòng;

– Ủy ban nhân dân cấp xã: người thực hiện là chủ tịch hoặc phó chủ tịch;

– phòng công chứng, văn phòng công chứng: người thực hiện là công chứng viên.

– cơ quan ại diện ngoại giao, cơ quan ại diện lãnh sự và cơ quan khác ược ủy quyền thực hiện chức nĂng lãnh sự của việt nam ởc .

việc chứng thực chữ ký không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu. do đó, người cần chứng thực sơ yếu lý lịch có lựa chọn một Trong Các cơ quan, tổ chứccc có thẩm quyền chứng thực ở bất kỳ ịa phương nào.

cần mang theo giấy tờ khi đi chứng thực sơ yếu lý lịch?

theo Điều 24 ngị định 23/2015, người yêu cầu chứng thực chữ ký sơ yếu lý lịch phải xuất trình cástrongc giờ>t

READ  KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP, ỨNG XỬ

– bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

– sơ yếu lý lịch.

khi chứng thực sơ yếu lý lịch, người thực hiện chứng thực sẽ kiểm tra các giấy tờ trên. Đồng thời, xác nhận người yêu cầu chứng thực không được chứng thực chữ ký.

sau đó, người yêu cầu chứng thực ký trước mặt người chứng thực và thực hiện chứng thực như sau:

– ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký theo mẫu quy định;

– ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.

ối với giấy tờ, văn bản có từ 02 trag trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu giấy tờ, vă bản có từ 02 tờ lên thì pHải đong dấu giaásp lai <

TRườNG HợP CHứNG THựC CHữ Ký tại bộ pHận tiếp nhận và trảt kả Theo cơ chết một cửa, một cửa liên thông thì công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm trac gi gi tôy ti ủ ủ ủ ủ ủ ủ ề người yêu cầu chứng thực ký vào giấy tờ cần chứng thực và chuyển cho người có thẩm quyền ký chứng thực.

về thời hạn giải quyết: , ti ầ ầp nhến and ca -saếc tiêc ti ầc tiêny and saêc taến and saêc taến and saêc taến and saêc taận and saêc taận and saêc ti ầc ti ầc ti ầc ti ầ, yepico. 15 gờ.

READ  Vận dụng phương pháp phản hồi 360 độ trong công tác đánh giá công chức

trên đây là quy định về: công chứng sơ yếu lý lịch ở đâu? cần mang theo giấy tờ gì? nếu còn thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải .

đáp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *