ISTANAIMPIAN Slot Online

Bandar slot 2023

bandar slot terpercaya

bandar slot 2023

bandar slot 2023

bandar slot 2023

bandar slot gacor

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

gangster4d

gangster slot

gangster gacor

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Giải đáp cuộc sống

Tiêu chuẩn sức khỏe loại 1 2 3 nghĩa vụ quân sự là gì?

Tiêu chuẩn sức khỏe loại 1 2 3 nghĩa vụ quân sự là gì?

tiêu chuẩn sức khỏe loại 1 2 3 nghĩa vụ quân sự là gì?

Bạn đang xem: Sức khỏe loại 1 2 3 là gì

về vấn đề này, thƯ viỆn phÁp luẬt giải đáp như sau:

1. nghĩa vụ quân sự là gì?

theo khoản 1 Điều 4 luật nghĩa vụ quân sự 2015 thì nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụn trong quân n. thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội nhân dân.

2. tieu chuẩn sức khỏe loại 1 2 3 nghĩa vụ quân sự là gì?

* theo Điều 9 thông tư liên tịch 16/2016/ttlt-byt-bqp quy định về phân loại sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự như sau:

-căn cứ pHân loại sức khỏe: Theo Tiêu chuẩn sức khỏe tại bảng số 1, bảng số 2 và bảng số 3 pHục 1 Ban hành kèm Theo Thông tư liên tịch 16/2016/Ttlt-Byt-Bqq. /p>

– cách cho điểm:

mỗi chỉ tieu, sau khi khám bác sĩ cho điểm chẵn từ 1 – 6 vào cột “Điểm”, cụ thể:

+ Điểm 1: chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt;

+ Điểm 2: chỉ tình trạng sức khỏe tốt;

+ Điểm 3: chỉ tình trạng sức khỏe khá;

+ Điểm 4: chỉ tình trạng sức khỏe trung bình;

+ Điểm 5: chỉ tình trạng sức khỏe kém;

+ Điểm 6: chỉ tình trạng sức khỏe rất kém.

– cách ghi phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự:

Tham khảo: Trăm năm viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê

+ mỗi chuyên khoa, sau khi khám xét, bác sĩ sẽ cho điểm vào cột “Điểm”; ở cột “lý do” phải ghi tóm tắt lý do cho số điểm đó; ở cột “ký”, bác sỹ khám phải ký và ghi rõ họ tên;

+ pHần kết luận, chủ tịch hội ồng kham sức khỏe căn cứ vào điểm đã cho ởng chỉng tiêu ể ể ể kết luận loại sức khỏe the đ đ ịnh, số ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ. ngoặc đơn);

+ chủ tịch hội đồng khám sức khỏe có trách nhiệm ký vào phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự sau khi kết luận;

+ chữ ký của chủ tịch hội đồng khám sức khỏe được đóng dấu của cơ quan chủ tịch hội đồng; chữ ký của chủ tịch hội ồng khám phúc tra sức khỏe ược đóng dấu của ơn vị quyết ịnh thành lập hội ồng khám phúnc tra kh.

– cách phân loại sức khỏe:

căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại, cụ thể như sau:

+ loại 1: 8 chỉ tieu đều đạt điểm 1;

+ loại 2: có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

+ loại 3: có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

+ loại 4: có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

+ loại 5: có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

+ loại 6: có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

* Theo điểm a khoản 3 điều 4 Thông tư 148/2018/tt-bqp quy ịnh tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 Theo quy ịnh tại thông tư liên tịch tịch 16/2016 byt-bqp.

như vậy , tiêu chuẩn sức khỏe loại 1 2 3 nGhĩa vụ quân sự ược hiểu là tiêu chuẩn tuyển chọn công dân tham gia nghĩa v ụi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đ âi âi âi âi âi â. :

– tiêu chuẩn sức khỏe 3 là phân loại sức khỏe nghĩa vụ quân sự có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3.

3. tieu chuẩn tuyển chọn tham gia nghĩa vụ quân sự

Tham khảo: Kinh tế thị trường định hướng XHCN là gì? Tính ưu việt của kinh tế thị trường định hướng XHCN?

tiêu chuẩn tuyển chọn tham gia nghĩa vụ theo Điều 4 thông tư 148/2018/tt-bqp quy định như sau:

– tuổi đời:

+ công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

+ công dân nam ược đào tạo trình ộộ cao ẳng, ại học đã ược tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đà tạa một trình ộ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ /p>

– tiêu chuẩn chính trị:

+ thực hiện theo thông tư liên tịch 50/2016/ttlt-bqp-bca quy định về tiêu chuẩn tuyển chọn công dân vào phục vụ trong quân độtân;

+ Đối với các cơ quan đơn vị, vị trí trọng yếu cơ mật trong quân đội; lực lượng tieu binh, nghi lễ; lực lượng vệ binh và kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của bộ quốc phòng.

– tiêu chuẩn sức khỏe:

+ tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định;

+ Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong quân đội; lực lượng tieu binh, nghi lễ; lực lượng vệ binh và kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiựn tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của bc quy

+ không gọi nhập ngũ vào quân ội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễc cán mứ); nghiện ma túy, nhiễm vih, aids.

– tiêu chuẩn văn hoá:

+ tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. những ịa phương có khó khăn không ảm bảo ủ chỉ tieu giao

+ các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; ồng bào dân tộc thiểu số dưới 10,000 người thì ược tuyển không 25% công dân có trình ộộ vă hóa cấp tiểu học, còn lạiở là c.

từ quy ịnh trên thì công dân ảm bảo các tiêu chuẩn và ủ các điều kiện đi nghĩa vụ quân sự sẽ ược tuyển chọn tham gia vụựsa.

>>> xem thêm: khi nào khám nghĩa vụ quân sự 2023? không đi khám nghĩa vụ quân sự 2023 bị phạt bao nhiêu tiền?

có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi đang có việc làm ổn định không? thời gian đi nghĩa vụ quân sự là bao lâu?

tổng hợp mức phạt về nghĩa vụ quân sự năm 2022? vi phạm về nghĩa vụ quân sự có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

quốc Đạt

Tham khảo: Bát tự Tứ trụ Tử Bình là gì? Cách xem tướng đoán mệnh qua Tứ trụ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button