blog

Áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 tại các cơ quan

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính công, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Trong chương trình “Dân hỏi – Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời” mới đây, ông NGUYỄN THANH NAM, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết rõ hơn việc triển khai, áp dụng hệ thống này trên địa bàn tỉnh.

°Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 là gì và tại sao lại phải đưa hệ thống QLCL này vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước, thưa ông?

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 là bộ Tiêu chuẩn Việt Nam về Hệ thống QLCL, được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế đã xây dựng, công bố. Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có tên gọi đầy đủ là “các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng”; ISO 9001:2008 là tiêu chuẩn ISO 9001 được ban hành vào năm 2008. ISO 9001 là tiêu chuẩn được áp dụng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề, thành phần kinh tế và hình thức hoạt động kinh doanh, kể cả lĩnh vực quản lý hành chính sự nghiệp.

Việc đưa Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước có nhiều lợi ích, như: bảo đảm quy trình xử lý công việc được tiêu chuẩn hóa theo hướng khoa học, hợp lý, mang tính hệ thống; bảo đảm minh bạch, công khai hóa quy trình và thủ tục xử lý công việc cho các tổ chức, công dân, nhằm tạo cơ hội kiểm tra việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cũng kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan, từ đó sẽ chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành kịp thời; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn từng cá nhân, đơn vị trong cơ quan hành chính nhà nước… Bên cạnh đó, sẽ nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công theo mục tiêu cải tiến thường xuyên theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Ngoài ra, hệ thống văn bản QLCL theo tiêu chuẩn này cũng là phương tiện để đào tạo, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giúp cơ quan hành chính nhà nước xây dựng môi trường làm việc mang tính chuyên nghiệp, hiệu quả.

READ  Năm 1999 (Kỷ Mão) Hợp Với Tuổi Nào Để Dựng Vợ Gả Chồng

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 tại Sở Tài chính. Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 tại Sở Tài chính.

°Xin ông cho biết về tình hình xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh hiện nay như thế nào?

Tính đến ngày 31-12-2017, toàn tỉnh có 195 cơ quan hành chính nhà nước đã xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì Hệ thống QLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008. Trong số đó, có 34 sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; 15 UBND các huyện, thị xã, thành phố và 18 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; 128 UBND các xã, phường, thị trấn. Như vậy, tất cả các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã áp dụng, công bố, duy trì Hệ thống QLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008. Năm 2018, UBND tỉnh đã bố trí ngân sách để tiếp tục xây dựng, áp dụng hệ thống này tại 56 UBND cấp xã còn lại ở các huyện Ea H’leo, Buôn Đôn, Ea Kar, Krông Ana và M’Đrắk.

°Theo ông để nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thì cần phải tập trung những giải pháp gì?

Để nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống này, cần tập trung tuyên truyền, phổ biến để mọi người hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu và lợi ích của việc áp dụng ISO, nhất là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước thấy được đây là công cụ quản lý, kiểm soát nội bộ hết sức cần thiết. Đồng thời, cần rà soát hệ thống các văn bản, nhất là các văn bản hướng dẫn về quy trình chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm đầy đủ, đồng bộ để thường xuyên bổ sung điều chỉnh kịp thời. Bên cạnh đó, cần đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có hiểu biết sâu sắc về ISO, có khả năng xây dựng, duy trì, kiểm tra, sửa lỗi và cải tiến thường xuyên; chuẩn bị kỹ lưỡng để triển khai thực hiện xây dựng, áp dụng Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong thời gian sắp tới. Ngoài ra, cần dành ngân sách để xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống này ở các cấp, nhất là cấp xã, nơi trực tiếp, thường xuyên cung cấp dịch vụ công cho nhân dân.

READ  [Đánh giá] Camera HTC One M9, nâng cấp đáng kể so với M8

°Xin cảm ơn ông!

Duy Tiến (thực hiện)

Related Articles

Back to top button