Giải đáp cuộc sống

Cách mạng công nghiệp 4.0 | Lợi ích và hạn chế

This àn ớn ớn ớn ộn ộn ộn ộn ộn ộn ộn ớn ớn ớn ộn ộn ộn ộn ộn ộn ớn ớn ộn ộn ộn ộn ộn ộ ộ ột ộn tế, chính trị, xã hội của thế giới.

Cách mạng công nghiệp 4.0

1. cách mạng công nghiệp 4.0 là gì

theo wikipedia cách mạng công nghiệp lần thứ tư được gọi là công nghiệp 4.0. công nghiệp 4.0 tập trung vào công nghệ kỹ thuật số từ những thập kỷ gần đây lên một cấp độ hoàn toàn mới với sự trợ giúp của kết nối thông qua internet vạn vật, truy cập dữ liệu thời gian thực và giới thiệu các hệ thống vật lý không gian mạng. công nghiệp 4.0 cung cấp một cách tiếp cận liên kết và toàn diện hơn cho sản xuất. nó kết nối vật lý với kỹ thuật số và cho phép cộng tác và truy cập tốt hơn giữa các bộ phận, đối tác, nhà cung cấpấn v. công nghiệp 4.0 trao quyền cho các chủ doanh nghiệp kiểm soát và hiểu riqu hơn mọi khía cạnh hoạt ộng của họ và cho phép họ tận dụng dữuứức . công nghiệp 4.0 cho phép các nhà máy thông minh, sản phẩm thông minh và chuỗi cung ứng cũng thông minh, và làm cho các hệ thống sản xuất và dịch vụ ninh linh.

2. cách mạng công nghiệp 4.0 và công nghệ

môi trường kinh doanh toàn cầu được tạo ra bởi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và công nghiệp 4.0. dưới sự phát triển bùng nổ của thời ại internet, công nghiệp 4.0 trong thời ại này đã tạo ra những phát minh thay ổi hoàn toàn cách doanhà nghiệ. phép with người có thể thu thập, chứa đựng được một lượng dữ liệu khổng lồ. Đối với marketing trong doanh nghiệp, người ta có thể thập được một lượng lớn thông tin bao gồm thông tin cá nhân của từng khách hàng. Điều này giúp doanh nghiệp nhận ra các xu hướng, nhu cầu, mong muốn .. của người tiêu dùng một cách hiệu quả, và từ đó giúp doanh nghiệp có thể tạhữn ắng đc đc đc đc đng đng đng đng đng đng đng đng đng đng đng đng đng đng đng đng đng đng đng đng đng đng đng đng đng đng đng đng đc đc đc. • tri tuệ nhân tạo (ai) là một lĩnh vực của khoa học máy tính, tạo ra những cỗ máy thông minh hoạt ộng và phản ứng như -con ngường cỗ máy thông minh hoạt ộng và phản ứng như -con ngường cácácácácác vác các. hoạch và giải quyết vấn đề. khi ai trở nên phổ biến hơn, các ứng dụng sử dụng nó phải hoạt động liền mạch với các ứng dụng khác, vì vậy các nhà lãnh đạo phải sẵn sàng tạo điều kiện tích hợp sâu hơn với các ứng dụng và dự án iot hiện có và tương tác hệ sinh thái phong phú hơn. Đy là công nGhệ lập trình choc máy móc với các khả nĂng như: học tập (tim kiếm, thu thập, ap dụng các quy tắc sửng dụng thôhnt thischnt, khát, khá ựt, that. sửa lỗi. strong marketing, các doanh nghiệp đã sử dụng ai để phần tích dữ liệu khách hàng được thu thập và lưu trữ bởi big data và lên các kế hoạch kinh doan. ai cũng phân tích các nhu cầu của khách hàng và đưa ra các gợi ý về thương hiệu, sản phẩm phù hợp với mong muốn người tiêu dùng. quan trọng hơn, ai giúp hoạt ộng marketing của doanh nghiệp có thểc hiện tối ưu Hóa cho từng ca nhân, đây là mục tiêu thiết yếu mà các doanh nghiệp đang hướng • điện toan đám Mây (cloud) Là việc sửng các dịch vụ như nền tảng phát triển pHần mềm, Máy chủ, lưu trữ và pHần mềm qua internet, thường ược gọi là đam mây. Chi phí thấp hơn liên quan ến việc ap dụng đám mây không cri chủ, xuất phát từ khả nĂng của nhà cung cấp ể tập hợp tài nguyên giữa các khách hàng hàng, đ độc quyền. • internet of things (vạn vật kết nối) là sự kết hợp của internet, công nghệ vi cơ điện tử và công nghệ không dây. Internet Giúp Kết nối Các Thiết Bị Hỗ Trợ Từ Công việc tới cuộc sống thường nhật (điện thoại, Máy tính, tivi, lò vi song minh, xe ô tô tự ệ ữ ữ ữt. nhất. Internet vạn vật (iot) mô tả các ối tượng vật lý hàng ngày ược kết nối với internet và có cr tể tự nhận dạng chung với khịt các b thy. NăM 2020 (KHOảNG BốN THIếT Bị CHO MỗI WITH NGườI TRRê Hành Tinh Này) Và 6 tỷ đ đ đ đ đ đ đY Vào Các Giải Fhap ioT. Vụ lưu trữ thông tin nhờ vào các nhà cung cấp chẳng hạn như5, Facebook, 6.5. Các Chiến lược tiếp thị tự ộng Hóa dựa trên nền tảng công nghệ này nhằm tiết kiệm chi pHí và tối ưu nguồc choc -doanh nghiệp • In 3D còn ược gọi là sản xu lý của các đối tượng. Nó ược sửng trong phat triển sản pHẩm ể ể giảm thời gian tung ra Thị Trường, rút ​​ngắn chu kỳ phat triển sản pHẩm và tạo ra các hệ thống sản xuất và tồn kho linht hạn v. • data mining biến dữ liệu thô thành cái nhìn sâu sắc để đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn. các công ty tiếp tục đầu tư vào phân tích để tiếp cận gần hơn với khách hàng của họ và xác định các cơ hội thị trường, nhưng họ vật lộn với việc mở rộng hoạt động này thành sử dụng hàng ngày trên toàn tổ chức thay vì chỉ trong một số khu vực chức năng. • Increased reality (ar) là sự kết hợp màn hình, âm thanh, văn bản và hiệu ứng do mam tíh tạo ra với trải nghiệm thế giới thực của người dùng, mang ến một cai nhình nht. • Tự ộng quy trình robotic (rp) Là qua trình tự ộng Hóa Các Hoạt ộng Kinh Doanh Thông Thường Với Các Robot PHần MềM ượC đào Tạo Bởi ai, có thực hi các cac nh ược ượ nhm. những robot này có thể thay thế with người cho các nhiệm vụ phổ biến như xử lý giao dịch, quản lý công nghệ thông tin và công việc tr.

READ  Tức ngực là biểu hiện của bệnh gì và kéo dài có nguy hiểm không?

l

3. cách mạng công nghiệp 4.0 và những thách thức

tuy nhiên, theo nhiều nhà nghiên cứu, cuộc cách mạng công công nghiệp 4.0 này có thể mang lại sự bất bình ẳng lớn hơn là những mà nó ph nóẻ tạo. Ap dụng công nGhệ 4.0 ể tự ộng Hóa Toàn Bộc người, Thay Thế Người Lao ộng Bằng Máy Móc, Việc Này Cóc Có Thể Làm Trầm Trọng Thêm Sự Chênh Lệch Giữ , ồng thời làm phat Sinh một thị Trường việc làm ngày càng tách biệt giữa các mảng “kỹ nĂng thấp/lương thấp” và “kỹng cao/lương cao”, dàn ẫn ến ẫn ẫn ẫn ẫn ẫn ẫn ẫn ẫn trước những thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu đặt ra đối với Đảng và mỗi người trong xã hội ngày càng lớn hơn, để thích ứng tốt với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này, điều đầu tiên là cần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, đặc biệt là người lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất. từng bước thực hiện chính sách tiền lương bảo đảm đời sống cho người lao động và có tích lũy từ tiền lương; ồNG thời, mở rộng cơ hội cho công nhân mua cổ pHần Trong doanh nghiệp, nhằm góp pHần xây dựng quan hệ lao ộng hài hòa, ổn ịnh và tiến bộ, giảm thi tiếp tteo ​​là nâng cao chất lượng đào tạo nGhề, phát triển ội ngũ công nhân có trình ộộ cao, ngày càng làm chủ ược khoa học – công nghệ, n âng hiểuể ộ ộ công nghiệp, ý thức kỷ luật.

READ  An ninh nhân dân là gì? Xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân

với tâm thế đón đầu và sự chuẩn bị tốt, giai cấp công nhân việt nam sẽ tận dụng được những cơ hội từ công nghệ 4.0, đồng thời luôn sẵn sàng đối đầu với những thách thức mà cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, xây dựng đội ngũ ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng.

4. lợi ích và hạn chế của cách mạng công nghiệp 4.0

4.1 lợi ích

công nghiệp 4.0 đang giúp các công ty dễ dàng hợp tác và chia sẻ dữ dữ liệu giữa các khách hàng, nhà sản xuất, nhà cung cấp và các bêng khác tro. Nó cải thiện nĂng suất và khả nĂng cạnh tranh, chop chuyển ổi sang nền kinh tế kỹ thuật số và cung cấp cơ hội ểt ược tăng trưởng kinh tế và bền vững. Trong Môi Trường của công nghiệp 4.0, tất cả các bên trong chuỗi cung ứng chia sẻ dữ liệu từ các trang web sản xuất, phương tiện, kho hàng và cơ sở dữ liệu pos (point of sale) in real time và dữ liệu hàng tồn kho được cập nhật liên tục để người dùng hiểu tình hình kinh doanh. Đơn đặt hàng khẩn cấp của khách hàng có thể được cập nhật kịp thời và đáp ứng sự hài lòng của khách hàng. tình trạng và vị trí của sản phẩm có thể theo dõi và kiểm soát được. chất lượng sản phẩm được kiểm soát tốt hơn và hàng tồn kho được quản lý tốt hơn. cài ặt thiết bị ược tự điều chỉnh dựa trên các vật liệu ược sử dụng, sản phẩm ược sản xuấôt và các Ļiền mún . sản phẩm sản xuất hàng loạt được tùy chỉnh theo nhu cầu của từng khách hàng. thiết bị có thể được giám sát từ xa và trục trặc có thể được dự đoán chính xác. dù loại hình kinh doanh là gì, công nghệ có thể kết nối khách hàng, nhà cung cấp, ối tác, thiết bị sản xuất và sản phẩm suốt vờ phẩm vẩm ợn. công nghiệp 4.0 nâng cao khả năng cạnh tranh toàn cầu thông qua hợp tác và liên minh các công ty. có thấy rằng trong tương lai các sản phẩm sẽ không còn được xây dựng bởi một công nhân mà bởi một robot hoặc lập trình viên. những lợi Ích mà công nghiệp 4.0 mang lại cho các doanh nghiệp ược tó tắt cụ th th như sau: • tăng n te suất và doanh thu với sự gia tăng hiệu qu. này cũng thúc đẩy cải tiến về năng suất. công nghiệp 4.0 là một trong những động lực chính giúp tăng doanh jue và tăng trưởng gdp của các quốc gia. • tối ưu hóa quy trình sản xuất các nhà máy thông minh ều ược kết nối vì vậy một mạng lưới kết nối các nhà máy thông minh, sảng. Các Hệ Thống sản xuất vật lý điện tử cho pHép các nhà Máy và cơ sản xuất phản ứng nhanh chong và đúg ắn với những thay ổi vềc mức ộ nhu cầ không lường trước. tiếp thị thông minh, hậu cần thông minh và dịch vụ khách hàng thân mật cũng rất quan trọng trong toàn bộ chuỗi giá trị. việc tích hợp tạo điều kiện cho việc thiết lập và bảo trì các mạng tạo ra và gia tăng giá trị. Nó cũng Có thể Có NGHĩA là sự tích hợp của các mô hình kinh doanh mới trên khắp các quốc gia và thậm chí trên khắp các châu lục, tạo nên một mạt mạng lưới aàn cầu. • phát triển công nghệ tăng tốc công nghiệp 4.0 cung cấp một nền tảng cho cơ sở đổi mới hơn nữa với các công nghệ đang phát tri. hệ thống sản xuất và dịch vụ có thể được phát triển hơn nữa. VI Các ứng dụng và xés xét các côg nGh nGh ểt hợp các ứng dụng và xés xét các côg ngh ngh ểt hợp các ứng dụng và xés xét các côg ngh ngh ểt hợp các ứng nhúng trong điện thoại thông minh tiêu chuẩn. • dịch vụ khách hàng tốt hơn công nghiệp 4.0 có theo dõi phản hồi của khách hàng thời gian thực ểể cấp dịch vụ tốt hơn ccc trệg hám nghi nghi.

READ  Đăng nhập tài khoản

4.2 hạn chế

với ba cuộc cách mạng trước đó nhân loại từng trải qua, những thay đổi cực kì lớn về mặt xã hội đã diễn ra qua từcng cuch m. qua trình đô thị hóa và công nghiệp hóa đã diễn ra một cách ngoạn mục và người có thể sẽ không lường trước ược các vấn ềhànà xhi và nàn. an ninh mạng và quyền riêng tư là mối quan tâm chính. khi mà mọi dữ liệu ều ược số hóa và chuyển vào máy tính, các thiết bị iot dễ bị đe dọa và đôi khi những mối đa này tó vỿn trí chiị. kỹ năng và giáo dục của người lao động làm việc trong các quy trình dựa trên công nghiệp 4.0 cần phải được cải thiện. dưới sự thay ổi vượt trội của khoa học công nghệ, with người cũng phải thay ổi liên tục và cập nhật ểể có thể bắt kịp, hòa nhập vào thời ại. máy móc tự có những hạn chế. quá phụ thuộc vào các thiết bị công nghệ, máy móc có thể khiến doanh nghiệp sa vào những thiệt hại nghiêm trọng, hơn nữa các doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ lưỡng về tài chính bởi vì các chi phí chuyển dịch, thay đổi máy móc sẽ là rất lớn. tóm lại, công nghiệp 4.0 cho phép chuỗi giá trị thông minh và tích hợp kỹ thuật số cung cấp các khả năng gần như vô hạn. Các Giải Phapc Công nghiệp 4.0 giúp cải thiện đáng kể hiệu quảt ộng, nĂng suất, chất lượng sản pHẩm, quản lý hàng tồn kh ,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n ,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n , n, n, n, n, n, n, n, n, n, n, n, than than t. vững môi trường.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button