Giải đáp cuộc sống

Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice được nhiều DN FDI tin dùng

Thuyết minh bao cao tài chynh là một phần quan trọng của bao cao tài chính, dùng ểể phân tích cac thông tin đc trình bày bản ố ảt ạt ạt ạt ạt ạt ạt Dong kinh doanh…. dưới đây, e-invoice sẽ hướng dẫn doanh nghiệp lập thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200.

Thuyết minh báo cáo tài chính để phân tích số liệu

thuyết minh báo cáo tài chính để phân tích số liệu.

1. mục đích của bản thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh bao cao tài chynh là bộ pHận hợp Thanh, không thể tách rời của bao cao tài chynh, dùng ể mô tặc phân tích chi tiết coc thông, số li ể ể ượ ế ế ế ế ượ ể ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ , báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán. ngoài ra, bản thuyết minh báo cáo tài chính có thể trình bày các thông tin khác nếu doanh nghiệp cần đảm bảo cho việc trình bày trung thực, hợp lý cáchánhà bải. >> tham khảo: báo cáo tài chính là gì?

2. nguyên tắc lập và trình bày thuyết minh báo cáo tài chính

3. cơ sở lập bản thuyết minh báo cáo tài chính

4. nội dung và phương pháp lập chỉ tiêu trên thuyết minh báo cáo tài chính

Chỉ tiêu trên thuyết minh BCTC.

hướng dẫn lập chỉ tiêu trên bản thuyết minh bctc.

READ  Con thầy vợ bạn gái cơ quan là gì? Tại sao cần tránh những mối quan hệ này?

các chỉ tiêu trong thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm những gì? phương pháp lập như thế nào? cùng đi tìm câu trả lời nhé!

4.1. Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp

phần này, doanh nghiệp cần nêu rõ: ụ ụ ụh ụ ụ ụ ụng. – NGàNH NGHề KINH DOANH: Nêu Rõ Hoạt ộng Kinh Doanh Chính Và ặC điểm – Chu Kỳ Sản Xuất, Kinh Doanh: Trường Hợp Chu Kỳ Keo Dài Hơn 12 Tháng Thì Thuy động: nêu rõ về diễn biến thị trường, hoạt động chia tách, sáp nhập hoặc thay đổi quy mô. – cấu trúc doanh nghiệp: danh sách công ty with, công ty liên doanh, đơn vị trực thuộc.

4.2. kỳ kế toán và đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

4.3. chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

4.4. chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục

4.5. chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục

4.6. thông tin bổ sung cho bảng cân đối kế toán

phần này doanh nghiệp phải trình bày và pHân tích chi tiết các số liệu ể người ọc hiểu riqu hơn các nội dung khoản mục tài sản, nợ phải trả v à sở

4.7. thông tin bổ sung cho báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

doanh nghiệp phải trình bày, phân tích các số liệu đã ược thể hiện trong báo cáo kết quả hoạt ộng kinh doanh ể giúp người ọc dohún tíhể víhểu.

READ  Đại học chính quy tiếng Anh là gì?

4.8. thông tin bổ sung cho báo cáo lưu chuyển tiền tệ

doanh nghiệp phải trình bày, phân tích số liệu trong bao cao lưu chuyển tiền tệ ể giúp người ọc hiểu rõ về các yếu tố ảnh hưởng ến lưu chuyển tiền tong tong kỳ

4.9. thông tin khác (nếu có)

ngoài các thông tin đã trình bày trong các pHần trên, doanh nghiệp có thể cung cấp các thông tin bằng chữ viết, hoặc số liệu theo quy ịnh của chuẩn lý hơn. trên đây là hướng dẫn lập thuyết minh báo cáo tài chính mẫu b09-dn chi tiết từng chỉ tiêu theo hướng dẫn tại thông tư 200tt-2014/btc. các doanh nghiệp cần lưu ý để thực hiện đúng. ngoài ra, để được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử electronic invoice, vui lòng liên hệ: cÔng ty phÁt triỂn cÔng nghỆ>thÁn thÁ

  • Địa chỉ: số 15 Đặng thùy trâm – cầu giấy – hà nội
  • tổng đài htkh: 1900 4767 – 1900 4768
  • tel: 024.37545222
  • fax: 024.37545223
  • website: https://einvoice.vn/
  • fan page: hóa đơn điện tử einvoice.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button