blog

Phân tích tỉ lệ là gì? Các loại phân tích tỉ lệ và lợi ích?

Phân tích tỷ lệ là một phương pháp định lượng để có được cái nhìn sâu sắc về tính thanh khoản, hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời của một công ty bằng cách nghiên cứu các báo cáo tài chính của công ty như bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập. Vậy quy định về phân tích tỉ lệ là gì, các loại phân tích tỉ lệ và lợi ích được quy định như thế nào.

1. Phân tích tỉ lệ là gì?

– Khái niệm phân tích tỷ lệ:

Phân tích tỷ lệ là nền tảng của phân tích công bằng cơ bản.

Phân tích cơ bản (FA) là một phương pháp đo lường giá trị nội tại của chứng khoán bằng cách kiểm tra các yếu tố kinh tế và tài chính liên quan. Các nhà phân tích cơ bản nghiên cứu bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến giá trị của chứng khoán, từ các yếu tố kinh tế vĩ mô như trạng thái của nền kinh tế và điều kiện ngành đến các yếu tố kinh tế vi mô như hiệu quả quản lý của công ty.

Mục tiêu cuối cùng là đi đến một con số mà nhà đầu tư có thể so sánh với giá hiện tại của chứng khoán để xem liệu chứng khoán đó bị định giá thấp hay được định giá quá cao.

Phương pháp phân tích cổ phiếu này được coi là trái ngược với phân tích kỹ thuật, nó dự báo hướng đi của giá cả thông qua phân tích dữ liệu thị trường lịch sử như giá và khối lượng.

– Phân tích cơ bản là một phương pháp xác định giá trị thực hoặc “thị trường hợp lý” của một cổ phiếu. Các nhà phân tích cơ bản tìm kiếm các cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức giá cao hơn hoặc thấp hơn giá trị thực của chúng. Nếu giá trị thị trường hợp lý cao hơn giá thị trường, cổ phiếu được coi là bị định giá thấp và đưa ra khuyến nghị mua. Ngược lại, các nhà phân tích kỹ thuật bỏ qua các nguyên tắc cơ bản để ủng hộ việc nghiên cứu xu hướng giá lịch sử của cổ phiếu.

– Phân tích tỷ lệ so sánh dữ liệu chi tiết đơn hàng từ báo cáo tài chính của công ty để tiết lộ thông tin chi tiết về khả năng sinh lời, tính thanh khoản, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán. Phân tích tỷ lệ có thể đánh giá hiệu quả hoạt động của một công ty theo thời gian, đồng thời so sánh một công ty với một công ty khác trong cùng ngành hoặc lĩnh vực. Mặc dù các tỷ số cung cấp cái nhìn sâu sắc hữu ích về một công ty, chúng nên được kết hợp với các số liệu khác, để có được bức tranh rộng hơn về sức khỏe tài chính của công ty.

READ  10 bí mật sốc óc về màn tái ngộ sau 20 năm của dàn cast Harry Potter

Xem thêm: Tỉ lệ còn trống là gì? Đặc điểm và ví dụ về tỉ lệ còn trống?

2. Các loại phân tích tỉ lệ và lợi ích:

– Phân tích tỷ lệ có ý nghĩa như thế nào:

Các nhà đầu tư và nhà phân tích sử dụng phân tích tỷ số để đánh giá sức khỏe tài chính của các công ty bằng cách xem xét kỹ lưỡng các báo cáo tài chính trong quá khứ và hiện tại. Dữ liệu so sánh có thể chứng minh một công ty đang hoạt động như thế nào theo thời gian và có thể được sử dụng để ước tính hiệu suất có thể xảy ra trong tương lai. Dữ liệu này cũng có thể so sánh tình trạng tài chính của một công ty với mức trung bình của ngành trong khi đo lường cách một công ty vượt lên so với những công ty khác trong cùng lĩnh vực.

Các nhà đầu tư có thể sử dụng phân tích tỷ số một cách dễ dàng và mọi con số cần thiết để tính toán tỷ lệ đều được tìm thấy trên báo cáo tài chính của một công ty.

Tỷ lệ là điểm so sánh của các công ty. Họ đánh giá cổ phiếu trong một ngành. Tương tự như vậy, họ đo lường một công ty ngày nay dựa trên những con số lịch sử của nó. Trong hầu hết các trường hợp, điều quan trọng là phải hiểu các biến số thúc đẩy tỷ lệ vì ban lãnh đạo đôi khi có thể linh hoạt thay đổi chiến lược của mình để làm cho tỷ lệ cổ phiếu và công ty hấp dẫn hơn. Nói chung, các tỷ lệ thường không được sử dụng riêng lẻ mà được sử dụng kết hợp với các tỷ lệ khác. Có một ý tưởng tốt về các tỷ lệ trong mỗi trong số bốn danh mục đã đề cập trước đó sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn toàn diện về công ty từ các góc độ khác nhau và giúp bạn phát hiện ra những dấu hiệu tiềm năng.

– Ví dụ về danh mục phân tích tỷ lệ Các loại tỷ lệ tài chính khác nhau có thể được nhóm rộng rãi thành sáu silo sau đây, dựa trên tập hợp dữ liệu mà chúng cung cấp:

READ  Kỹ năng gây sát thương mạnh nhất mà các Pokemon là gì? - GameK

1. Tỷ lệ thanh khoản Hệ số khả năng thanh toán đo lường khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của một công ty khi chúng đến hạn, sử dụng tài sản hiện tại hoặc tài sản nhanh của công ty. Hệ số khả năng thanh toán bao gồm hệ số thanh toán hiện hành, hệ số thanh toán nhanh và hệ số vốn lưu động.

2. Hệ số khả năng thanh toán Còn được gọi là hệ số đòn bẩy tài chính, hệ số khả năng thanh toán so sánh mức nợ của một công ty với tài sản, vốn chủ sở hữu và thu nhập, để đánh giá khả năng một công ty trụ vững trong thời gian dài, bằng cách trả hết nợ dài hạn cũng như lãi suất nợ của nó. Ví dụ về tỷ lệ khả năng thanh toán bao gồm: tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ nợ trên tài sản và tỷ lệ bao phủ lãi vay.

3. Tỷ suất sinh lời Các tỷ lệ này cho thấy một công ty có thể tạo ra lợi nhuận từ hoạt động của mình tốt như thế nào. Tỷ suất lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên tài sản, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận trên vốn sử dụng lao động và tỷ suất lợi nhuận gộp là tất cả các ví dụ về tỷ suất sinh lời.

4. Tỷ lệ hiệu quả Còn được gọi là tỷ số hoạt động, tỷ số hiệu quả đánh giá mức độ hiệu quả của một công ty sử dụng tài sản và nợ của mình để tạo ra doanh số và tối đa hóa lợi nhuận. Các tỷ lệ hiệu quả chính bao gồm: tỷ lệ vòng quay, vòng quay hàng tồn kho và doanh số bán hàng trong ngày trong hàng tồn kho.

5. Tỷ lệ bao phủ Tỷ lệ bao phủ đo lường khả năng của một công ty trong việc thanh toán lãi vay và các nghĩa vụ khác liên quan đến các khoản nợ của mình. Ví dụ bao gồm tỷ lệ thu nhập lãi theo lần và tỷ lệ bao phủ dịch vụ nợ.

6. Tỷ lệ triển vọng thị trường Đây là những tỷ lệ được sử dụng phổ biến nhất trong phân tích cơ bản. Chúng bao gồm lợi suất cổ tức, tỷ lệ P / E, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và tỷ lệ chi trả cổ tức. Các nhà đầu tư sử dụng các số liệu này để dự đoán thu nhập và hiệu suất trong tương lai.

READ  Cách tải nhạc miễn phí cho iTunes và iPhone - EYEWATED.COM

Ví dụ: nếu tỷ lệ P / E trung bình của tất cả các công ty trong chỉ số S&P 500 là 20 và phần lớn các công ty có P / Es từ 15 đến 25, thì một cổ phiếu có hệ số P / E là 7 sẽ bị coi là định giá thấp. Ngược lại, một công ty có tỷ lệ P / E là 50 sẽ được coi là định giá quá cao. Cái trước có thể có xu hướng đi lên trong tương lai, trong khi cái sau có thể có xu hướng đi xuống cho đến khi mỗi cái phù hợp với giá trị nội tại của nó.

Ví dụ về phân tích tỷ lệ đang được sử dụng Phân tích tỷ lệ có thể dự đoán kết quả hoạt động trong tương lai của công ty — tốt hơn hay tệ hơn. Các công ty thành công thường tự hào về tỷ lệ vững chắc trong tất cả các lĩnh vực, nơi bất kỳ dấu hiệu yếu kém đột ngột nào trong một lĩnh vực có thể gây ra một đợt bán tháo cổ phiếu đáng kể. Hãy xem một vài ví dụ đơn giản

Tỷ suất lợi nhuận ròng, thường được gọi đơn giản là tỷ suất lợi nhuận hoặc lợi nhuận cuối cùng, là một tỷ lệ mà các nhà đầu tư sử dụng để so sánh lợi nhuận của các công ty trong cùng một lĩnh vực. Nó được tính bằng cách chia thu nhập ròng của một công ty cho doanh thu của nó. Thay vì mổ xẻ các báo cáo tài chính để so sánh mức độ lợi nhuận của các công ty, một nhà đầu tư có thể sử dụng tỷ lệ này để thay thế. Ví dụ, giả sử công ty ABC và công ty DEF hoạt động trong cùng một lĩnh vực với tỷ suất lợi nhuận lần lượt là 50% và 10%. Một nhà đầu tư có thể dễ dàng so sánh hai công ty và kết luận rằng ABC đã chuyển đổi 50% doanh thu thành lợi nhuận, trong khi DEF chỉ chuyển đổi 10%.

Sử dụng các công ty từ ví dụ trên, giả sử ABC có tỷ lệ P / E là 100, trong khi DEF có tỷ lệ P / E là 10. Một nhà đầu tư trung bình kết luận rằng các nhà đầu tư sẵn sàng trả 100 đô la cho mỗi 1 đô la thu nhập mà ABC tạo ra và chỉ 10 đô la trên 1 đô la thu nhập mà DEF tạo ra.

Related Articles

Back to top button