Ham học hỏi trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ

Tìm tòi học hỏi tiếng anh là gì

bạn có biết nghĩa của từ ham học hỏi trong tiếng anh nghĩa là gì. hãy cũng studytienganh tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

ham học hỏi tiếng anh là gì?

trong tiếng anh từ ham học hỏi được viết là studious

studious (adjective) /ˈstuːdiəs/

• nghĩa tiếng việt: học hỏi ham

• nghĩa tiếng anh: spending a lot of time studying or reading

ham học hỏi trong tiếng anh là gì

(nghĩa của ham học hỏi trong tiếng anh)

từ đồng nghĩa

inquisitive

ví dụ của từ “ham học hỏi trong tiếng anh”