Đại sứ quán là gì? Lãnh sự quán là gì? Phân biệt Đại sự quán và Lãnh sự quán?

Tổng lãnh sự quán tiếng anh là gì

Tổng lãnh sự quán tiếng anh là gì

nhiều người hiện nay vẫn đang nhầm lẫn giữa đại sứ quán và lãnh sự quán. Đây là hai cơ quan mà mỗi người khi muốn xin thị thực đến một nước sẽ phải nộp hồ sơ đến hai cơ quan này.

Đại sứ quán là gì? Lãnh sự quán là gì? Phân biệt Đại sự quán và Lãnh sự quán?

luật sư tư vấn pháp luật về đại sứ quán, lãnh sự quán: 1900.6568

1. Đại sứ quán là gì?

ại sứ quan là cơ quan ại diện ngoại giao của một quốc gia này tại một quốc gia khac ược thiết lập khi hai nướcc corc cóan hệ ngoại giao và ồng ý Thi Đại sứ quán luôn đặt ở thủ đô của một quốc gia. do đó, tất cả các ại sứ quán của các quốc gia khac tại việt nam ều đong tại hà nội cũng như ại sứ quán của việt nam luu ôm tại thủ đ đ ạa n.

vậy nên nếu hai nước có quan hệ ngoại giao mà không đồng ý thiết lập cơ quan ngoại giao thì không có Đại sứ quán ở haic đó. người ứng ầu cơ quan này là ngài ại sứ saw.

Đại sứ quán hoạt động trong nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, quân sự. tương ứng với đó, trong Đại sứ quán cũng có những cơ quan thực hiện chức năng chuyên trách theo từng mảng quản lý.

chức nĂng chynh của các ại sứ quán bao gồm: quảng bá hình ảnh của ất nước và thúc ẩy giao lưu văn Hóa với nước ngoài, cấp cấp thông tin liên l lạu văn Hóa với nước ngoài, cung cấp thông tin lên lạu văn Hóa với nước ngoài, cung cấp thông tin l Vin lên lạu văn Hóa với nước ngoài, cung cấp thông tin lên lên l ướ n, tang m. Giấy tờ và tư vấn thủ tục cần thiết cho công dân nước mình tại nước sở tại, ảm bảo an ninh cho choc dân nước mình ởc sở tại …

READ  Đặt tên con họ Tạ

ngoài ra ại sứ quán còn đem ến cơ hội việc làm cũng như hỗ trợ giáo dục cộng ồng thông qua cc chương trình về … cề du học, học học, bọc học

Đại sứ sẽ chịu trách nhiệm báo cáo lên bộ ngoại giao của nước sở tại về các vấn đề liên quan. Ại sứ có thay mặt chính phủ nước đó Truyền ạt Các ý kiến ​​quan trọng và có quyền hạn trên pHạm vi cả nước trong cac vấn ề như visa, kinh tế, chính, vi cảc các vấn ề chính, vi cảc trong các vấn ề như visa, kinh tế, chính, vi cảc ột ộ ộ ặ ặ ặ ng. trưng mà mọi người hay tìm đến Đại sứ quán đó là xin cấp thị thực (visa) để đi tới nước của Đại sứ quán.

đó.

Đại sứ quán luôn luôn được đặt tại thủ đô của một quốc gia. Ại sứ quan của các quốc gia khac ở việt nam ều ặt tại thủ đô hà nội và ngược lại, ại sứ quan của việt nam cũng ược ặt tại thủ đô của các nước bạn.

xem thêm: lãnh sự là gì? cơ quan lãnh sự là gì? chức năng của cơ quan lãnh sự?

Đại sứ quán trong tiếng anh là embassy

2. lãnh sự quán là gì?

lãnh sự quan là một trong những cơ quan lãnh sự Theo ịnh nghĩa tại công ước viên về quan hệ lãnh sự 1963. “cơ quan lãman sự” con NGhĩa là tổng lãnh sự, tal. hoặc Đại lý lãnh sự quán.

lãnh sự quan là cơ quan ngoại giao của một nước ược ặt ở thành phố của một nước khác, pHụ trach một vùng nào đây là nơi làm việc của tổng lãnh sự và các nhân và các cơ quan này được thiết lập sau Đại sứ quán, do các yếu tố khác như khối lượng công việc, yếu tố địa lý…

READ  Nằm mơ (Chiêm bao) thấy Phật Di Lặc Đánh Số Gì? giải mã từ A- Z

các chức năng lãnh sự gồm có:

a) BảO Vệi nước tiếp nhận các quyền và lợi ích hợp phap của nhà nước, phap nhân và công dân nước cử, trong phạm vi luật phap quốc tế choc pHítp;

b) Phat triển quan hệ thương mại, kinh tế, văn và khoa học giữa nước cửc và nước tiếp nhận cũng như thúnc ẩy quan hệu nghị giữa hai nước phùp với với /p><p cấp thông tin cho những người quan tâm;

<p

xem thêm: trách nhiệm của cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự việt nam ở nước ngoài

e) giúp đỡ công dân bao gồm cả thể nhân và pháp nhân của nước cử;

f) Hoạt ộng với tư cach là công chứng viên và hộ tịch viên và thực hiện những chức nĂng tương tự, cũng như thựn một số chứng có tí ịnh của nước tiếp

g) bảo vệ quyền lợi của công dân bao gồm cả thể nhân và phap nhân của nước cử trong trường hợp thừa kế di sản trên lãnh thổ nước tiếp nhận, phùp với ướt ướ /p>Trong Phạm Vi Luật Và quy ịnh của nước tiếp nhận, bảo vệ quyền lợi của những vị thành niên và những người bịn hạn chế nĂng lực hành vi là là công dâ. sự giám hộ hoặc đỡ đầu cho những người này;

i) phùp với thực tiễn và thủ tục hiện hành ưa ra những biện phapc tạm thời pHù hợp với luật và quy ịnh của nước tiếp nhận ể bảo vệ quyền và lợi ích của họ;

j) chuyển giao các tài liệu tư phap và không tư phap, hoặc thực hiện các uỷ thac tư phap nếu không có những điều ước quốc tế như vậy thì theo bất cứ cách nào khác phù hợp với luật và quy định của nướn;

READ  Tổng quan nghiên cứu là gì? Nội dung và yêu cầu - https://laodongdongnai.vn

k) thực hiện quyền giám sat và Thanh tra mà lật và quy ịnh của nước cử cho pHép, ối với tàu thuỷc có quốc tịch nước cử, tàu bay đĂng ký ởc p>

l) Giúp ỡ tàu thuỷ và tàu bay nêu ởc (k) của điều này, và giúp cac thành viên của thuyền bộ và tổ bay trên các tàu thuỷ và tàu bay đó, nhận các lờ tàu, kiểm bring và đóng dấu giấy tờ của tàu và không ảnh hưởng ến quyền hạn của nhà chức trach nước tiếp nhận, tiến hành điều tra cac sự kiện xảy ra trong Hành trìr trì nào giữa thuyền trưởng, các sĩ quan và thuỷ thủ trong phạm vi cho phép của luật và các quy định của nước cử;

xem thêm: túi ngoại giao là gì? quy định về gửi và nhận túi ngoại giao, túi lãnh sự?

This tiếp nhận.

các lãnh sự quán của các quốc gia khác tại việt nam hầu hết đóng ở thành phố hồ chí minh, có một số ít ở Đà nẵng.

lãnh sự quán trong tiếng anh là consulate

3. phân biệt Đại sự quán và lãnh sự quán:

– tlsq cũng làm các việc như Đsq và có trách nhiệm trong

như vậy, thị thực (visa) của một quốc gia nào đó sẽ được Đại sứ quán hoặc tổng lãnh sự quán của quốc ẻt ẻt. người lưu trú ở các tỉnh miền bắc và miền bắc bộ có thểp ơn xin thị thực (visa) tại ại sức quốc gia đó tại hà nội, người lưu trú ở các tac tac tum. tại tổng lãnh sự quán quốc gia đó tại tp. hcm (có thể ở tp. Đà nẵng).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *