ISTANAIMPIAN Slot Online

Bandar slot 2023

bandar slot terpercaya

bandar slot 2023

bandar slot 2023

bandar slot 2023

bandar slot gacor

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

gangster4d

gangster slot

gangster gacor

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Tips Menang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Cara Curang Slot

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Prediksi Bola dan Togel

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Slot gampang menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Olympus Gampang Menang

Từ vựng

TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG

Mỗi ngành yêu cầu tiếng Anh chuyên môn riêng. Tiếng Anh Ngân hàng không chỉ cần thiết đối với những người hành nghề ngân hàng tài chính mà còn được sử dụng thường xuyên trong các giao dịch ngân hàng hàng ngày của các đối tác. Tiếp theo qts xin giới thiệu bộ từ vựng tiếng anh chuyên ngành ngân hàng để các bạn tham khảo nhé!

Tìm hiểu thêm về: Nơi tốt nhất để học tiếng Anh?

Bạn đang xem: Từ vựng ngân hàng tiếng anh

Đối tác sử dụng nhiều tiếng Anh khi giao dịch qua ngân hàng

1. Các từ thông dụng

Một số từ và cụm từ thông dụng trong tài chính ngân hàng và các giao dịch hàng ngày.

Xem thêm: Học tiếng Anh tại nhà

Chủ tài khoản

/ əˈkaʊnts / /ˈhəʊl.dər/

Chủ tài khoản

Tài khoản phải trả

/ ə’kaunts ‘peiəbl /

Tài khoản phải trả

Các khoản phải thu

/ ə’kaunts ri’si: vəbl /

Các khoản phải thu

Cơ sở tích lũy

/ ə’kru: əl’beisis /

Kế toán dựa trên doanh thu

Khấu hao

/ ə, mɔ: ti’zeiʃn /

Khấu hao

Chuyên đăng kinh doanh chênh lệch giá

/, ɑ: bi’trɑ: ʤ /

Tạo sự khác biệt

Nội dung

/ ‘æset /

Tài sản

Ủy quyền

/ˈɔː.θər.aɪz/

Giấy phép

Bacchus

Dịch vụ thanh toán tự động liên ngân hàng

Số dư

/ ‘bæləns /

Số dư Tài khoản

Thẻ ngân hàng

/ bæɳk kɑ: d /

Thẻ ngân hàng

Ngân hàng

/ ‘bæɳkə /

Ngân hàng

Phá sản

/ ‘bæɳkrəpt / = bust / bʌst /

Phá sản, Phá sản

Phá sản

/ ‘bæɳkrəptsi /

Phá sản, vỡ nợ

Kiểm tra vòng bi

/ˈbeə.rər/

Kiểm tra ẩn danh

Trái phiếu

/ bɔnd /

Trái phiếu

Bùng nổ

/ bu: m /

Tăng (giá)

Người môi giới

/ ‘Brookə /

Người môi giới

Vốn

/ ‘kæpitl /

Vốn

Chủ thẻ

Chủ thẻ

Cơ sở tiền mặt

/ kæʃ‘Bessis /

Phương pháp kế toán dựa trên thu nhập thực tế-chi tiêu thực tế

Thẻ rút tiền

/ kæʃkɑ: d /

Thẻ rút tiền

Điểm tiền mặt

/ kæʃpɔint /

Điểm tiền mặt

Thu ngân

/ kə’ʃiə /

Thu tiền và thanh toán của nhân viên (ở Vương quốc Anh)

Bằng chứng về khoản tiền gửi

/ sə’tifikit v di’pɔzit /

Bằng chứng về khoản tiền gửi

Chương

Hệ thống thanh toán bù trừ tự động

Thẻ nạp tiền

/ tʃɑ: dʤkɑ: d /

Thẻ thanh toán

Kiểm tra

/ tʃek kɑ: d /

Kiểm tra

Kiểm tra Thanh toán bù trừ

/ˈklɪə.rɪŋ/

Thanh toán bằng séc

Lưu thông

/, sə: kju’leiʃn /

Lưu thông

Rõ ràng

/ kliə /

thanh lý

Từ mã

Biểu tượng (Bí mật)

Tài sản thế chấp

/ kɔ’lætərəl /

Vốn chủ sở hữu ký quỹ

Sản phẩm

/ kə’mɔditi /

Sản phẩm

Giá vốn

/ kɔst v / ‘kæpitl /

Giá vốn

Bẩn thỉu

/ˈkaʊn.tə.fɔɪl/

Thân cây (kiểm tra)

Thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng

Kiểm tra chéo

/ krɒsttʃek /

Thanh toán séc bằng chuyển khoản

Tích lũy

/ ‘kju: mjulətiv /

Tích lũy

Số dư Nợ

/ ‘Ghi nợ’ bæləns /

Tham khảo: Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Điện thoại và thư tín 

Số dư nợ

Ghi nợ

/ ‘Ghi nợ /

Ghi nợ

Nợ

/ det /

Nợ

Giải mã

/ diːˈkəʊd /

Giải mã

Thâm hụt

/ ‘defisit /

Thâm hụt

Tiết kiệm tiền

/ di’pɔzit ‘mʌni /

Gửi tiền

Khấu hao

/ di, pri: ʃi’eiʃn /

Giảm giá

Ghi nợ Trực tiếp

/ di’rekt ‘debit /

Ghi nợ Trực tiếp

Nhà phân phối

/ dis’pensə /

ATM

Cổ tức

/ ‘cổ tức /

Doanh thu

sơn

/ drɔː /

Đăng xuất

Người nhận thanh toán

/ drɔːˈiː /

Ngân hàng

Người vẽ

/ drɔːr /

Ngăn kéo (kiểm tra)

Mã hóa

/ ɪnˈkəʊd /

Mã hóa

Chia sẻ

/ ‘ekwiti /

Chia sẻ

Các quỹ giao dịch trao đổi

/ iks’tʃeindʤ treid fʌnd /

Quỹ chỉ số

Thời hạn hiệu lực

Thời hạn hiệu lực

Người được ủy thác

/ fi’dju: ʃjəri /

Ủy quyền

Kinh phí

/ fʌnd /

Tài trợ

Trao niềm tin

Cấp tín dụng

Cổ phiếu tăng trưởng

/ Goostɔk /

Cổ phiếu tăng trưởng

Quỹ phòng hộ

/ hedʤfʌnd /

Quỹ phòng hộ

Danh dự

/ ‘ɔnə /

Chấp nhận thanh toán

không đọc được

/ i’ledʤəbl /

Không đọc được

Sở thích

/ ‘ɪntrəst hoặc’ ɪntrest /

Lãi suất

Ngân hàng Trực tuyến

Ngân hàng Trực tuyến

Số

/ˈfɪɡ.ər/

Số lượng (tiền)

Giữa các dòng

/ wɜːd /

(tiền) thành lời

Đầu tư

/ Đầu tư /

Đầu tư

Các nhà đầu tư

/ in’vestə /

Các nhà đầu tư

Hóa đơn

/ ‘invis /

Danh sách các đơn đặt hàng đã được gửi

Giấy ủy quyền

/ɔːˈθɒr.ɪ.ti/

Giấy ủy quyền

Lớp

/ ‘li: vəridʒ /

Đòn bẩy

Trách nhiệm

/, laiə’biliti /

Nghĩa vụ pháp lý

Từ tính

/ mæg’netik /

Từ tính

Hoàn thành công việc

Vẽ, viết (kiểm tra)

Thanh toán

/ meik ‘peimənt /

Đặt hàng và thanh toán

Tài khoản ký quỹ

/ ‘mɑ: dʤin’kaunt /

Tài khoản ký quỹ

Thị trường tiền tệ

/ ‘mʌni’mɑ: kit /

Thị trường tiền tệ

Tài sản thế chấp

/ ‘mɔ: gidʒ /

Tài sản thế chấp

Quỹ tương hỗ

/ ’mju: tjuəl fʌnd /

Quỹ tương hỗ

Công cụ không dùng thẻ

Phương thức thanh toán không dùng tiền mặt

Nhận tiền mặt

Tham khảo: Cách Ghi Nhớ Lâu Dài 10000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất

/ əb’tein kæʃ /

Đổi thưởng

Viết séc

/ tʃek /

Viết séc

Kết quả

/ ‘autkʌm /

Kết quả

Thanh toán

/ peɪ /

Gửi

Mức lương

/ pei tʃek /

Xác nhận Bảng lương

Người nhận thanh toán

/ peɪˈiː /

Người nhận thanh toán

Một nơi để kiếm tiền

Sử dụng tiền mặt ở đâu

Thẻ nhựa

/ ‘plæstik kɑ: d /

Thẻ nhựa

Tiền nhựa

/ ‘plæstik’mʌni /

Tiền nhựa (thẻ ngân hàng)

Danh mục đầu tư

/ pɔ: t’fouljou /

Tổng quan về Năng lực

Nâng cao

/ ‘pri: mjəm /

Nâng cao

ngay bây giờ

/ ‘preznt – pri’zent /

kết xuất, gửi

Lợi nhuận

/ lợi nhuận /

lợi nhuận, lợi nhuận

Bằng chứng Nhận dạng

/ sniːf / /aɪˈden.tɪ.faɪ/

Bằng chứng Nhận dạng

Bất động sản

/ riəl is’teit /

Bất động sản

Suy thoái

/ ri’seʃn /

Suy thoái

Sự hài hòa

/ ‘rekənsail /

Bồi thường, điều phối

Ngăn tham chiếu

Kiểm tra ngăn kéo

Doanh thu

/ ‘revinju: /

Doanh thu

Lưu

/ ‘seiviɳ /

Lưu

Cổ đông

Cổ đông

Bán khống

/ ʃɔ: t seliɳ /

Bán khống

Thẻ thông minh

/ smɑ: t kɑ: d /

Thẻ thông minh

Mã sắp xếp

/ sɔːrt kəʊd /

Mã chi nhánh ngân hàng

Loại thẻ

Loại thẻ

Tuyên bố

/ ‘steitmənt /

Báo cáo (Tài khoản)

Khoảng không quảng cáo

/ stɔk /

Cổ phiếu

Phép trừ

/ səb’trækt /

ngoại trừ

Xóa

Rút tiền

Giao dịch

/ treid /

Mua

Tín phiếu kho bạc

/ ’treri bill /

Tín phiếu kho bạc

Chứng khoán kho bạc

/ ’treʤəri stɔk /

Chứng khoán kho bạc

ông trùm

/ tai’ku: n /

ông trùm

Giá trị

/ ‘vælju: /

Giá trị

Đầu tư mạo hiểm

/ ‘ventʃə’kæpitl /

Đầu tư mạo hiểm

Biến động

/, vɔlə’tiliti /

Biến động

Phiếu thưởng

/ˈvaʊ.tʃər/

Phiếu thu, phiếu chi

Đăng xuất

/Dr.wi:/

Đổi thưởng

2. Một số ví dụ có thể áp dụng

Dưới đây là một số ví dụ áp dụng cho một số trường hợp nhất định:

Xem thêm: Học tiếng Anh cho người mới bắt đầu

Ví dụ 1:

Tôi đang ở ngân hàng abc. Tôi có tài khoản séc với sổ séc để tôi có thể viết séc. Tiền lương của tôi được trả trực tiếp vào tài khoản của tôi. Tôi cũng có một tài khoản tiết kiệm, nơi tôi có thể tiết kiệm tiền và kiếm lãi.

Tôi có thể chuyển tiền giữa hai tài khoản này – Tôi có thể chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản kia. Tôi có thể đến ngân hàng để làm việc đó, nhưng sẽ dễ dàng hơn khi sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến của adki.

Hàng tháng, ngân hàng gửi cho tôi một bảng sao kê (= danh sách thanh toán từ tài khoản đến tài khoản được in sẵn) cho tôi biết số dư.

Ví dụ 2:

a: Bạn có thẻ rút tiền mặt không?

b: Có, tôi sử dụng nó để rút tiền hoặc rút tiền từ máy ATM. Tôi có thể dùng tiền để mua những thứ trong cửa hàng.

a: Bạn có thẻ tín dụng như visa hay american express không?

b: Có, tôi muốn. Nó có giới hạn là 5.000 đô la – số tiền tối đa tôi có thể chi tiêu – nhưng tôi cố gắng trả lại những gì tôi nợ (= cần được trả lại) hàng tháng. Tôi không muốn nợ nần chồng chất và không trả nổi.

a: Tôi biết vấn đề!

Trên đây là nhóm từ vựng tiếng Anh thông dụng và một số tình huống cụ thể dành cho chuyên viên ngân hàng để các bạn tham khảo. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qts để được tư vấn!

Chia sẻ là quan tâm!

Tham khảo: Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Nhà bếp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button