Từ vựng

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 10

Bắt đầu từ lớp 10, học sinh phải học các chủ đề khó hơn và phải ghi nhớ nhiều từ vựng hơn. Danh mục từ vựng tiếng Anh lớp 10 sau đây sẽ giúp bạn ghi nhớ từ vựng một cách có tổ chức và đầy đủ nhất có thể.

Xem thêm: Tiếng Anh cho Người mới bắt đầu

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh lớp 10 cơ bản

Tải xuống ngay: Tài liệu Ngữ pháp Tiếng Anh

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 10

Phần 1: Một ngày ở…. Ngày….

 1. – daily routine / ˈdeɪli ruːˈtiːn / (n): thói quen hàng ngày, thói quen hàng ngày
 2. – bank (n) [bæηk]: ngân hàng
 3. – đun sôi (v) [bɔil]: đun sôi, đun sôi (nước)
 4. – cày (v) [plau]: cày (ruộng)
 5. – harrow (v) [‘hærou]: bừa (lĩnh vực)
 6. -plot (exp): trường
 7. – đồng nghiệp (exp): bạn nông dân
 8. – lead (v) [led]: chì, dắt (trâu)
 9. – Buffalo (n) [‘bʌfəlou]: trâu
 10. – field (n) [fi: ld]: trường, trường
 11. – pump (v) [pʌmp]: máy bơm (nước)
 12. – chat (v) [off] = Trò chuyện một cách thân thiện: trò chuyện, trò chuyện
 13. -crop (n) [krɔp]: mùa vụ, mùa
 14. – làm cho cấy (exp) [træns’plɑ: ntin]: cấy (lúa)
 15. – Satisfied with (exp) [kən’tenid] = Hài lòng với (exp) [‘sætisfaid]: Hài lòng
 16. – off = ring (v): ring leo, ring len (bell)
 17. – chuẩn bị [get’redi] = chuẩn bị (v) [pri’peə]: chuẩn bị
 18. – thất vọng với (exp) [disə’pɔint]: thất vọng
 19. – quan tâm đến (exp) [‘intristid]: quan tâm
 20. – thuốc lá địa phương: [‘loukəl tə’bækou]: thuốc lào
 21. – cue (n) [kju:]: cue, cue
 22. – alert (n) [ə’lɑ: m] = alert: báo động
 23. – break (n) [breik]: phá vỡ
 24. – Giải lao một giờ: Giải lao một giờ
 25. -take a short break (exp): nghỉ một chút (tạm nghỉ)
 26. -neighbor (n) [‘neibə]: hàng xóm
 27. – option (n) [‘ɔp∫n]: lựa chọn, lựa chọn
 28. – go see (exp) = visit (v) [‘vizit]: ghé thăm
 29. -occupation (n) [, ɒkjʊ’pei∫n] = job (n) [dʒɔb]: nghề nghiệp, công việc.
 30. Mô-đun 2: Buổi nói chuyện ở trường học Cuộc nói chuyện của nhà trường

  1. – International (a): Quốc tế
  2. – Semester (n): Học kỳ
  3. – flat (n): căn hộ
  4. – stenosis (a): hẹp
  5. – Dịp lễ (n): Nhân dịp
  6. – Cửa hàng ở góc: Cửa hàng ở góc
  7. – Tình trạng hôn nhân: Tình trạng hôn nhân
  8. – mắc kẹt (a): bị vô hiệu hóa, bị mắc kẹt
  9. -Occupation (n): Nghề nghiệp
  10. – Attitude (n): Thái độ
  11. – Có thể áp dụng (a): Có thể áp dụng
  12. – ý kiến ​​(n): ý kiến ​​
  13. – Occupation (n): Nghề nghiệp
  14. – marvelous (a): kỳ lạ, kỳ diệu
  15. – lo lắng (a): lo lắng
  16. – khiếp (a): đáng sợ, kinh hoàng
  17. – cải thiện (v): cải thiện, cải thiện
  18. – nhức đầu (n): đau đầu
  19. – coi (v): cân nhắc
  20. – Đau lưng (n): Đau lưng
  21. – Đe doạ (v): Sợ hãi
  22. – Toothache (n): Đau răng
  23. – case (n): trường hợp
  24. Phần 3: Bối cảnh con người Bối cảnh con người

   Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 10

   1. – train (n) [‘treiniη]: xe lửa
   2. – Giáo dục phổ thông: [‘dʒenərəl, edju:’ kei∫n]: Giáo dục phổ thông
   3. – strong-willed (a) [‘strɔη’wild]: ý chí mạnh mẽ
   4. – tham vọng (a) [æm’bi∫əs] đầy tham vọng
   5. – smart (a) [in’telidʒənt]: thông minh
   6. – rực rỡ (a): [‘briljənt]: rực rỡ
   7. – Humane (a) [hju: ‘mein]: Nhân đạo
   8. -mature (a) [mə’tjuə]: trưởng thành, trưởng thành
   9. – harbor (v) [‘hɑ: bə]: nuôi dưỡng (trong tâm trí)
   10. – background (n) [‘bækgraund]: nền
   11. – Career (n) [kə’riə]: sự nghiệp
   12. – Abroad (adv) [ə’brɔ: d]: Ở nước ngoài
   13. -Appearance (n) [ə’piərəns]: Bề ngoài
   14. – privateutor (n) [‘praivit‘ tju: tə]: gia sư
   15. – break (v) [, intə’rʌpt]: ngắt
   16. – Tiểu học: Tiểu học (Lớp 1-5)
   17. – Giving (v) [‘riəlaiz]: thực thi
   18. – Middle School (n): Trường Trung học (Lớp 6-12)
   19. – schoolwork (n): bài tập ở trường
   20. – Bằng Vật lý [di’gri:]: BS Vật lý
   21. – Favorite (a) [‘feivərit]: Yêu thích
   22. – Màu chuyến bay [‘flaiiη]: Xuất sắc, Hạng nhất
   23. – ngôn ngữ nước ngoài [‘fɔrin]: tiếng nước ngoài
   24. – srchitecture (n) [‘ɑ: kitekt∫ə]: toà nhà
   25. – Kể từ đó: Kể từ đó
   26. – Bác sĩ [, pi: eit∫ ‘di:]: Bác sĩ
   27. – bi kịch (a) [‘trædʒik]: bi kịch
   28. – take (v) [teik] up: tiếp quản
   29. – Office worker (n) [‘ɔfis’ wə: k] Nhân viên văn phòng
   30. -get (v): [əb’tein] lấy, lấy
   31. -professor (n): [prə’fesə] giáo sư
   32. – Education (n): [, edju: ‘kei∫n] Education
   33. – levels [ə, ​​wɔ: ‘did]: được cấp
   34. -OK (v) [di’tə: min]: OK
   35. – experience (n) [iks’piəriəns]: trải nghiệm
   36. – easy (v) [i: z]: dễ dàng, dễ dàng
   37. – Found (n) [‘faundliη]: xây dựng
   38. – Artificial (a) [hju :, mæni’teəriən]: nhân đạo
   39. – c.v (n): sơ yếu lý lịch
   40. -attend (v) [ə’tend]: tham dự, tham dự
   41. -previous (a) [‘pri: viəs]: trước đây
   42. – tour guide (n): hướng dẫn viên du lịch
   43. -telephonist (n) [ti’lefənist]: người trả lời điện thoại
   44. – cue (n) [kju:]: cue
   45. – travel agency (n) [‘trævl’eidʒənsi]: công ty du lịch
   46. – thất nghiệp (a) [, ʌnim’plɔid] thất nghiệp
   47. Unit 4 Tiếng Anh lớp 10: Special Education Special Education

    1. – list (n) [list]: danh sách
    2. -blind (n) [mù]: người mù
    3. – điếc (n) [def]: điếc
    4. – mute (n) [mju: t]: câm
    5. – letter (n) [‘ælfəbit]: lá thư
    6. – work out (v) [wə: k, aut]: tìm hiểu
    7. – message (n) [‘mesidʒ]: tin nhắn
    8. -doubt (n) [daut]: Nghi ngờ
    9. – special (a) [‘speech∫l]: đặc biệt
    10. – disable (a) [dis’eibld]: vô hiệu hóa
    11. – câm (a) [dʌm]: câm
    12. -mentally (adv) [‘mentəli]: tinh thần
    13. – chậm phát triển trí tuệ (a) [ri’tɑ: did]: chậm phát triển trí tuệ
    14. – ngăn ai đó làm điều gì đó (exp.): ngăn ai đó làm điều gì đó
    15. – thích hợp (a) [‘prɔpə]: thích hợp
    16. – schooling (n) [‘sku: liη]: đi học
    17. – chống lại (n) [, ɔpə’zi∫n]: chống lại
    18. – battle (adv) [‘grædʒuəli]: từ từ
    19. – going (v) [ə’raiv]: đến nơi
    20. -to do something with all once [greit, ‘efət] (exp.): làm điều gì đó với tất cả sức lực của mình
    21. – time – comsuming (a) [‘taim kən’sju: miη]: tốn thời gian
    22. – raise (v) [reiz]: tăng, gây quỹ
    23. – open (v) [‘oupən, ʌp]: mở
    24. – Presentation (n) [, deməns’trei∫n]: Trình diễn
    25. – plus (v) [æd]: dấu cộng
    26. – trừ (v) [səb’trækt]: trừ đi
    27. – tự hào về điều gì đó [praud] (exp.): tự hào về điều gì đó
    28. – khác với sth (exp) [‘difrənt]: không thích gì cả
    29. – braille (n) [breil]: Hệ thống chữ nổi dành cho người mù
    30. – suy ra điều gì đó với điều gì đó (exp.) [in’fə:]: suy ra
    31. – phản đối (v) [‘pooutest]: phản đối
    32. Phần 5. Công nghệ và Bạn – Công nghệ và Bạn

     Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 10

     1. illust (n) [, iləs’trei∫n]: Ví dụ minh họa
     2. Bộ xử lý trung tâm [‘prousesiη] (cpu) (n): thiết bị xử lý trung tâm
     3. Keyboard (n) [‘ki: bɔ: d]: bàn phím
     4. Visual Display Unit (vdu) (n) [‘vi∫uəl, dis’plei,’ ju: nit]: Thiết bị hiển thị
     5. Màn hình máy tính [skri: n] (n): màn hình máy tính
     6. floppy [‘flɔpi] disk (n): đĩa mềm
     7. Speaker (n) [‘spi: kə]: người nói
     8. cảnh (a) [‘si: nik]: phong cảnh
     9. cảnh đẹp [‘bju: ti] (n): cảnh đẹp
     10. Amazing (a) [mi’rækjuləs]: kỳ lạ
     11. device (n) [di’vais]: thiết bị
     12. thích hợp (a) [ə’proupriət]: thích hợp
     13. hardware (n) [‘hɑ: dweə]: phần cứng
     14. software (n) [‘sɔftweə]: phần mềm
     15. be can do (sth) (exp.): có thể làm (sth)
     16. Tính (v) [‘kælkjuleit]: Tính
     17. Accelerate (v) [‘spi: d’ʌp]: Tăng tốc
     18. Calculation (n) [, kælkju’lei∫n]: tính toán, tính toán
     19. Multiply (n) [‘mʌltiplai]: nhân lên
     20. Divided (v) [di’vaid]: ngoại trừ
     21. Lightning Speed ​​[‘laitniη, spi: d] (exp.): Tốc độ cực nhanh
     22. perfect (a) [‘pə: fikt]: hoàn hảo
     23. precision (n) [‘ækjurəsi]: độ chính xác
     24. Electronic (a) [, ilek’trɔnik]: Điện tử
     25. Storage (n) [‘stɔ: ridʒ]: lưu trữ
     26. data (n) [‘deitə]: dữ liệu
     27. Magic (a) [‘mædʒikəl]: kỳ diệu
     28. typewriter (n) [‘taip, raitə]: máy đánh chữ
     29. Memo (n) [‘Bản ghi nhớ]: Bản ghi nhớ
     30. request [ri’kwest] cho nghỉ phép (exp.): yêu cầu nghỉ việc
     31. Communicationator (n) [kə’mju: nikeitə]: người / người giao tiếp
     32. Tương tác (v) [, intər’ækt]: liên hệ
     33. Entertainment (n) [, entə’teinmənt]: giải trí
     34. Link (v) [liηk]: kết nối
     35. hành động trên (v) [ækt, n]: ảnh hưởng đến
     36. Mysterious (a) [mis’tiəriəs]: bí ẩn
     37. Physics (a) [‘fizikl]: vật lý
     38. Invention (n) [in’ven∫n]: Phát minh
     39. cung cấp (v) [prə’vaid]: cung cấp
     40. Personal (a) [‘pə: sənl]: cá nhân
     41. Material (n) [mə’tiəriəl]: vật chất
     42. 55. search (v) [sə: t∫, fɔ:]: tìm kiếm
     43. learning (n) [‘skɔlə∫ip]: học bổng
     44. lướt [sə: f] trên net (exp.): lướt mạng
     45. Valid (a) [i’fektiv]: hợp lệ
     46. có khả năng (a) [‘keipəbl]: có khả năng, xuất sắc
     47. Transmit (v) [trænz’mit]: truyền
     48. Distance (n) [‘distəns]: khoảng cách
     49. Người tham gia (n) [pɑ: ’tisipənt]: Người tham gia
     50. rank (v) [ræηk]: xếp hạng
     51. Foreign language (n) [‘fɔrin,‘ læηgwidʒ]: ngoại ngữ
     52. Electric cook (n) [i’lektrik, ‘kukə]: bếp điện
     53. air-condition (n) [‘eəkən’di∫ənə]: máy điều hòa nhiệt độ
     54. vô ích (điểm kinh nghiệm) [tại, địa điểm]: vô ích
     55. Command (n) [in’strʌk∫n]: Lệnh
     56. Public phone (n) [‘pʌblik,‘ telifoun]: điện thoại công cộng
     57. Call [kɔ: l] (exp.): thực hiện cuộc gọi
     58. Operation (v) [‘ɔpəreit]: Hoạt động
     59. receiver (n) [ri’si: və]: ống nghe
     60. Dial tone (n) [‘daiəl, toun]: nhạc chuông điện thoại
     61. insert (v) [‘insə: t]: chèn
     62. slot (n) [slɔt]: vị trí, vị trí
     63. Nhấn (v) [pres]: nhấn
     64. need (v) [ri’kwaiə]: yêu cầu
     65. khẩn cấp (n) [i’mə: dʒensi]: khẩn cấp
     66. Fire service (n) [‘faiə,’ sə: vis]: dịch vụ cứu hỏa
     67. ambulance (n) [‘æmbjuləns]: xe cứu thương
     68. remote control (n) [ri’mout, kə’trou]: điều khiển từ xa
     69. Adjust (v) [ə’dʒʌst]: điều chỉnh
     70. wire (n) [kɔ: d]: Giắc cắm TV
     71. Insert (v) [plʌg, in]: Chèn
     72. Dial (v) [‘daiəl]: quay số
     73. Make sure [∫uə] of sth / that (exp.): chắc chắn rằng
     74. Bài 6. Đi bộ đường dài – Đi bộ đường dài

      1. In shape [∫eip]: có một hình dạng
      2. Lotus (n) [‘loutəs]: hoa sen
      3. tranhque (a) [, pikt∫ə’resk]: đẹp như tranh
      4. wonder (n) [‘wʌndə]: điều kỳ diệu
      5. height (n) [‘æltitju: d]: chiều cao
      6. Hike (n) [iks’kə: ∫n]: đi bộ đường dài
      7. pine (n) [đau]: cây thông
      8. Forest (n) [‘fɔrist]: rừng
      9. Waterfall (n) [‘wɔ: təfɔ: l]: thác nước
      10. Thung lũng tình yêu [‘væli]: Thung lũng tình yêu
      11. End: kết thúc
      12. rời khỏi [ɔ: f]: rời khỏi
      13. dịp lễ (n) [ə’keiʒn]: dịp
      14. Cave (n) [keiv]: động
      15. thành lập (n) [fɔ: ‘mei∫n]: hình thành, tạo ra
      16. Ngoài ra (adv) [bi’saidz]: bên cạnh, một lần nữa
      17. thay thế (adv) [in’sted]: thay vào đó
      18. sunny (n) [‘sʌn∫ain]: ánh nắng mặt trời (mặt trời)
      19. get someone’s allow [pə’mi∫n]: xin sự cho phép của ai đó
      20. Qua đêm xa nhà: Qua đêm xa nhà
      21. Persuasion (v) [pə’sweid]: thuyết phục
      22. Destination (n) [, Destiny’nei∫n]: Điểm đến
      23. prefer (v) [pri’fə: (r)] sth to sth else: thích thứ này hơn thứ khác.
      24. lo lắng (a) [‘æηk∫əs]: thiếu kiên nhẫn
      25. chuyến đi bằng thuyền [cơn]: đi bằng thuyền
      26. sundeck (n) [‘sʌndek]: boong
      27. Sunburn [‘sʌnbə: nt]: cháy nắng
      28. car -sickness (n) [kɑ:, ‘siknis]: say tàu xe
      29. Nhiều [‘nhiều] trong số: nhiều
      30. một mình: một mình
      31. fit (a) [‘su: təbl] for sb: phù hợp với ai đó
      32. refreshments (n) [ri’fre∫mənts]: đồ ăn nhẹ và đồ uống
      33. chiếm (a) [‘ɒkjʊpaied]: đã bị chiếm (đã sử dụng)
      34. stream (n) [stri: m]: stream
      35. Holy (a) [‘seikrid]: Thánh
      36. surface (n) [‘sə: fis]: bề mặt
      37. Association (a) [ə’sou∫iit]: kết hợp
      38. Ấn tượng (a) [im’presiv]: hùng vĩ, gợi cảm
      39. vườn botanical [bə’tænikəl]: vườn thực vật
      40. Glorious (a) [‘glɔ: riəs]: vinh quang
      41. Happily (adv) [‘merili]: say sưa
      42. Spacious (a) [‘Spei∫əs]: Rộng rãi
      43. Grass (n) [‘gra: slænd]: bãi cỏ
      44. bring (v) Along [ə’lɔη]: mang theo
      45. good (a) [di’li∫əs]: ngon
      46. sleep [sli: p] (v) ngủ ngon
      47. pack (v) [pæk] up: đóng gói
      48. left-overs (n) [‘left’ouvəz]: đồ ăn thừa
      49. Peace (a) [‘pi: sfl]: yên tĩnh
      50. assembly (v) [ə’sembl]: lắp ráp
      51. Confirm (n) [, kɔnfə’mei∫n]: Xác nhận
      52. UNIT 7 trong tiếng Anh lớp 10. THE MASS MEDIA – Phương tiện truyền thông đại chúngTổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 10

       1. – mass / mæs / (n): số nhiều
       2. – medium [‘mi: diəm] (s.n): phương tiện truyền thông
       3. + media [‘mi: diə] (pl.n):
       4. – Mass Media (n): Phương tiện truyền thông đại chúng
       5. – channel [‘t∫ænl] (n): kênh truyền hình
       6. – Dân số và Phát triển: [, pɔpju’lei∫n] [di’veləpmənt]: Dân số và Phát triển
       7. – TV series (n) [‘siəri: z]: Phim truyền hình dài tập
       8. – Folk Song (n) [fouk]: Bài hát dân gian
       9. – new title (n) [‘hedlain]: title
       10. – dự báo thời tiết (n) [‘fɔ: kæ: st]: dự báo thời tiết
       11. – Chương trình đố vui [kwiz]: Trò chơi điện tử
       12. – chân dung cuộc sống (n) [‘pɔ: trit]: chân dung cuộc sống
       13. – Documentary (n) [, dɔkju’mentri]: Phim tài liệu
       14. – Wild Animal World (n) [‘waildlaif]: Wild Animal World
       15. – Vòng quanh thế giới: Vòng quanh thế giới
       16. – Adventure (n) [əd’vent∫ə (r)]: Phiêu lưu
       17. – The Road to Life: Đường vào cuộc sống
       18. – trừng phạt (n) [‘pʌni∫mənt]: trừng phạt
       19. -people’s army (n) [‘a: mi]: quân đội nhân dân
       20. – drama (n) [‘dra: mə]: kịch
       21. -culture (n) [‘kʌlt∫ə]: văn hóa
       22. – education (n) [, edju’kei∫n]: giáo dục
       23. – comment (n): [‘kɔment]: nhận xét
       24. – hài (n) [‘kɔmidi]: hài kịch
       25. – cartoon (n) [ka: ‘tu: n]: phim hoạt hình
       26. – cung cấp (v) [prə’vaid]: cung cấp
       27. – oral (adv) [‘ɔ: rəli]: bằng lời nói, bằng lời nói
       28. – aurally (adv) [‘ɔ: rəli]: bằng tai
       29. – trông giống như (adv) [‘viʒuəli]: bị bịt mắt
       30. -deliver (v) [di’livə]: nói, bày tỏ
       31. – feature (n) [‘fi: t∫ə]: điểm đặc trưng
       32. -unique (a) [dis’tiηktiv]: đặc biệt
       33. – common [‘kɔmən]: chung
       34. – lợi thế (n) [əd’vantidʒ]: lợi thế
       35. – bất lợi (n) [, disəd’va: ntidʒ]: bất lợi
       36. – forget (a) [‘memərəbl]: khó quên
       37. -now (v) [‘preznt]: bây giờ
       38. – Active (a) [‘ifektiv]: Đang hoạt động
       39. – Entertainment (v) [, entə’tein]: giải trí
       40. – dễ chịu (a) [in’dʒɔiəbl]: dễ chịu
       41. – add (v) [in’kri: s]: thêm
       42. – phổ biến (n) [, pɔpju’lærəti]: sự nổi tiếng
       43. -aware (+ of) (a) [ə’weə]: thông báo
       44. – global (a) [‘gləubl]: toàn cầu
       45. –ability (n) [ris, pɔnsə’biləti]: trách nhiệm
       46. – passive (a) [‘pæsiv]: bị động
       47. – brain (n) [brein]: bộ não
       48. – suggest (v) [in’kʌridʒ]: khuyến khích
       49. -violence (a) [‘vaiələnt]: hung dữ, bạo lực
       50. – can thiệp (v) [, intə’fiə]: can thiệp
       51. – Communication (n) [kə, mju: ni’kei∫n]: giao tiếp
       52. – kill (v) [dis’trɔi]: tiêu diệt
       53. – Tượng Nữ thần Tự do (n) [‘stæt∫u:] [‘ libəti]: Tượng Nữ thần Tự do của Mỹ
       54. – quarrel (v) [‘kwɔrəl]: cãi nhau
       55. – hủy bỏ (v) [‘kænsəl]: hủy bỏ
       56. – meet (n) [ə’pɔintmənt]: cuộc họp, cuộc hẹn
       57. – management (v) [‘mænidʒ]: chăm sóc, quản lý
       58. – Council (n) [‘kaunsl]: hội đồng
       59. – Phá bỏ (v) [di’mɔli∫]: phá hủy
       60. -shortage (n) [‘∫ɔ: tidʒ]: sự thiếu hụt
       61. Bài 8. Những câu chuyện về làng tôi – Chuyện làng tôi

        1. crop (n) [krɔp]: cắt
        2. Production (v) [prə’dju: s]: làm ra, sản xuất
        3. Harvest (v) [‘hɑ: vist]: Thu hoạch
        4. ruộng lúa (n) [‘rais’fi: ld]: ruộng lúa
        5. Duy trì cuộc sống (v): kiếm đủ sống
        6. to be cần (a): cái gì đó đang thiếu
        7. rơm (n) [strɔ:]: rơm
        8. bùn (n) [mʌd]: bùn
        9. brick (n) [brik]: gạch
        10. thiếu (n) [‘∫ɔ: tidʒ]: bắt buộc
        11. management [‘mænidʒ] (v) to do something: giải quyết, quản lý.
        12. Village (n) [‘vilidʒə]: dân làng
        13. Trường trung học kỹ thuật (danh từ): trường trung học kỹ thuật
        14. result in (v) [ri’zʌlt]: mang lại, gây ra.
        15. limit (v) [, intrə’dju: s]: giới thiệu
        16. farm method (n) [fɑ: miη, ‘meθəd]: phương pháp canh tác
        17. Great Harvest (n): Thu hoạch
        18. Cây tiền mặt (n) [‘kæ∫krɒp]: cây trồng để bán
        19. export (v) [‘ekspɔ: t]: thoát
        20. Cảm ơn (liên hợp): Cảm ơn
        21. knowledge (n) [‘nɔlidʒ]: kiến ​​thức
        22. bring home [briη, houm]: mang về
        23. lifestyle (n) [laifstail]: Phong cách sống
        24. better (v) [‘betə]: cải thiện, trở nên tốt hơn.
        25. science (n) [‘saiəns]: khoa học
        26. Medical center (n) [‘medikl,’ sentə]: trung tâm y tế
        27. channel (n) [kə’næl]: kênh
        28. xe tải (n) [‘lɔri]: xe tải
        29. resface (v) [, ri: ‘sə: fis]: lát lại, trải lại thảm (vỉa hè)
        30. lầy lội (a) [‘mʌdi]: lầy lội
        31. chìm (a) [flʌded]: ngập nước
        32. cart (v) [kɑ: t]: xe bò, xe ngựa.
        33. Tải [‘oudz] trong số (n): nhiều
        34. ngoại ô (n) [‘sʌbə: bz]: ngoại ô
        35. pull down (v) [pul, daun]: phân hủy
        36. cut down (v) [kʌt, daun]: cắt bỏ
        37. khí quyển (n) [‘ætməsfiə]: bầu không khí
        38. Peace (a) [‘pi: sfl]: yên tĩnh
        39. enclose (v) [in’klouz]: bao gồm
        40. entry (n) [‘entrəns]: lối vào, sự ra vào
        41. Đi thẳng về phía trước [streit] (exp.): đi thẳng về phía trước
        42. Ngã tư (n) [‘krɔsroudz]: ngã tư, bùng binh
        43. Phần 9. Thế giới dưới nước – Thế giới dưới nước

         1. undersea [‘ʌndəsi:] (a): dưới biển
         2. ocean [‘əʊ∫n] (n): đại dương, biển
         3. Pacific Ocean [pə’sifik’ou∫n] (n): Thái Bình Dương
         4. Atlantic [ət’læntik’ou∫n] (n): Đại Tây Dương
         5. Indian Ocean [‘indjən’ou∫n] (n): Ấn Độ Dương
         6. antarctic [æ’tɑ: ktik] (a) (thuộc về): Nam Cực
         7. Arctic [‘ɑ: ktik] (adj) (thuộc về): Bắc Cực
         8. bay [gʌlf] (n): vịnh.
         9. together [, ɔ: ltə’geđə] (trạng từ): hoàn toàn, hoàn toàn
         10. phần trăm [pə’sent] (n): phần trăm
         11. surface [‘sə: fis] (n): Bề mặt.
         12. dưới [bi’ni: θ] (chuẩn bị): bên dưới, mức độ thấp
         13. vượt qua [, ouvə’kʌm] (v) -overcame- để vượt qua: chiến thắng, chiến thắng
         14. deep [depθ] (n): độ sâu, độ sâu.
         15. tàu ngầm [, sʌbmə’ri: n] (n): (hàng hải) tàu ngầm
         16. Điều tra [in’vestigeit] (v): Khám phá
         17. seabed [‘si:’ bed] (n): đáy biển
         18. sample [‘sɑ: mpl] (n): mẫu; mẫu vật
         19. sea [mə’ri: n] (adj) (of): biển; gần biển
         20. Satellite [‘sætəlait] (n): vệ tinh
         21. Loại dải ô [reindʒ] (n).
         22. include [in’klu: d] (v): bao gồm, bao gồm = liên quan
         23. Nhiệt độ [‘temprət∫ə] (n): (viết tắt: temp) nhiệt độ (cơ thể, căn phòng, độ nóng của nước, độ lạnh…)
         24. Dân số [, pɔpju’lei∫n] (n): dân số
         25. Exist [ig’zist] (v): đã sống; đã tồn tại
         26. quý [‘pre∫əs] (tính từ) quý giá, quý giá, quý giá.
         27. bottom [‘bɔtəm] (n): dưới cùng; dưới cùng; dưới cùng.
         28. starfish [‘stɑ: fi∫] (n): (số nhiều: starfish) sao biển
         29. shark [∫ɑ: k] (n): cá mập
         30. Độc lập [, ind’pendəntli] (adv): độc lập
         31. current [‘kʌrənt] (n): hiện tại (nước)
         32. Organism [‘ɔ: gənizm] (n): cơ thể; sinh vật
         33. jellyfish [‘dʒelifi∫] (n): sứa
          1. oversized [‘ouvəsaizd] (tính từ): quá khổ, quá khổ
          2. donate [kə’tribju: t] (v): đóng góp, đóng góp
          3. đa dạng sinh học [, baioui dai’və: siti] (n): đa dạng sinh học
          4. Maintenance [mein’tein] (v): bảo trì
          5. Có rủi ro: Mất mát, gặp rủi ro, gặp rủi ro
          6. Đề cập đến [ri’fə:] to (v): đề cập đến
          7. balance [‘bælənst] (tính từ): cân bằng, ổn định
          8. Analysis [‘ænəlaiz]: Phân tích [‘ ænəlaiz] (v): Phân tích
          9. thử nghiệm [iks’periment] (n): thử nghiệm; thử nghiệm
          10. Unit 10 Tiếng Anh lớp 10: Conservation – bảo tồn

           1. protect (v) [prə’tekt]: bảo vệ
           2. Leopard (n) [‘lepəd]: con báo
           3. flex (a) [‘fleksəbl: linh hoạt, dễ uốn
           4. loss (n) [lɔs]: mất mát
           5. kill (v) [di’strɔi]: tiêu diệt
           6. Variant (n) [və’raiəti]: biến thể
           7. loài (n) [‘spi: ∫i: z]: loài
           8. remove (v) [i’limineit]: tiêu diệt
           9. Medicine (n) [‘medsn;’ medisn ‘: thuốc
           10. ung thư (n) [‘kænsə]: bệnh ung thư
           11. Constant (a) [‘kɔnstənt]: thường xuyên
           12. liên tục (trạng từ) [‘kɔnstəntli]: liên tục
           13. Supply (n) [sə’plai]: nguồn cung cấp
           14. crop (n) [krɔp]: thực vật
           15. Thủy điện (a) [, haidroui’lektrik]: Thủy điện
           16. dam (n) [dæm]: đập (nước)
           17. play (v) an important [im’pɔ: tənt] part: đóng một vai trò quan trọng
           18. loop (n) [, sə: kju’lei∫n]: vòng lặp
           19. conserve (v) [kən’sə: v]: giữ
           20. run [rʌn] off (v): tan chảy
           21. take away (v) [‘teik ə’wei]: mang đi
           22. Valcious (a) [‘væljuəbl]: quý giá
           23. đất (n) [sɔil]: đất
           24. thường xuyên (a) [‘fri: kwənt]: thường xuyên
           25. lũ lụt (n) [flʌd]: lũ lụt, lũ lụt.
           26. damage (n) [‘dæmidʒ]: phá hủy, làm hỏng
           27. Threat (v) [‘θretn]: Đe dọa
           28. Tainted (a) [pə’lu: təd]: Bị nhiễm độc
           29. biến mất (n) [, disə’piərəns]: biến mất
           30. baden (v) [‘wə: sn]: làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn
           31. pass [pɑ: s] a law (exp.): Thông qua luật.
           32. Bảo vệ ai đó / biện minh cho điều gì đó [di’fens]: bảo vệ ai đó / bảo vệ điều gì đó
           33. Bảo tồn Thiên nhiên: Bảo vệ Thiên nhiên
           34. Follow (v) [kən’sə: n]: liên quan đến
           35. Falling power [‘fɔ: liη] water: năng lượng chảy.
           36. Điện (n) [i, lek’trisiti]: điện
           37. remove (v) [ri’mu: v]: hủy bỏ, loại bỏ
           38. Loại bỏ (exp.): loại bỏ
           39. Totally (trạng từ) [kəm’pli: tli]: hoàn toàn, hoàn toàn
           40. liquid (n) [‘likwid]: chất lỏng
           41. dòng chảy [Flour] off (v)
           42. Treat (v) [tri: t]: chữa lành
           43. plantation (n) [, vedʒi’tei∫n]: trồng cây
           44. doharm [hɑ: m] to (exp.): gây hại cho
           45. xói mòn (n) [i’rouʒn]: xói mòn
           46. result (n) [‘kɔnsikwəns]: hệ quả, kết quả
           47. Planet (n) [‘plænit]: hành tinh
           48. kill (n) [dis’trʌk∫n]: sự hủy diệt
           49. feature (n) [‘fi: t∫ə]: tính năng
           50. Sensitive (a) [‘sensətiv]: nhạy cảm
           51. Incarceration (v) [im’prizn]: Bỏ tù
           52. Endangered [in’deindʒəd] loài (a): Một loài có nguy cơ tuyệt chủng.
           53. retruct (v) [‘ri: kən’strʌkt]: xây dựng lại
           54. Variety (v) [bri: d]: Đa dạng
           55. policy (n) [‘pɔləsi]: chính sách
           56. Đôi khi [‘taimz]: đôi khi
           57. Risk (a) [‘riski]: rủi ro
           58. damage (v) [‘indʒə]: thiệt hại
           59. being [‘sʌfə] from (v): đau đớn, đau khổ
           60. nguy hiểm (a) [‘deindʒrəs]: nguy hiểm
           61. Development (v) [di’veləp]: sự phát triển
           62. disease (n) [di’zi: z]: bệnh tật, điều ác.
           63. Unit 11: National Parks – Công viên Quốc gia

            1. National [‘næ∫nəl] park (n): công viên quốc gia
            2. location (v) [lou’keit]: OK, tại
            3. Build (v) [is’tæbli∫]: xây dựng, xây dựng
            4. rainforest (n) [Rest, ‘fɔrist]: rừng nhiệt đới
            5. Butterfly (n) [‘bʌtəflai]: con bướm
            6. Cave (n) [keiv]: hang động
            7. Hiking (v) [haik]: đi bộ đường dài
            8. phụ thuộc vào (a) [di’pendənt, ə’pɔn]: phụ thuộc vào
            9. Survival (n) [sə’vaivl]: tồn tại, tồn tại
            10. Release (v) [ri’li: s]: phát hành, phát hành
            11. orphan (v) [‘ɔ: fən]: (làm) mồ côi
            12. mồ côi (n) [‘ɔ: fənidʒ]: trại trẻ mồ côi
            13. give up (v) [ə’bændən]: từ bỏ, bỏ cuộc
            14. care [keə] of (v): quan tâm
            15. Subtropical (a) [sʌb, ‘trɔpikl]: cận nhiệt đới
            16. Recognition (v) [‘rekəgnaiz]: nhận ra
            17. thói quen (n) [‘hæbit]: thói quen
            18. Mild (a) [‘tempərət]: nhẹ nhàng
            19. Độc (a) [‘tɔksik]: độc
            20. Chemistry (n) [‘kemikl]: Hóa học
            21. ô nhiễm (n) [kən, tæmi’nei∫n]: ô nhiễm
            22. Organization (n) [, ɔ: gənai’zei∫n]: tổ chức
            23. dự định (v) [in’tend]: dự định
            24. Exist (v) [ig’zist]: tồn tại
            25. Pollution (v) [pə’lu: t]: ô nhiễm
            26. fit (a) [‘su: təbl] (for sb / sth): phù hợp
            27. Influencer (v) [ə’fekt]: ảnh hưởng
            28. thảm họa (n) [di’zɑ: stə]: thảm họa, thảm họa
            29. sorry (adv) [ʌn’fɔ: t∫ənitli]: không may
            30. transfer out (v) [tə: n, aut]: chuyển ra ngoài, chuyển ra ngoài
            31. Kết hợp (v) kɔm’bain]: kết hợp
            32. Fine (exp.): tốt
            33. raincoat (n) [‘reinkout]: áo mưa
            34. accept (v) [ək’sept]: chấp nhận
            35. Reject (v) [ri’fju: z]: Từ chối
            36. Mời (n) [, invi’tei∫n]: Mời
            37. Bài 12: Âm nhạc – Âm nhạc

             1. Classical [‘klæsikəl] music (n): nhạc cổ điển
             2. folk [fouk] music (n): nhạc dân gian
             3. rock [rɔk] ‘n’ roll [‘roul] (n): nhạc rock
             4. country [‘kʌntri] music (n): nhạc đồng quê
             5. nghiêm túc (a) [‘siəriəs]: nghiêm túc, trang nghiêm, uyên bác
             6. beat (n) [bi: t]: beat (nhạc)
             7. Human (n) [‘hju: mən]: Con người
             8. feel (n) [i’mou∫n]: cảm xúc
             9. special (trạng từ) [is’pe∫əli]: đặc biệt
             10. Communication (v) [kə’mju: nikeit]: giao tiếp
             11. Expression (v) [iks’pres]: Biểu thức
             12. phẫn nộ (n) [‘æηgə]: tức giận
             13. Integral (a) [‘intigrəl]: bổ sung
             14. Đặt âm báo [toun] cho (v): tạo tâm trạng (vui, buồn)
             15. niềm vui (n) [‘dʒɔifulnis]: thú vị
             16. khí quyển (n) [‘ætməsfiə]: bầu không khí
             17. Fu Tang (n) [‘fju: nərəl]: đám tang
             18. Solemn (a) [‘sɔləm]: trang trọng
             19. tang thương (a) [‘mɔ: nful]: thương tiếc
             20. lull (v) [lʌl]: ngủ quên
             21. above [ə’bʌv]: trên hết (adv) trên tất cả
             22. uplift (a) [‘ʌplift]: phấn khích, bay bổng
             23. enjoy (v) [di’lait]: thích thú, mê hoặc
             24. tỷ đô la [‘biljən] -dollar Industry [‘ indəstri]: ngành công nghiệp tỷ đô la (lợi nhuận cao)
             25. Fairytale (n) [‘feəriteil]: câu chuyện cổ tích
             26. critique (v) [‘kitisaiz]: chỉ trích
             27. transfer (v) [kən’di]: truyền đạt, bày tỏ, thể hiện.
             28. Quiet (a) [si’ri: n]: Yên bình, yên tĩnh.
             29. cheer [t∫iə] (v): ai đó lên: làm cho ai đó hạnh phúc
             30. Luôn luôn (trạng từ): mọi lúc
             31. Hometown (n) [‘houmwəd]: quê hương
             32. Birthplace (n) [‘bə: θpleis]: Nơi sinh
             33. composer [kəm’pouzə] (n): nhà soạn nhạc
             34. composit (v) [kəm’pouz]: soạn, soạn
             35. ngọt ngào [swi: t] và nhẹ nhàng [‘dʒentl] (a): ngọt ngào và nhẹ nhàng
             36. rousing (a) [‘rauziη]: hào hứng, sống động
             37. Trữ tình (a) [‘lirikəl]: trữ tình
             38. Mọi lúc (adv) mọi lúc
             39. Author (n) [‘ɔ: θə] Tác giả
             40. National Anthem (n) [‘næ∫nəl,‘ ænθəm] Quốc ca
             41. Rural (a) [‘ruərəl] đất nước, đất nước
             42. Trừ [ik’sept] có nghĩa là (liên hợp) trừ, chỉ trừ
             43. thích hợp (a) [ə’proupriitli] thích hợp
             44. Giai điệu của Key (n) [tju: n]
             45. hỗn hợp (n) [‘mikst∫ə] trộn, trộn
             46. apreciate (v) [ə’pri: ∫ieit] đánh giá cao, đánh giá cao
             47. Phần 13: Phim và Phim – Phim và Phim

              1. Action [‘æk∫n] Movie (n): Phim hành động
              2. cartoon (n) [kɑ: ‘tu: n]: phim hoạt hình
              3. Phim trinh thám [di’tektiv] (danh từ): phim trinh thám
              4. ghost [‘hɔrə] movie (n): phim kinh dị
              5. Phim [rou’mæntik] lãng mạn (danh từ): phim lãng mạn
              6. Sci-Fi [‘saiəns’fik∫n] Movie (n): Phim khoa học viễn tưởng.
              7. Silent [‘buồmənt] film (n): Một bộ phim câm.
              8. war [wɔ:] film (n): phim chiến tranh
              9. sinh động (a) [‘sinh động]: sống động
              10. khiếp sợ [‘terifaing] / khiếp sợ (a): sợ hãi
              11. bạo lực (a) [‘vaiələnt]: bạo lực
              12. Ghê tởm (a) [dis’gʌstiη]: hèn hạ
              13. tang thương (a) [‘mɔ: nful]: thương tiếc
              14. thriller (n) [‘θrilə]: phim kinh dị
              15. Century (n) [‘sent∫əri]: thế kỷ (100 năm)
              16. sequence (n) [‘si: kwəns]: trình tự, dãy
              17. Ảnh tĩnh [tĩnh] ảnh (n): ảnh tĩnh
              18. motion (n) [‘mou∫n]: chuyển động
              19. movement (n) [‘mu: vmənt]: chuyển động
              20. thập kỷ (n) [‘dekeid]: mười năm (10 năm)
              21. scene (n) [si: n]: cảnh
              22. Position (n) [pə’zi∫n]: vị trí
              23. cast (n) [kɑ: st]: cast
              24. Character (n) [‘kæriktə]: nhân vật
              25. part (n) [pɑ: t]: nhân vật (trong phim)
              26. Audience (n) [‘ɔ: djəns]: khán giả
              27. film marker (n) [film, ’mɑ: kə]: nhà sản xuất phim
              28. Spread (v) [spred]: lây lan
              29. Music Movie (n) [‘mju: zikəl,’ sinimə]: Phim ca nhạc
              30. Discover (v) [dis’kʌvə]: khám phá
              31. Tragic [‘trædʒik] (a): bi kịch
              32. Sink (v) [siηk]: chìm
              33. luxury (n) [‘lʌk∫əri]: sang trọng
              34. liner (n) [‘lainə]: tàu lớn
              35. voyage (n) [‘vɔiidʒ]: chuyến đi
              36. Dựa trên: Dựa trên
              37. thảm họa (n) [di’zɑ: stə]: thảm họa
              38. xảy ra (v) [ə’kɜ: (r)]: xảy ra, xuất hiện
              39. Generous (a) [‘dʒenərəs]: hào phóng
              40. adventurer (n) [əd’vent∫ərə] một nhà thám hiểm
              41. ở trên tàu [bɔ: d] (exp.) trên tàu
              42. để yêu (với ai đó): yêu ai đó
              43. tương tác [in’geidʒd] (exp.) tương tác
              44. iceberg (n) [‘aisbə: g] tảng băng
              45. Nội dung của phim [‘kɔntent]: Nội dung chính của phim.
              46. cảnh phim [‘setiη]: cảnh
              47. Mô tả (n) [dis’krip∫n] Mô tả
              48. Rescue (v) [‘reskju:] Rescue
              49. Phần 14. World Cup – World Cup

               1. Champion (n) [‘t∫æmpjən]: nhà vô địch
               2. Runner-up (n) [, rʌnər’ʌp]: á quân
               3. giải đấu (n) [‘tɔ: nəmənt]: vòng đấu, giải đấu
               4. Coi (v) [kən’sidə]: phán xét, xem xét (trở thành)
               5. phổ biến (a) [‘pɔpjulə]: phổ biến
               6. Sự kiện thể thao (n) [‘spɔ: tiη, i’vent]: sự kiện thể thao
               7. Passion (a) [‘pæ∫ənət]: mê đắm
               8. Earth (n) [gloub]: toàn cầu
               9. Attract (v) [ə’trækt]: thu hút
               10. tỷ (n) [‘biljən]: 1 tỷ
               11. Audience (n) [‘vju: ə]: khán giả
               12. Management body (n) [‘gʌvəniη,’ bɔdi]: cơ quan quản lý
               13. set [set] (v) up: thiết lập
               14. World Championship (n) [wə: ld, t∫æmpjən∫ip]: Giải vô địch thế giới.
               15. take (v) part [pɑ: t] in: tham gia
               16. host (n) [host]: máy chủ lưu trữ
               17. final (n) [‘fainl]: chung kết, vòng cuối cùng
               18. Witness (v) [‘witnis]: nhân chứng
               19. Competition (v) [kəm’pi: t]: cạnh tranh
               20. Trò chơi loại bỏ [i, limi’nei∫n]: Trận đấu loại bỏ
               21. finalist (n) [‘fainəlist]: vào chung kết
               22. together (adv) [‘dʒɔintli]: tham gia, tham gia
               23. Trophy (n) [‘ridfi]: cúp
               24. Honor (a) [‘ɔnəd]: danh dự
               25. title (n) [‘taitl]: title
               26. Competition (n) [, kɔmpi’ti∫n]: cạnh tranh, cạnh tranh
               27. A series [‘siəri: z] of: a series
               28. Related (v) [in’vɔlv]: liên quan
               29. Prize (n) [praiz]: Đã giải
               30. cung cấp (v) [prə’vaid]: cung cấp
               31. campus (n) [fə’siliti]: cơ sở
               32. fifa: [‘fi: fə]: FIFA
               33. loạt sút luân lưu (n) [‘penlti,’ ∫u: t’aut]: loạt sút luân lưu
               34. Defeat (v) [di’fi: t]: thất bại
               35. goal -scorer (n) [goul, kɔ: rə]: người ghi bàn
               36. Ambassadorasdor (n) [æm’bæsədə]: đại sứ
               37. promotion (v) [prə’mout]: quảng bá
               38. peace (n) [pi: s]: hòa bình
               39. Champion (n) [‘t∫æmpjən∫ip]: Nhà vô địch
               40. Committee (n) [kə’miti]: ủy ban
               41. thông báo (v) [ə’nauns]: thông báo
               42. Postponed (v) [pə’spoun]: hoãn lại
               43. heavy (a) [si’viə]: nghiêm trọng
               44. Captain (n) [‘kæptin]: đội trưởng
               45. Cộng sản [‘kɔmjunist] Thanh niên: Liên đoàn Thanh niên Cộng sản
               46. Trận đấu thân thiện (n): Trận đấu thân thiện
               47. Unit 15 Tiếng Anh lớp 10: Cities – Cities

                1. the Empire [’empaiə] Tòa nhà tiểu bang: Tòa nhà văn phòng ở New York.

                2. Trụ sở Liên hợp quốc [‘hed’kwɔ: təz]: Trụ sở Liên hợp quốc

                3.times square [‘taimz, skweə]: quyền lực

                4.central park: [‘sentrəl, pɑ: k]: Công viên Trung tâm

                5.well-known (a) [danh từ ‘hàn’]: nổi tiếng

                6.state (n) [steit]: trạng thái

                7. tại điểm [pɔint]: tại địa điểm đó, tại thời điểm đó

                8.mingle [‘miηgl] (v) (with sth): hòa tan

                Xem thêm: Tổng hợp từ vựng lớp 9 (Vocabulary) – Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh 9

                9.harbour (n) [‘hɑ: bə]: cảng

                10.metropolitan (a) [, metrə’pɔlitən]: thuộc thủ đô, khu vực thành thị

                11.region (n) [‘ri: dʒən]: vùng

                12.population (n) [, pɔpju’lei∫n]: dân số

                13.found (v) [faund]: tìm thấy

                14.takeover (v) [‘teik’ouvə]: tiếp quản

                15.finance (n) [fai’næns]: tài chính

                16.characterise (v) [‘kæriktəraiz]: nhân vật

                17. Tượng Nữ thần Tự do (n): Tượng Nữ thần Tự do.

                18.art gallery (n) [ɑ: t, ‘gæləri]: phòng trưng bày nghệ thuật

                19.orginally (adv) [ə’ridʒnəli]: bắt đầu, bắt đầu

                20.communication (n) [kə, mju: ni’kei∫n]: thông tin liên lạc.

                21.national holiday (n) [‘næ∫nəl,’ hɔlədi]: Ngày lễ quốc gia

                Tham khảo: Tổng hợp bảng màu sắc trong tiếng Anh đầy đủ và chi tiết nhất

                22.transport (n) [‘trænspɔ: t]: vận chuyển

                23.reserved (a) [ri’zə: vd]: dành riêng, để dành.

                24.a.d. (thông báo domini): a.d.

                25.b.c. (trước Chúa): b.c.

                26.be at [‘sitjueitid] (a): tại

                27.be nổi tiếng [‘feiməs] for (sth) (a): nổi tiếng về điều gì đó

                28.historic (a) [his’tɔrik]: lịch sử

                29.catntic (n) [kə’θi: drəl]: nhà thờ lớn, thánh đường

                30.house of Congress (n): Nhà Quốc hội

                31.ideal (a) [ai’diəl]: lý tưởng

                32.get away [ə’wei] from (sth): tránh xa

                Bài tập cuối cùng Tiếng Anh lớp 10 lớp 16: Trang web lịch sử – Trang web lịch sử

                1. history (a) [his’tɔrikəl]: liên quan đến lịch sử
                2. co loa Citadel [‘sitədl]: tòa thành ổ đĩa
                3. hoa lu ​​capital [‘kæpitl]: cố đô Hoa lu ​​
                4. Di tích Denghong [ri’meinz]: Di tích Đền anh hùng
                5. son la prision [‘prizəm] và Museum [mju:’ ziəm]: sơn nhà và bảo tàng
                6. thành phố hue Imperial [im’piəriəl]: Cố đô Huế
                7. cu chi tunnel [‘tʌnlz]: đường hầm cu chi
                8. Dynasty (n) [‘dinəsti]: triều đại
                9. Cultural (a) [‘kʌlt∫ərəl]: Văn hóa
                10. agent (n) [rep’zentətiv]: biểu tượng
                11. Nho giáo (n) [kən’fju: ∫n]: Nho giáo
                12. hành vi (n) [bi’heivjə]: hành vi
                13. build (v) [is’tæbli∫t]: xây dựng
                14. Về lý do [graundz]: Có lý do
                15. training (v) [‘edju: keit]: giáo dục, đào tạo
                16. Memorialize (v) [mə’mɔ: riəlaiz]: tưởng nhớ, ghi nhớ
                17. Brilliant (a) [‘briljənt]: rực rỡ
                18. Scholar (n) [‘skɔlə]: học giả
                19. Achievement (n) [ə’t∫i: vmənt]: thành tích
                20. royal (a) [‘rɔiəl]: triều đình, hoàng tộc
                21. Carving (v) [in’greiv]: chạm khắc, chạm khắc
                22. stele (n) [‘sti: li]: tấm bia (số nhiều: stelae)
                23. giant (a) [‘dʒaiənt]: khổng lồ, khổng lồ
                24. rùa (n) [‘tɔ: təs]: rùa (trên cạn)
                25. Được bảo quản tốt (a) [Wel, pri’zə: vd]: được bảo quản tốt
                26. architecture (n) [‘ɑ: kitekt∫ə]: kiến ​​trúc
                27. banyan [‘bæniən] tree (n): cây đa
                28. Feudal (a) [‘fju: dl]: Phong kiến ​​
                29. flourish (v) [‘flʌri∫]: phát triển rực rỡ
                30. Pride (n) [tự hào]: tự hào
                31. người tài năng [‘tæləntid, mæn]: tài năng
                32. train (v) [trein]: tập thể dục
                33. Ho Chi Minh Lăng [mɔ: sə’liəm]: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
                34. Construction (n) [kən’strʌk∫n]: quá trình xây dựng
                35. The late President [‘prezidənt] (n): cố tổng thống
                36. cottage (n) [‘kɔtidʒ]: nhà tranh, túp lều
                37. duy trì (n) [‘meintinəns]: bảo trì, sửa chữa
                38. Di sản Văn hoá Thế giới [‘heritidʒ]: Di sản Văn hoá Thế giới
                39. comprise (v) [kəm’praiz]: bao gồm
                40. section (n) [‘sek∫n]: khu vực, phần
                41. Royal Castle: Lâu đài Hoàng gia
                42. Hoàng gia: Cát bên trong
                43. Tử Cấm Thành
                44. Phí tham quan (n): Phí vào cửa
                45. thong nhat meeting [‘kɔnfərəns] hall: phòng họp
                46. Hội trường Thống Nhất [ri: ju: nifi’kei∫n]: Dinh Thống Nhất
                47. Dinh Độc Lập [ind’pendəns, ‘pælis]: Dinh Độc Lập
                48. bomardment (n) [bɔm’bɑ: dmənt]: đánh bom, nổ bom
                49. Bài viết này tổng hợp những từ vựng tiếng Anh lớp 10 đầy đủ nhất. Chúc may mắn với tiếng Anh của bạn.

                 Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 10

                 Tham khảo: Học ngay nhớ ngay với từ vựng tiếng anh chủ đề sở thích

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button