Từ vựng

102 từ vựng tiếng Anh về động vật thông dụng nhất

Từ vựng tiếng Anh về chủ đề động vật vô cùng lớn và đa dạng. Ngoài những từ cơ bản như “dog, cat, dragon, bird, fish …”, bạn có thể gọi tên bao nhiêu con vật bằng tiếng Anh? Cùng Vocabulary Brain Crack khám phá những từ vựng tiếng Anh về động vật cơ bản và thông dụng nhất qua bài viết này, đồng thời tích lũy thêm vốn từ vựng cho bản thân nhé!

Từ vựng tiếng Anh về động vật – chăn nuôi

Tất nhiên, thú cưng là những người bạn rất dễ thương và tốt. Để các bạn nắm được những từ vựng tiếng Anh về thú cưng, chúng tôi đã tổng hợp những từ vựng thông dụng nhất liên quan đến chủ đề này dưới đây. Cùng nghiên cứu và ghi chú lại để tiện sử dụng và đặt tên nhé.

từ vựng tiếng Anh theo chủ đề con vật

Từ vựng tiếng Anh về chủ đề động vật

 • dog / dɒg /: dog
 • cat / kæt /: mèo
 • Lamb / læm /: cừu non
 • The bầy đàn / hɜːd v kaʊ /: bầy đàn
 • gà / ˈʧɪkɪn /: gà
 • Khóa cừu / lɒk v ʃiːp /: bầy
 • horsehoe / ˈhɔːʃʃuː /: móng ngựa
 • Donkey / ˈdɒŋki /: donkey
 • piglet / ˈpɪglət /: con lợn nhỏ
 • Female / ˈfiːmeɪl /: nữ
 • nam / meɪl /: nam tính
 • ngựa / hɔːs /: ngựa
 • Cuckoo / ‘kuku /: Rhododendron
 • dove / dəv /: chim bồ câu
 • dove / ‘pɪdʒən /: chim bồ câu
 • duckduck / dək /: vịt
 • Sparrow / fɪnʧ /: chim sẻ
 • Sparrow / spæroʊ /: chim sẻ
 • Parrot / pærət /: con vẹt
 • Goldfish / ‘ɡoʊld, fɪʃ /: Goldfish
 • puma – / pjumə /: con báo
 • Xem Thêm: Từ vựng Tiếng Anh Về Cơ thể Động vật

  Từ vựng tiếng Anh về động vật – động vật hoang dã

  Ngoài thú cưng, chúng ta hãy học thêm từ vựng tiếng Anh về động vật và động vật hoang dã. Chimpanzee, hedgehog, raccoon … tất cả những từ tiếng Anh mà bạn đã biết về loài động vật này, hãy cùng khám phá qua danh sách từ dưới đây.

  • Bear / beə /: gấu
  • chimpanzee / ˌʧɪmpənˈziː /: orc
  • voi / ˈɛlɪfənt /: con voi
  • fox / fɒks /: fox
  • giraffe / ʤɪˈrɑːf /: hươu cao cổ
  • Hippo / ˌhɪpəˈpɒtəməs /: hà mã
  • jaguar / ˈʤægjʊə /: báo đốm
  • lion / ˈlaɪən /: sư tử
  • Porcupine / ˈpɔːkjʊpaɪn /: hedgehog
  • raccoon / rəˈkuːn /: gấu trúc
  • hino / raɪˈnɒsərəs /: tê giác
  • Squirrel / ˈskwɪrəl /: sóc
  • Mammoth / mæməθ /: voi ma mút
  • Mink / mɪŋk /: chồn
  • puma – / pjumə /: con báo
  • Guinea Pig: Chuột lang
  • Hare – / hɜr /: hare
  • coyote – / ‘kɔiout /: chó sói
  • moose / muːs /: Elk (Bắc Phi, Châu Âu, Châu Á)
  • boar / bɔː /: lợn rừng (đực)
  • sóc chuột / ˈʧɪpmʌŋk /: sóc chuột
  • lynx / lɪŋks /: Mèo hoang Mỹ
  • gấu bắc cực / ˈpəʊlə beə /: gấu bắc cực
  • Buffalo / ˈbʌfələʊ /: trâu
  • beaver / ˈbiːvə /: hải ly
  • Porcupine / ˈpɔːkjʊpaɪn /: hedgehog
  • Skunk / skʌŋk /: chồn hôi
  • gấu koala / kəʊˈɑːlə beə /: koala
  • Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh về trang trại và gia súc

   Từ vựng tiếng Anh về động vật – động vật sống dưới nước

   Số lượng từ chỉ các động vật sống dưới nước rất lớn và rất đa dạng. Vocabulary Brain Hack sẽ liệt kê những từ vựng tiếng Anh theo chủ đề động vật thông dụng và phổ biến nhất cho chủ đề này. Đừng quên ghi lại những câu nói về động vật ấn tượng của bạn dưới đây.

   tiếng Anh chủ đề con vật

   Chủ đề động vật bằng tiếng Anh

   • Cá chép / kɑrp /: cá chép
   • cod / kɑd /: cod
   • Cua / kræb /: cua
   • lươn / il /: lươn
   • perch / pɜrʧ /: perch
   • Location / pleɪs /: Halibut
   • Ray / reɪ /: Cá đuối
   • Salmon / sæmən /: cá hồi
   • Sawfish / sɑfɪʃ /: cá cưa
   • Scallop / skɑləp /: con sò
   • shark / ʃɑrk /: cá mập
   • trout / traʊt /: cá con
   • herring / ‘heriɳ /: herring
   • minnow / ‘minou /: minnow
   • sardine / sɑ: ‘din /: sardine
   • Whale / hweɪl /: whale
   • ngao / klæm /: con trai
   • Squid / skwid /: ink
   • slug / slʌg /: slug
   • Orcas / ‘ɔ: kə /: Orcas
   • seagull / ˈsiːgʌl /: seagull
   • opus / ˈɒktəpəs /: bạch tuộc
   • hùm / ˈlɒbstə /: tôm hùm
   • Shellfish / ˈʃɛlfɪʃ /: ốc sên
   • sứa / ˈʤɛlɪfɪʃ /: sứa
   • cá voi sát thủ / ˈkɪlə weɪl /: cá voi trắng và đen nhỏ
   • Squid / skwɪd /: mực ống
   • vây / fɪʃ fɪn /: vảy
   • Seal / siːl /: hải cẩu lông
   • San hô / ˈkɒrəl /: san hô
   • Từ vựng tiếng Anh về động vật – lưỡng cư

    Để làm phong phú thêm vốn từ vựng tiếng Anh chủ đề động vật, bạn cũng nên tích lũy vốn từ vựng tiếng Anh chủ đề động vật về loài lưỡng cư sau đây.

    • alligator / ˈælɪgeɪtə /: cá sấu
    • sấu / ˈkrɒkədaɪl /: cá sấu
    • Toad / təʊd /: con cóc
    • Frog / frɒg /: ếch
    • khủng long / ˈdaɪnəʊsɔːz /: khủng long
    • cobra / ˈkəʊbrə /: rắn hổ mang
    • chameleon / kəˈmiːliən /: tắc kè hoa
    • dragon / drægən /: rồng
    • rùa / ˈtɜːtl /: rùa
    • lizard / ˈlɪzəd /: thằn lằn
    • Snail – / Sneil /: ốc sên
    • Từ vựng tiếng Anh về động vật – chim chóc

     Birds, eagles, peacocks … đây là những từ vựng cơ bản về loài chim mà ai cũng biết. Tuy nhiên, từ vựng tiếng Anh về động vật cho các loài chim còn hơn cả sự khái quát đó. Cùng tham khảo những câu nói tiếng anh về các loài động vật thường gặp ở các loài chim nhé.

     từ vựng về con vật

     Từ ngữ về động vật

     • Owl / aʊl /: owl
     • Eagle / ˈiːgl /: đại bàng
     • Woodpecker / ˈwʊdˌpɛkə /: chim gõ kiến ​​
     • peacock / ˈpiːkɒk /: con công (trống)
     • sparrow / ˈspærəʊ /: chim sẻ
     • heron / ˈhɛrən /: diệc
     • Swan / swɒn /: swan
     • Falcon / ˈfɔːlkən /: Chim ưng
     • ostrich / ˈɒstrɪʧ /: ostrich
     • Nest / nɛst /: Nest
     • fur / ˈfɛðə /: lông vũ
     • talon / ˈtælən /: bàn chân
     • Từ vựng tiếng Anh về động vật – côn trùng khác

      Đôi khi chúng ta gặp nhiều loại côn trùng khác nhau trong cuộc sống, vậy làm thế nào để chúng diễn đạt chúng trong tiếng Anh? Cùng khám phá một số từ vựng tiếng Anh về côn trùng nhé.

      • Caterpillar / ˈkætəpɪlə /: sâu bướm
      • Mantis / ˈpreɪɪŋ ˈmæntɪs /: bọ ngựa đang cầu nguyện
      • Honeycomb / ˈhʌnɪkəʊm /: sáp ong
      • tarantulatə / ˈræntjʊlə /: con nhện lớn
      • Parasite / ˈpærəsaɪts /: ký sinh trùng
      • Ladybug / ˈleɪdɪbʌg /: bọ rùa
      • mosquitoməs / ˈkiːtəʊ /: con muỗi
      • con gián / ˈkɒkrəʊʧ /: con gián
      • Grasshopper / ˈgrɑːsˌhɒpə /: con châu chấu
      • Honeycomb / ˈhʌnɪkəʊm /: sáp ong
      • Từ vựng tiếng Anh về động vật

       Mặc dù tôi đã có từ vựng tiếng Anh theo chủ đề động vật , nhưng khi sử dụng tên tiếng Anh của động vật, có rất nhiều cụm từ vựng tiếng Anh có nghĩa hoàn toàn khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ điển hình:

       1. Lùi lại: bỏ cuộc (vì cô ấy sợ làm điều gì đó)

       Ví dụ:

       • Hôm qua chúng tôi định nhảy dù, nhưng Linda đã lùi lại vào phút cuối.
       • (Chúng tôi đã định nhảy dù vào ngày hôm qua, nhưng Linda đã rút lui vào phút cuối.)

        2. Để né tránh: để lẻn ra ngoài, để tránh điều gì đó

        Ví dụ:

        • Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ có mặt đúng giờ. Tôi có thể ra khỏi lớp sớm.
        • (Đừng lo, chúng tôi sẽ đến đúng giờ. Hôm nay tôi có thể trốn học sớm hơn.)

         • Tôi đã gửi cho họ 3 email, nhưng họ trốn tránh trách nhiệm và không phản hồi cho tôi.
         • (Tôi đã gửi cho họ 3 email, nhưng họ không trả lời và đã bỏ qua khoản tiền.)

          3. Lừa đảo: Thu thập gián tiếp (thông tin, ý kiến ​​…)

          Ví dụ:

          • Cô ấy luôn tìm kiếm những gì mọi người nghĩ về mình.
          • (Cô ấy luôn cố hỏi mọi người xem họ nghĩ gì về cô ấy.)

           4. Câu cá: Để lấy thứ gì đó ra (để lấy ra một thứ gì đó)

           Ví dụ:

           • Cha tôi đột nhiên rút 10 đô la ra khỏi mũ.
           • (Bố tôi đột nhiên lôi tờ 10 đô la ra khỏi mũ.)

            5. Heo: ăn nhiều

            Ví dụ:

            • Giới trẻ ngày nay có xu hướng ăn đồ ăn vặt.
            • (Giới trẻ ngày nay có xu hướng ăn nhiều thực phẩm không tốt cho sức khỏe.)

             6. sói xuống: Ăn (rất) nhanh

             Ví dụ:

             • Anh trai tôi đói trong 30 giây và ngấu nghiến một chiếc bánh hamburger lớn.
             • (Anh trai tôi đói trong 30 giây và đã ăn một chiếc bánh hamburger lớn.)

              7. Beaver Walk: Học hỏi, chăm chỉ

              Beaver ” có nghĩa là hải ly. Loài vật này được biết đến với những nỗ lực xây dựng các con đập. Do đó, thuật ngữ “ hải ly đi ” được sử dụng để chỉ công việc và học tập.

              Ví dụ:

              • Hôm qua tôi bận chuẩn bị cho kỳ thi.
              • (Tôi đã làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho kỳ thi tối qua.)

               8. giảm nhẹ: Đính kèm, lợi dụng ai đó

               Một “con đỉa” là một con đỉa. Đây là loài động vật ăn bám với động vật khác, con người hút máu.

               Ví dụ:

               • Jessica luôn học những thứ khác để đạt điểm cao!
               • (Jessica luôn phụ thuộc vào người khác để đạt điểm cao!)

                9. Hàng Ngựa: Trò đùa

                Ví dụ:

                • Ngừng chơi với anh trai của bạn. Bỏ nó đi!
                • (Đừng chơi với anh trai của bạn. Hãy để anh ấy yên!)

                 10. Tìm hiểu: Tìm hiểu

                 Ví dụ:

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button