Giải đáp cuộc sống

Thực đơn

quy y tam bảo là thuật ngữ về một nghi lễ đặc trưng của đạo phật. Đy ược coi như điểm khởi ầu mang tính ịnh hướng, giác ngộ từ một “phật tử cảm tính” thành “phật tử đúng phÁp” dưgiới áng. quy y tam bảo là thời khắc thiêng liêng để bạn chính thức được trở thành người phật tử tại gia, nương tựa vào ba ngôi báu của nhà phật, tiếp nhận cương lĩnh về cách sống đạo đức dựa theo năm giới mà Đức phật truyền lại , nhằm giúp bạn biết cách tự tạo ra và gìn giữ phước báu cho riêng mình, ểể cuộc sống trở nên an vui, bình an ở hiện tại và nhữp.

Thực đơn Mẫu chứng điệp Quy y Tam bảo của chùa Nhân Thọ, Từ Sơn, Bắc Ninh.

giai đoạn đầu tiên mà người học phật cần phải làm đó chính là quy y tam bảo. tuy nhiên, hiện nay nhiều người vẫn có cái nhìn chưa đúng, chưa sâu về vấn đề này. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ giúp độc giả có cách nhìn nhận đúng đắn về ý nghĩa, giá trị việc quy and của nhà phật.

quy and tam bảo – chung ta hiểu ngắn gọn là trở vềng tựa với ba ngôi báu của ạo pHật: nương tựa pHật (chynh là nương tựa vào sự tệ giíc ngộ), nươnhnh , những lời di huấn của ức phật ểi lại qua kinh Sách), nương tựa tăng (chynh là nương tựa vào sự hòa hợp, ng tđ tđ ca ể ca ể ca đ ca đ ca đ ca đ ca đ đ ca đ ca đ ca đ Cá. quy and tam bảo, chữ quy cũng được viết là gồm bộ thủ bạch “cõi sáng” và chữ phản “quay về” và như vậy, có nghĩa là “quay về cõdòc tam cõn they qu”. bảo của pHật giáo chỉ sựng vào uy lực của tam bảo ể ạt ược an ổn vôn hạn của tâm thức, thoot mọi kh. bên cạnh thực hiện tam quy: pHật, pHPP năm giới để giữ cho tốt trong đạo phật. Đó là: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống r ượu.

tuy nhiên, để một phật tử mới quy y giữ trọn vẹn 5 đạo giới trên có lẽ là rất khó. bởi thế, ức phật từ bi khuyến khích tất cảt tử giữ càng nhiều giới càng tốt và choc pHép tùc vuộc vào từng hoàn cảnh đuều kiện mà ưa ời ữi ữi ữi ữi ữi ờ và ít nhất khi đã trở thành phật tử quy y thì he phải giữ được hai trong số năm giới đó. quan điểm đó của đức phật thể hiện rõ lòng từ bi, rằng càng giữ được nhiều giới thì phước báu đến vàni with ngưu nhi. giữ giới cũng phải thực tập từ từ theo thời gian mà tăng dần về số lượng. chỉ cần có lòng thành, nếu lỡ vi phạm cũng không vì thế mà tội thêm nặng. Vậy, Các PHật tử có thể vận dụng linh hoạt những lời răn dạy của ức phật, traánh cứng nhắc ểể with ường tu tập ngày một tiến xa và gặt hai nhiềhềt ất.

nghi thức quy and tam bảo

quy y là buổi lễ quan trọng nhất trên đường tu tập của phật tử. nó là cuộc khởi hành để đi đến mục đích giải thoát, vì thế chúng ta không thể xem thường, cử hành một cách bừa bãi được.

Trước Ngày Hành Lễ, Thân Tâm Chung ta pHải ượC Gội rửa Trong sạch: về thân, pHải ượC tắm rửa sạch sẽ, trag phục chỉnh tề, tinh thần hân hoan vui vẻ, một lòng hướng vềng về còn về tâm, thì người phật tử phải ba phen sám hối, cho ba nghiệp được thanh tịnh. nhờ sự tẩy gội cả trong lẫn ngoài ấy, người phật tử mới xứng đáng đón nhận pháp thanh tịnh cao quý của tam bảo.

READ  Soạn bài: Cổng trường mở ra - Ngữ văn 7 tập 1

thành phần tham gia buổi quy y sẽ gồm: người phát tâm quy y, vị thầy làm lễ quy y và phải được chứng minh trước tam bảo. vị thầy làm lễ quy y ược gọi là vị bổn sư thế ộ, người có trach nhiệm làm lễ quy and và Truyền giới ểể bạn chynh thức là người phật tửi gia.

Theo tìm hiểu, lễ quy and thực hiện trong chùa thường gồm những nghi thức: niêm hương, bạch phật, tán hương cung dường và ảnh lễ tam bảo … and phap, quy and tă nếu đối diện trước tam bảo, tín đồ đó thành tâm phát nguyện, nói lên được ba điều này thì sẽ thẽ thức trở thànth.

sau khi quy and tam bảo, thầy bổn sư sẽ trao truyền 5 giới và tâ tâm của mỗi pHật tử mà tự phat nguyện nhận lãnh (1, 2 giới hoặc hết cả 5 giới) ể .

cần phải khẳng định, mỗi bước tu tập đều cần tùy thuộc vào nhân duyên và sự lãnh ngộ của mỗi phật tử đ v. phật tử không nên tự gò ép, “đốt cháy giai đoạn” khi chưa đủ duyên.

cách đặt pháp danh cho phật tử

mỗi một phật tử khi quy y tam bảo đều có một pháp danh của riêng mình. vậy, trước tiên, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của hai chữ pháp danh. “pháp” là giáo pháp của phật, giáo pháp của phật gồm có kinh, luật, luận tức là những lời dạy của phật. pháp phật có tác dụng xé tan màn vô minh, giúp with người và chúng sinh được thông suốt và có trí tuệ. giác ngộ tu sửa thân tâm, cải sửa thân khẩu, đi từ xấu đến tốt và cuối cùng thoát hóa luân hồi. “danh” là tên, tức là người có thiện cảm, có quan tâm chú ý đến Đạo phật, thích nghiên cứu giáo lý phật, học tập giáo lý. sau đó thầy đặt cho pháp danh, người đặt pháp danh gọi là thầy bổn sư, tức là người thầy chính thức của người tật t.

hệ thống Truyền thừa các tông phai pHật giáo việt nam mà các thế hệ tổ sư ược ặt phap phap danh, phap tự Theo Các Bài Kệ Truyền Thừa Bắt ầu xuất hi hi truyền sang việt nam vào khoảng thế kỷ thứ xvii. phật giáo thiền tào ộng và lâm tế ược bổn sư ặt pháp danh cho người ệ ệ tử thật nghiêm tunc theo dòng kệ lưu xuất từ ​​trên xuống, từ trước ến sau. ví dụ chi xuất từ ​​​​dòng kệ của phái lâm tế: ạo – bổn – nguyên – thành – phật – tổ – tiên/ minh – như – hồng – nhựt – lệ – trung – thiêngu – linh-qu – nhuậng – nhu. – từ – phong – phổ/ chiếu – thế – chơn – Đăng – vạn – cổ – huyền.

khi ặt pháp danh, thầy bổn sư cần cc thông tin như sau: họ tên, tuổi, quán của người xin quy y, cộng với sự tín tâm, tonc phong của phápá máphá. nếu thầy trụ trì thuộc dòng thiền lâm tế thì tính từ pháp danh của thầy mà chi xuất theo dòng kệ đặt pháp danh cho người xin quy y. ví dụ: thầy pháp danh là nguyên trí, thì đặt pháp danh cho đệ tử là thành ghép với tên đời là thật, người xin quy y có phápthành l. lúc bấy giờ người xin quy y là đệ tử, người đặt pháp danh là thầy bổn sư và chỉ có thầy bổn sư mới đặt pháp danh cho đ. nhìn chung, trong đạo phật, quý thầy rất quan tâm đến việc đặt pháp danh cho đệ tử xuất gia hay tại gia. Các Bậc bổn sư ều nương theo tên ời, có giá trị nói lên tísh cach tac pHong của người ệệ tử mà ặt phap danh, nên rất có mực thước và phep tắc kỷ cương.

READ  Hạng chức danh nghề nghiệp, những điều cần biết!!!

tuy nhiên, tu sĩ phải tu 6 năm sau mới nhận đệ tử và đặt pháp danh và một năm thế độ một vị xuất gia. 20 năm sau he lên hàng giáo phẩm, làm giới sư mới nhận số đông, lập thành giáo đoàn 20 vị tỳ kheo.

riêng đối với tín đồ phật tử, nếu có duyên thì có thể theo thầy để hộ trì tu học hành đạo. Làm Thầy nếu Có nhận phật tử thì cũng nên đem ến bổn sư và xin bổn sư thế ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ the. trường hợp bổn sư già yếu có ủy thác cho làm phật sự giới sư thì cung thỉnh bổn sư lên ngồi ghế chứng minh lúc đó thầi gimy.

những lưu ý đối với phật tử khi quy y tam bảo

Các phật tử mới quy y cần hiểu rõ, một khi đã trở thành phật tử chính thức thì nhất ịnh phải giữ ạo hành lễ: đi chùa ít nhất 1 tuần 1 lần. có thể chọn chùa ở nơi thuận tiện, không nhất thiết là nơi mình làm lễ quy y. phải có một bàn thờ phật tại nhà và thường xuyên đọc kinh để ngày càng thông hiểu những lời phật dạy.

có một vài những lưu ý cho các phật tử mới quy y trong việc thờ cúng phật. Đó là các phật tử có thể thờ tượng phật theo ý nguyện của bản thân mình và đặt góc tâm linh thờ cúng phật nơi thanh ịnh tịnh, i. không thờ phật trong phòng ngủ, nhà bếp, những nơi thiếu oai nghi.

ngoài ra, các phật tử nên thực hiện ăn chay ít nhất hai ngày là mồng một và ngày rằm trong tháng. nếu ăn chay trường được thì càng tốt. nên hiểu việc thực hiện Ăn chay không phải ể có thêm phước báu mà Ăn chay ể giữ ược ạo giới không sat sanh, chấm dứt những mon nợ “vay trả Và Ăn chay nếu hiểu đúg nghĩa là pHảic ầy ủ rau củ, tinh bột … sẽ là bữa Ăn mang lại cho with người một sức khỏe dồi và bền vững còn hơn cả bữa mặn mặn mặn.

một vài cách hiểu chưa đúng về quy y tam bảo

hiện vẫn không ít người cho rằng, quy y chỉ đơn thuần là nhờ bậc chân tu đặt cho một pháp danh. Để rồi, nhờ vào sự “ký danh” này, thỉnh thoảng sẽ đến chùa làm lễ xin khấn “mua may bán đắt” thuận lợi. hoặc cũng có nhiều người quan niệm rằng “trẻ vui nhà, già vui chùa” nên chỉ những người già mới đến chùa tìm hiểu phật pháp. Ở đây, cần phải khẳng định rằng, những cách hiểu như trên là chưa đúng. và những lệch lạc này sẽ ảnh hưởng đến ngộ tâm khi quy hướng tam bảo, tạo ra nghiệp xấu cho bản thân.

READ  Bộ nhớ đệm của CPU là gì?

còn những người đàn ông nghĩ rằng, đi chùa đi lễ, lo hương khói cúng bái là việc của phụ nữ. nên là đàn ông, họ thấy ngại ngùng và sợ người khác cười mình khi đứng dự hàng vào việc lễ lạy cúng bai. Đó là những nhìn nhận mà tự cá nhân, người đời đặt ra với những ý nghĩ tiêu cực về quy and tam bảo.

hiểu như vậy là chưa đúng, bởi đi chùa càng sớm thì càng tốt, quy and tam bảo là nguyện nương theo pHật phăng ể học Theo Hạnh tu tu tịnh thân tâm, vun bồi pHước ức, trở thành một phật tử chân chính, một công dân mẫu mực, sống lợi ạo ích trong bối cảnh ạo ức tăng, việc hướng đến phật giáo để trau dồi đạo đức, để sống thiện là một tín hiệu lành cho bản thân, gia đình và cội xã. tuổi trẻ như bup măng, cần phải uốn nắn sớm thì sau tre già mới thẳng. nếu tuổi trẻ mà không hướng thiện, không tu dưỡng đạo đức thì không lấy gì đảm bảo có tuổi già hạnh phúc, thảnh thơi đ.

có ý kiến ​​​​lại cho rằng, quy y mà không làm đúng điều phật dạy thì sẽ bị tội còn nặng hơn không quy y. quy y và thọ năm giới là nguyện tự sửa mình, giúp mình ngày càng hoàn thiện hơn. nếu không tự sửa mình, không sống theo lời phật dạy, quen theo tập nghiệp làm những điều xấu ác thì chịu hậu quả. quy and không phải là một mối đe dọa khủng khiếp như nhiều người nghĩ. nếu ạo phật có những giáo điều như thì ạo phật đang gài bẫy giết chết những người phật tử có tín tÍn tÍn với ạo ạokhá,

tuy nhiên, với người quy y ít ra họ còn sợ tội lỗi, biết ăn năn sám hối và nguyện khắc phục. còn người không quy and học phật, không tin hiểu nhân quả, làm sai mà tự mình không biết nên ngày càng lÚn sâu vào tội lỗi, quaoo nặng nềề hơn.

phải khẳng định rằng, quy and không được phước, đó chỉ là gieo duyên với đạo phật. NHưNG sẽ có pHước nếu bạn đã quy and và thọ nhận năm giới cấm, giữ giới và làm Theo lời dạy thì pHước ức sẽ tự shinh ra và bảo vệc cuộc sống của bạn. Đừng nhầm tưởng quy and sẽ được phước rồi quy and thật nhiều mà không biết thực hành. tu mà không thực hành sẽ không bao giờ có kết quả cũng như cầm một hạt giống tốt mà không gieo trồng thì không bao giờ nhận được

trước khi quy and tam bảo, người phật tử đã định hướng đức tin cho bản than mình. khi phật tử quyết định quy y tam bảo thì trong tâm họ đã thể hiện một sự cam kết mạnh mẽ hơn trong cuộc đời họ. bằng cách cam kết với tam bảo, chúng ta gặt hái được những lợi ích có ý nghĩa hơn bất kỳ loại đá quý nào có thể cung cấp. Đức tin trong phật giáo phát sinh từ kinh nghiệm và lý luận tích lũy. niềm tin vào đạo phật là niềm tin tập trung vào tam bảo.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button