Giải đáp cuộc sống

Tính thời vụ du lịch (Seasonality in tourism) là gì? Đặc điểm

tính thời vụ du lịch

khái niệm

tính thời vụ du lịch trong tiếng anh được gọi là seasonality in tourism.

quan niệm về tính thời vụ du lịch được nhiều tác giả cùng quan điểm như sau:

thời vụ du lịch là sự dao ộng lặp đi, lặp lại hàng năm ối với cung và cầu các dịch vụ v à hàng Hóa du lịch, xảy ra dưới tac ộng của nhất định.

cung du lịch mang tính tương ối ổn ịnh về lượng trong năm còn cầu du lịch lại thường xuyên biến ộng do phụ thuộc vào nhiều nhân khon tốn. cho nên, nếu lượng cầu dao động qua lớn thì lượng cung không thể nào đáp ứng được.

biểu đồ: biến động cầu trong thời vụ du lịch

khi xem xét tính thời vụ của một khu vực, một đất nước nào đó cần chú ý đến những loại hình du lịch được đượ doanch. mỗi một loại hình du lịch có một đặc điểm khác nhau vì vậy thời vụ du lịch cũng diễn ra khác nhau.

vì thế, tính thời vụ của một vùng sẽ là tập hợp các dao động theo mùa của cung và cầu các loại hình du lịch được n phát tri.

sự chênh lệch về thời gian giữa cÁc loại hadnh duch v.

sự dao động của cung và cầu du lịch đó đã tạo ra các mùa du lịch trong năm.

các mùa trong du lịch

cường độ nhu cầu du lịch không giống nhau giữa các tháng trong năm tạo ra các thời kì có lượng cầu khác nhau, đó là các mùch du lịa. bao gom:

READ  Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời là gì? Có giá trị bao lâu?

– mùa chính du lịch: là khoảng thời gian có cường độ tiếp nhận khách du lịch cao nhất.

– mùa trái du lịch: là khoảng thời gian có cường độ tiếp nhận khách du lịch thấp nhất.

ngoài ra, người ta còn xác định khoảng thời gian kề trước và sau mùa chính du lịch:

– trước mùa chính du lịch: là khoảng thời gian có cường độ tiếp nhận khách du lịch thấp hơn mùa chính, xảy ra trước mùa

– sau mùa chính: là khoảng thời gian có cường độ tiếp nhận khách du lịch thấp hơn mùa chính, xảy ra sau mùa chính.

Đặc điểm tinh thời vụ du lịch

dưới tác động của những nhân tố khác nhau, tính thời vụ du lịch có những đặc điểm quan trọng như sau:

– tính thời vụ trong du lịch là một hiện tượng phổ biến và khách quan ở tất cả các nước, các vùng có hoạt động du lịch.

– một quốc gia, một vùng du lịch có thể có một hoặc nhiều thời vụ du lịch, tùy thuộc vào thể loại du lịch được phát triở>

– Độ dài thời gian và cường độ của thời vụ du lịch không bằng nhau đối với các thể loại du lịch khác nhau.

– cường độ của thời vụ du lịch không bằng nhau theo thời gian của chu kì kinh doanh.

– ộ dài thời gian và cường ộ của thời vụ du lịch phụ thuộc vào mức ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộc ộ

READ  Làm chủ bản thân: 8 bí quyết để bạn thay đổi cuộc sống

– Độ dài thời gian và cường độ thời vụ du lịch phụ thuộc vào cơ cấu của khách đến vùng du lịch.

– Độ dài thời gian và cường độ của thời vụ du lịch phụ thuộc vào các cơ sở lưu trú chính.

(tài liệu tham khảo: giáo trình tổng quan du lịch, ths. ngô thị diệu an, 2014, nxb Đà nẵng)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button