Thị trường mục tiêu là gì? 5 bước xác định thị trường mục tiêu cho doanh nghiệp

iii – 5 bước xây dựng thị trường mục tieu

thị trường mục tiêu và 5 bước xây dựng thị trường mục tieu được ori phân tích rõ trong video:

1. nghiên cứu thị trường

1.1. phân tích sản phẩm, dịch vụ

1.2. nghiên cứu định tính và định lượng

2. phân khúc thị trường (market segmentation)