Giải đáp cuộc sống

Cơ chế Một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính là gì?

thuật ngữ cơ chế một cửa không còn xa lạ gì với những người thường xuyên và không thường xuyên làm thủ tục hành. nhưng ít có ai hiểu rõ về khái niệm, nguyên tắc cũng như vị trí chức năng của bộ phận này.

khái niệm cơ chế một cửa

theo quyết ịnh của thủ tướng chynh phủ ban hành (NGHị ịnh 61/2018/nđ-cp), cơ chế một cửa trong giải quyết thủc hành chính là pHươc thức tiếp nhận hồn hồ ế ế ế ế ế ế ế ế Giải quyết thủc tục hành chính, Theo Dõi, Giám Set, đánh Giá Việc Giải quyết thủc tục hành chính cho tổ chức, ca nhân của một cơ quanc

bộ phận một cửa là tên gọi chung của bộ pHận tiếp nhận và trảt kết quả giải quyết thủ tục hành chính hoặc trung tâm pHục vục vục vục vục chine Giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trảt giải quyết thủc tục hành chynh, Theo Dõi, Giám Sold, đánh Gián Việc Giải quyết thủc tục hành Chet cho tổc, nhn.

Đối với trường hợp thủ tục hành chính liên quan đến nhiều cơ quan có thẩm quyền thì sử dụng cơ chế một cửangên. cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính là phương thức phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết một thủ tục hành chính hoặc một nhóm thủ tục hành chính có liên quan với nhau, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thông qua bộ phận. cột

nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

các nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quy định tại Điều 4 nghị định 61/2018-nh:

1. Lấy sự hài lòng của tổ chức, ca nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả pHục vụ của can bộ, công chức, víên chức và cơ quan có thẩm quyền.

Bạn đang xem: Cơ chế một cửa liên thông là gì

2. việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quản lý tập trung, nhp trung>

3. giải quyết thủ tục hành chynh kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình ẳng, khách quan, công khai, minh bẁch v ph> p

4. qua trình giải quyết thủ tục hành chính ược đôn ốc, kiểm tra, Theo Dõi, Giám Set, đánh Giá Bằng Các pHương thức khác nhau trên cơ sở ẩy mạnh ứng ứng nhân.

Tham khảo: Bồn cầu tiếng Anh là gì? Từ vựng tiếng Anh về thiết bị vệ sinh

5. không làm phát sinh chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân ngoài quy định của pháp luật.

6. cán bộ, công chức, viên chức cơ quan có thẩm quyền thực hiện trách nhiệm giải trình về thực thi công vụ trong giải quyết ị ủ ủ h thenh thh

7. tuân thủ các quy ịnh của phap luật việt nam và các điều ước quốc tế criên quan ến thực hiện cơ chết một cửa, một cửa lín thông trong giải quyết thủ tục hành kết hoặc gia nhập.

tổ chức bộ phận một cửa

bộ phận một cửa được tổ chức theo hệ thống ngành dọc, gồm có:

– tại cấp bộ

Xem thêm: Các bước để hoạch định chiến lược bán hàng cho doanh nghiệp

– tại cấp tỉnh

– tại cấp huyện

– tại cấp xã

thời chỉ ạo việc bố trír can bộ, công chức, viên chức ến trung tâm huyện ể tiếp nhận, giải quyết thủc tục hành chính ối với những thủc tục hành chineh thu thu

tại bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập bộ pHận tiếp nhận và trảt kết quải tại các ơn vị, cơ quan chuyên môn, văn phòng bộ, văn phòng Tổng Hợp Theo DõI, Giám Set, đôn ốc Việc Thực hiện cơ chết một cửa, một cửa liên thông tại các ơn vị, cơ quan này thông qua hệ thệng thôn tin m cửt cất cất cấn c

trên đây lài viết về cơ chết cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lawkey gửi tới bạn ọc, nếu có bất kỳc Mắc gìc gì vui lòng lín hệ chi tiết.

Tham khảo: Thoái hóa cột sống tiếng anh là gì? Phiên âm, từ vựng & câu hỏi

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button