Giải đáp cuộc sống

Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu

khái niệm cổ phiếu và trái phiếu

theo quy ịnh tại khoản 1 điều 121 luật doanh nghiệp 2020: cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ pHần phat hành, Bút toán ghi sổ ho công ty đó.

theo quy ịnh tại khoản 2 điều 4 luật chứng khoán 2019, cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp phap của người sởu ốu với một v àtn củtn củtn củtn củtn củtn củtn củtn củtn củtn củtn củtn củtn p>

theo quy ịnh tại khoản 3 điều 4 luật chứng khoán 2019, trai phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp phap của người sởu ốu vớn một n àth.

những điểm giống và khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu

Điểm giống nhau:

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button