Giải đáp cuộc sống

Công bố hợp quy tiếng Anh là gì

công bố hợp quy trong tiếng anh là gì? chứng nhận hợp quy trong tiếng anh là regulation certificate. trong khi đó lại được gọi với tên announcement of conformity. dù là tên gọi gì thì công bốp hợp quyng là một trong những yêu cầu bắt buộc trước khi sản pHẩm, hàng Hóa Hoaa Hoặc những ối tượng khcác

Download

1. công bố hợp quy tiếng anh là gì?

công bố hợp quy tiếng anh là gì? công bố hợp quy là yêu cầu cơ bản đối với nhiều đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp hiện nay. Ối tượng yêu cầu công bố hợp quy là các hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, qua trình hoặc môi trường thoo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹỹ thuዺthu.

một số trường hợp có thể áp dụng theo tiêu chuẩn nước ngoài hoặc quy chuẩn quốc tế. KHAI Niệm Công Bố Hợp quy ược nêu rõ trong luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/qh11 và khoản 2, điều 3, ưc-kh2 thông/t8/t cụ thể , cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, qua trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng”.

công bố hợp quy trong tiếng anh là gì? chứng nhận hợp quy trong tiếng anh là regulation certificate. trong khi đó lại được gọi với tên announcement of conformity. dù là tên gọi gì thì công bốp hợp quyng là một trong những yêu cầu bắt buộc trước khi sản pHẩm, hàng Hóa Hoaa Hoặc những ối tượng khcác

ối tượng của công bốp hợp quy ược quy ịnh trong quy chuẩn kỹ thuật ịa pHương do ủy ban nhân dân tỉnh thành phốc trực thuộc trung forbid hành. nguyên tắc phân bố hợp quy được quy định rõ tại điều 12, thông tư 28/2012/tt-bkhcn.

Bạn đang xem: Công bố hợp quy tiếng anh là gì

2. lợi ích khi công bố hợp quy

chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trong tiếng anh là gì? chứng nhận và công bố hợp quy đem ến những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, người tiêu dùng, nền kinh tế và các cơ quan quản lûủ ý ý . Đối với doanh nghiệp, giấy chứng nhận hợp quy gop phần hoàn thiện hơn hệ thống quản lý chất lượng.

Xem thêm: Chức năng, nhiệm vụ của Ban Thi đua – Khen thưởng

thông qua đó doanh nghiệp sẽ đem đến những sản phẩm tốt hơn nữa phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng. công bố hợp quy giúp khách hàng biết đến chất lượng của sản phẩm một cách rộng rãi và công khai hơn. khi đó công bố hợp quy sẽ gópp phần tăng trưởng chất lượng một cách ổn ịnh ồng thời nâng cao quy chuẩn đánh giá ối với donhản phản.

doanh nghiệp sẽ traánh ược rủi ro từ những sản pHẩm kém chất lượng ể hạn chếi tối đa tình trạng pHải thu hồi, thot thoáá hoặc bồi thường thiệt hại cho người ti -due. có nói công bố hợp quy là phương thức giúp doanh nghiệp đẩy mạnh khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng nhưp qu

công bố hợp quy dịch sang tiếng anh chính là để nhằm mục đích như vậy. công bố hợp quy là văn bằng pháp lý ý để nâng cao uy tín và hình ảnh cho doanh nghiệp thông qua bên thứ ba chứng nhận. người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm sẽ yên tâm hơn về xuất xứ, nguồn gốc, chất lượng và các tiêu chí an toàn thực phẩmứm, thitr thn. cơ quan quản lý ý nhờ đó cũng có thể kiểm soat dễ dàng những sản phẩm đang lưu thông trên thị trường.

3. công bố hợp quy như thế nào

quá trình công bố hợp quy được thực hiện theo 2 bước. Đây là yêu cầu bắt buộc với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh những mặt hàng nằm trong danh mục đã đƻyịđ. tổng cộng có 7 danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toàn do các bộ, ban ngành ban hành.

sản phẩm nằm trong danh mục sẽ phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy. tiến trình công bố hợp quy cụ thể như sau:

bước 1: Đánh giá hợp quy

bước đầu tiên là đánh giá sự phù hợp đối tượng phải công bố hợp quy với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. qua trình đánh giá hợp quyc có thể ược thực hiện bởi tổ chức chứng nhận đã ược chỉ ịnh ược coi là bên thứ ba hoặc do ca nhân, tổ chức công bốp quy tự tự tự tự tự tự

việc đánh giá giá hợp quy sẽ được thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương. Trong trường hợp ca nhân, tổ chức sửng kết quả đánh giá sự phùp từ tổ chức đánh giá ến từc nước ngoài thì tổ chức đánh giá sự pHù hợp nước ngoài nài nài quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định.

toàn bộ kết quả đánh giá hợp quy là căn cứ để cá nhân, tổ chức thực hiện công bố hợp quy.

bước 2: Đăng ký bản hợp quy

Xem thêm: Phân tích các yếu tố cấu thành của vi phạm pháp luật? Lấy ví dụ?

tổ chức, cá nhân có nhu cầu công bố hợp quy sẽ phải đăng ký bản hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do bộ qun lý ngành, lĩnh vực hỷc hoẙy.

4. hồ sơ đăng ký công bố hợp quy

hồ sơ công bố hợp quy tiếng anh là gì? Mọi tổ chức, ca nhân, doanh nghiệp trước khi tung sản pHẩm ra Thị Trường, sản pHẩm đó nằm Trong Danh Mục Hàng Hóaa Có khả nĂng gây mất an toàn th� ều phả bẩ bẩ bị bị bị bị bị bị bị bị bị bị bị bị bị bị bị bị bị hồ sơ sẽ được chuyển bị thành hai bộ.

một bộ gửi cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để thẩm duyệt. bộ còn lại được giữ lại tại tổ chức, cá nhân để làm bằng chứng. hồ sơ công bố hợp quy bao gồm những tài liệu như sau:

hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả của bên thứ ba

hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy từ tổ chức chứng nhận đã được chỉ định m bao g:

 • bản công bố hợp quy;
 • BảN Sao Giấy Chứng NHậN PHù HợP quy chuẩn kỹ thuật tương ứng cấp bởi tổc chức chứng nhận ược chỉ ịnh kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổc đC đ >

  trường hợp đơn vị tự công bố hợp quy

  trường hợp đơn vị dựa trên kết quả đánh giá của bản thân từ qua trình sản xuất kinh doanh để công bố hồbao quy thì gì>

  • bản công bố hợp quy;
  • Giấy chứng nhận pHù hợp tiêu chuẩn hệng quản lý và kếch giám sat hệng quản lý trong trường hợp ca nhân, tổc chức công bốp quy chưa ược chứng nhận đ
  • Bản Sao Giấy chứng nhận pHù hợp tiêu chuẩn về hệng quản lý còn hiệu lực trường hợp ca nhân, tổ chức công bốp quy đã ược tổc chức chứng nhận ận ận ận ận thống quản lý;
  • bản sao phiếu kết quả thử nghiệm mẫu u trong thời gian 12 thang gần nhất tinh ến thời điểm nộp hồ sơ 6 tổ chức thử nghiệm đã đĂng ký công bốp qu.
  • báo cáo đánh giá hợp quy, mẫu dấu hợp quy và tài liệu liên quan.
  • trong qua trình xem xét hồ sơ, cơ quan chức năng nếu thấy cần thiết có thể yêu cầu đối chiếu bản gốc hoặc bổ cantado bản sao công. cá nhân, tổ chức đăng ký công bố hợp quy cần chuẩn bị đầy đủ để tránh tốn nhiều thời gian.

   Xem thêm: Co giật mí mắt, điềm báo hay triệu chứng bệnh về mắt

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button