Giải đáp cuộc sống

Mặt đối lập là gì? Ví dụ về mặt đối lập

quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là một trong ba quy luật cơ bản của triết học mác – lênin. quy luật này làm sáng tỏ nguồn gốc sự vận động, phát triển của sự vật. mặt đối lập là gì? ví dụ về mặt đối lập.

mặt đối lập là gì?

mặt ối lập là khái niệm dùng ểể chỉ những mặt, những thunh, những khuynh hướng vận ộng trái ngược nhau nhưnki à đi ,.

mặt ối lập là những mặt có những ặc điểm, những thuộc tính, những tính quy ịnh có khuynh hướng biến ổi trái >

ví dụ về mặt đối lập

ví dụ của mặt đối lập: mọi hoạt động kinh tế đều có mặt sản xuất và mặt tiêu dùng. chúng thống nhất với nhau tạo thành một chỉnh thể nhưng đồng thời cũng luôn tác động bài trừ nhau.

ví dụ về sự đấu tranh giữa các mặt đối lập

nội dung trên đã giải thích được mặt đối lập là gì? ví dụ về mặt đối lập, để làm rõ hơn vấn đề này nội dung sau sẽ đưa ra vi dụ về sự đấu tranh giữa các mĺp.

Đấu tranh của các mặt đối lập là sự tác động qua lại theo xu hướng bài trừ và phủ định lẫn nhau giữa các mặt đó.

hình thức ấu tranh của các mặt ối lập hết sức phong phú, đa dạng, Tùy thuộc vào tính chất, mối quan hệ qua lại giữa các mặt ối lập và điều ki ễn ki ễn ki ễn ki ễ

READ  Chi phí tài chính là gì? Ý nghĩa của chi phí tài chính

ví dụ: trong một lớp học, hoạt động đoàn kết và hoạt động cạnh tranh là các mặt đối lập. có những lúc hoạt động đoàn kết nổi trội hơn, nhưng có những lúc hoạt động cạnh tranh lại nổi trội hơn. như vậy hoạt động đoàn kết và hoạt động cạnh tranh đang “đấu tranh” với nhau.

mâu thuẫn là gì?

Trong Phep biện chứng duy vật, khái niệm mâu thuẫn dùng ểể chỉi mối liên hệng nhất và ấu tranh, chuyển Hóa giữa các mặt ối lập củi sự vật, hiượt, hiượt.

Đây là quan niệm biện chứng về mâu thuẫn, khác căn bản với quan niệm siêu hình về mâu thuẫn.

theo quan niệm Siêu hình: mâu thuẫn là cai ối lập phản logic, không có sự thống nhất, không có sự chuyển Hóa Biện chứng giữa Các mặt ối lập, nhân tố tố

ví dụ về đối lập của mâu thuẫn

mặt đối lập là gì? ví dụ về mặt đối lập đã được giải thích ở trên, sau đây sẽ là một số ví dụ về mặt đối lập củau>

xem them:

– trong mối quan hệ giữa giai cấp thống trị và bị trị trong xã hội xưa, họ đối lập với nhau về quyền lợi, ý chí. hai giai cấp này luôn đấu tranh với nhau để bảo vệ quyền lợi của mình, luôn luôn tác động đến nhau.

– trong mỗi sinh vật đều có mặt đồng hóa và dị hóa

+ Đồng hóa là qua trình tổng hợp các chất đơn giản thành những chất phức tạp.

READ  Nhiễm trùng đường hô hấp trên có nguy hiểm không?

This

Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

quy luật thống nhất và ấu tranh của các mặt ối lập làm sáng tỏ nguồn gốc của sự vận ộng, phát triển của các sự ưcó phác >

– ể ể nhận thức đúng bản chất của sựt và tìm ra pHương hướng, giải phap đUng choc cho hoạt ộng thực tiễn, ta phải đi sâu nghiên cứu phant hiện chut.

muốn phát hiện ra mâu thuẫn phải tìm ra trong thểng nhất những mặt, những khuynh hướng trái ngược nhau, tức là tìm mặt đối lậ.

– phải xem xét qua trình phát sinh, phát triển của từng mâu thuẫn.

+ khi phân tích mâu thuẫn, ta phải xem xét qua trình phat sinh, phát triển của từng mâu thuẫn. ta phải xem xét vai trò, vị trí và mối quan hệ lẫn nhau của các mâu thuẫn. phải xem xét qua trình phát sinh, phát triển và vị trí của từng mặt đối lập, mối quan hệ tác động qua lại giữa chúng.

+ chỉco như vậy ta mới có thể hiểu đúg mâu thuẫn của sự vật, hiểu đúng xu hướng vận ộng, phat triển và điều kiện ể giải quyết mâu thuẫn.

– Để thúc đẩy sự vật phát triển, ta phải tìm mọi cách để giải quyết mâu thuẫn, không được điều hòa mâu thuẫn

+ việc đấu tranh giải quyết mâu thuẫn phải phù hợp với trình độ phát triển của mâu thuẫn. phải tìm ra phương thức, phương tiện và lực lượng giải quyết mâu thuẫn. mâu thuẫn chỉ được giải quyết khi điều kiện đã chín muồi.

READ  Sữa rửa mặt tạo bọt Estee Lauder Advanced Night Micro Cleansing Foam

xem them:

+ một mặt, ta phải chống thái độ chủ quan, non vội. mặt khác, ta phải cực kỳ thúc đẩy các điều kiện khách quan để làm cho các điều kiện giải quyết mâu thuẫn đi đến chín mu

+ mâu thuẫn khác nhau phải có phương pháp giải quyết khác nhau. do đó, ta phải tìm ra cc hình thức giải quyết mâu thuẫn một cách linh hoạt, vừa phù hợp với từng loại mâu thuẫn, vừa phù hợp vớiới c.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button