Giải đáp cuộc sống

Giải đáp

Theo điều 3 NGHị ịNH 15/2015/Nđ-CP NGày 02/14/2015 CủA ChínH Phủ, Việc “ầu tư Theo Hình Thức ối tác công tư” và các loại hợp ồng của hình thức ầc ầ nghĩa như sau:

1. Ầu tư thoo hình thức ối tác công tư (sau đy gọi tắt là ppp) là hình thứu tư ược thực hiện trên cơ sở hợp ồng giữa cơ quan nhà nướcc cor thẩm ự ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư . , quản lý, vận hành dự án kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công.

Bạn đang xem: Theo hình thức đối tác công tư ppp là gì

2. hợp ồng dự án là hợp ồng quy ịnh tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 điều này và các hợp ồng tương tự khác theo quy ịnh tỡi ỡi 3 khon.

Xem thêm: Đơn nguyên cấp cứu lưu – Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên đem sự sống cho người bệnh

3. hợp ồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (sau đy gọi tắt là hợp ồng bot) là hợp ồng ược ký giữa cơ quan nhà nước có thẩƿếm và nhá t. sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư được quyền kinh doanh công trình trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. hợp ồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh (sau đy gọi tắt là hợp ồng bto) là hợp ồng ược ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm và nh. sau khi hoàn thành công trình, nhà ầu tư chuyển giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ược quyền kinh doanh công trình đó trong một thời hạn .

5. hợp ồng xây dựng – chuyển giao (sau đây gọi tắt là hợp ồng bt) là hợp ồng ược ký giữa cơ quan nhà nướccc cóc có qền và nhà ầu tư ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể nhà ầu tư chuyển giao công trình đó chơ quan nhà nướcc cóc thẩm quyền và ược thanh toán bằng quỹ ất ể thực hiện

Xem thêm: Khô Miệng Đắng Miệng Khi Ngủ Dậy Là Dấu Hiệu Bệnh Gì?

6. hợp ồng xây dựng – sở hữu – kinh doan (sau đy gọi tắt là hợp ồng boo) là hợp ồng ược ký giữa cơ quan nhà nướcc cócc cóc quyền và nhà ầu tư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư sở hữu và được quyền kinh doanh công trình đó trong một thời hạn nhất định.

7. hợp ồng xây dựng – chuyển giao – thuê dịch vụ (sau đy gọi tắt là hợp ồng btl) là hợp ồng ược ký giữa cơ ướt ưt ết ư ư . sau khi hoàn thành công trình, nhà ầu tư chuyển giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ược quyền cung cấp dịch vụ trê sở vận hìthánhờ, khai trênh. cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuê dịch vụ và thanh toán cho nhà đầu tư theo các điều kiện quy định tại khoản 2 Điềnh 14 n.

8. hợp ồng xây dựng – Thuê dịch vụ – chuyển giao (sau đy gọi tắt là hợp ồng blt) là hợp ồng ược ký giữa cơ quan nhà nướccc cóc cr tẩm quyn và nhà ầ ầ ạ ạ ạ sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư được quyền cung cấp dịch vụ trên cơ sở vận hành, khai thác công trình đó trong một thờt; cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuê dịch vụ và thanh toán cho nhà đầu tư theo các điều kiện quy định tại khoản 2 Điềghu 14 n; hết thời hạn cung cấp dịch vụ, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

9. hợp ồng kinh doanh – quản lý (sau đây gọi tắt là hợp ồng o & amp; m) là hợp ồng ược ký giữa cơ quan nhà nước cócc cóc cóc có nhất định.

Xem thêm: Quản trị chuỗi cung ứng là gì? Phân biệt quản trị chuỗi cung ứng và logistics

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button